Status onderzoek naar de genezing van dwarslaesie

Will Elan Musk's Neuralink cure paralysis?

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]VOORTGANG EN VOORUITZICHTEN VAN ONDERZOEK NAAR GENEZING VAN CHRONISCHE DWARSLAESIE IN 2015 EN 2016

Maart 2016 – Update Mei 2016

Geschreven door Corinne Jeanmaire voor stichting EndParalysis en voor de ESCIF (Europen Spinal Cord Injury Federation) onderzoeksgroep. Met dank aan Harvey Sihota en Chris Powell voor hun input. Vertaling naar het Nederlands: Désirée van Lieshout

Het doel van dit artikel is een samenvatting te geven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van dwarslaesieonderzoek op weg naar herstel.

Conform de scope en focus van de stichting EndParalysis, zullen we ons vooral richten op onderzoek dat van toepassing is op chronische dwarslaesie en op therapieën die zich in de klinische of preklinische fase bevinden en dus potentieel hebben om met succes te worden toegepast op menselijke patiënten.

We hebben in 2015 en begin 2016 echt belangrijke vooruitgang  gezien en kunnen voor 2016 en de jaren daarna nog  betere resultaten tegemoet zien. Onderstaande lijst is verre van volledig, maar is gewoon bedoeld om een idee te geven van het huidige momentum. Is het een remedie? Nee, geen van deze projecten zijn nog “de genezing”, maar een heel aantal hebben wel het potentieel om een kleine tot significante bijdrage te leveren aan het functioneel herstel van de patiënten, ofwel geïsoleerd toegepast of in combinatie met andere therapieën.

Nooit eerder was het potentieel voor functioneel herstel na een dwarslaesie zo hoog.

always impossible until itsdone moon

Dit zeggen we nu al een paar jaar. Vergeleken met andere jaren laten 2015 en begin 2016 echter écht een  positieve ontwikkeling zien wat betreft het aantal klinische studies op het gebied van chronische dwarslaesie en de feitelijk resultaten.

2015 lijkt het jaar waarin meer en meer belanghebbenden, in ieder geval de biotechs en farmaceutische bedrijven van deze wereld, hebben besloten om chronische dwarslaesie de aandacht te geven die het verdient.

Het is ten slotte gewoon logisch om de focus te leggen op de grootst mogelijke markt, dat wil zeggen de dwarslaesie patiënten die een chronisch stadium hebben bereikt (in principe wordt iedereen chronisch na slechts een paar weken na de laesie).

Ook zijn er beperkte maar significante functionele resultaten gerapporteerd en gedocumenteerd. Tenslotte omvatten bepaalde geplande klinische onderzoeken een aantal innovatieve en veelbelovende combinatietherapieën.

Met andere woorden, de mogelijkheid van een bepaalde mate van functioneel herstel na ruggenmergletsel wordt meer reëel dan voorheen. Volledig herstel van verlamming lijkt echter nog steeds wat ver weg. De vraag blijft: hoe kan deze slag versneld gemaakt worden?

We weten dat een volledige doorbraak zeer waarschijnlijk voortkomt uit een combinatie van verschillende therapieën in plaats van één strategie. Hoe kunnen we een omgeving creëren, een eco-systeem waarin we de combinatie van veelbelovende therapieën sneller kunnen identificeren, testen en snel kunnen toepassen op mensen?

Wij, patiënten, patiëntenorganisaties en goede doelen, moeten samenwerken met alle betrokken partijen in het veld. Weten wat er momenteel gaande is op het gebied van translationaal onderzoek en klinisch onderzoek is een eerste stap. Daarom hopen we dat u dit artikel met veel plezier zult lezen. Als u net zo enthousiast bent over de vooruitgang als wij bij stichting endParalysis en mocht u besluiten om mee te doen, neem dan contact met ons op: corinne@endparalysis.org.  U mag ook doneren op hier Alle hulp of inbreng is welkom. Be the the change, Be the cure! Je kan een verschil maken! Hartelijk dank!

EP logo black background

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel ruggenmergletsel paraplegisch hoge dwarslaesie genezen therapie stamcel therapie klinisch onderzoek weer lopen na een dwarslaesie

1. REGENERATIE: CELTHERAPIEEN (en combinaties)

1.1. Stemcell Inc – Pathway study

Van de eerste zes patiënten die meedoen aan de “Pathway studie” (een klinisch onderzoek fase II gericht op chronisch cervicaal ruggenmergletsel laten vier patiënten volgens het bedrijf zes maanden na de transplantatie van de cellen een patroon van verbeteringen in zowel kracht als motorische functies zien. Lees meer hier.

Deze tussentijdse bevindingen zijn nog niet onderworpen aan een wetenschappelijke (peer-reviewed) publicatie, maar zijn, indien bevestigd, best bemoedigend.

“De verbetering in de bovenste extremiteit spierkracht en functie blijkt uit specifieke taken zoals het openen van een pot, het oppakken van munten of het vastgrijpen en draaien van een sleutel”, aldus Stephen Huhn, CMO en Vice President.

Bron: Investor Stemcellsinc

Zeer recent (maart 2016) werden in het nieuws ook enkele belangrijke verbeteringen gemeld voor een bepaalde hoge dwarslaesie patiënt die nu zelf  in staat zou zijn om op eigen kracht vanuit zijn stoel naar zijn bed te komen, iets wat voor de stamcel transplantatie onmogelijk was. Dit is echter anekdotisch en moet nog middels een wetenschappelijke peer-reviewed publicatie bevestigd worden.

 

Pathway-Logo-640

Er wordt gezegd dat alle patiënten werden behandeld tussen de 10 en 23 maanden na het letsel, een stadium waarin spontane verbetering vrijwel uitgesloten is (in tegenstelling tot de acute en subacute fase gedurende welke een gedeeltelijk of soms zelfs volledig functioneel herstel kan optreden onafhankelijk van de behandeling die aan de patiënt wordt gegeven, waardoor het moeilijk is de werkzaamheid van een behandeling in die fase te bepalen).

Een kanttekening: Stem Cell Inc gelooft ongetwijfeld in de commerciële waarde van hun therapieën, omdat ze onlangs hebben besloten hun business volledig te focuseren op hun gepatenteerde HuCNS-SC® platform technologie voor de behandeling van chronische dwarslaesie ruggenmergletsel (SCI). Lees meer: hier.

Update (begin 2016): De trial behandelde zijn eerste patiënt in het Miami Project en verwacht wordt dat in totaal 52 patiënten zich inschrijven. De trial vindt plaats in de VS, maar er wordt momenteel wereldwijd gezocht naar patiënten (alleen cervicale letsels/ hoge dwarslaesies). Meer informatie vindt u hier.

Finale update (Mei 2016):  Helaas waren de resultaten niet goed genoeg om het onderzoek voort te zetten. Zoals wel vaker het geval is, zouden grotere  financielle investeringen nodig zijn die de biotech STEMCELL Inc. zich niet kan veroorloven.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel 

1.2 Neuralstem Inc – Neurale stamcellen

Een klinische trial startte in de VS in oktober 2014, gesponsord door het biotechbedrijf Neuralstem, voornamelijk om de veiligheid van neurale stamcellen op chronische dwarslaesie patiënten te controleren.

Vier patiënten werden ingeschreven en de laatste patiënt onderging de procedure in juli 2015. Alle patiënten hadden een chronische (één tot twee jaar na het letsel) volledige dwarslaesie (ASIA A) op thoracaal niveau (T2-T12).

In oktober 2015 werd gemeld dat het implanteren van stamcellen van het bedrijf Neuralstem in het ruggenmerg van dwarslaesiepatiënten veilig was en goed werd verdragen. Het is interessant te weten dat dezelfde cellen en dezelfde procedure wordt toegepast op ALS patiënten. Die resultaten zijn ook opwindend om te volgen. Zie meer op: Neuralstem

Laatste update (begin 2016): Er is nog geen verslag over de doeltreffendheid van de procedure. We kijken ernaar uit om meer te lezen over eventuele functionele of sensorische verbetering.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel 

1.3 Combinatie therapie: Stamcellen + InVivo biomaterialen
Na hun eerste klinische trial gericht op acute dwarslaesie (waarvoor ze net enkele positieve resultaten hebben gemeld, lees meer hier: Business wire InVivo),

heeft InVivo eind 2015 aangekondigd dat ze de focus van hun onderzoeksinspanningen voor chronische dwarslaesie zullen richten op Bioengineered Neural Trails ™.

Bioengineered Neural Trails zijn injecteerbare combinaties van biomaterialen en neurale stamcellen die worden ingebracht om een brug over het chronische letsel te slaan. “Ons doel is om neurale verbindingen te herstellen en zodoende neurologisch herstel bij mensen met chronische dwarslaesie te bevorderen”, zegt Tom Ulich, M.D., hoofd wetenschappelijk onderzoek van InVivo.

Meer info: InVivo Therapeutics

Bio-materials-sidebarLaatste update (begin 2016): InVivo bereidt momenteel een klinisch onderzoek op deze manier voor. Het is nog niet bekend wanneer de klinische proef start patiënten in te schrijven, aangezien het onderzoek eerst door de FDA goedgekeurd moet worden, iets wat een langdurig proces kan zijn.

.

….

…Onderzoek naar genezing dwarslaesie: voortgang in 2015 en 2016

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel / stamcellen – stamceltherapie

1.4 Combinatie therapy: autologe neurale stamcellen en regeneratie matrix – Stichting Novagenesis

Een andere opwindende combinatie werd gepresenteerd op het Working2Walk congres in September 2015 door Jan-Eric Ahlfors, CEO van stichting Novagenesis. De combinatietherapie gebruikt zowel een regeneratie matrix als een neurale stamcellen transplantatie (geplaatst in de matrix). Opgemerkt moet worden dat deze cellen autoloog zijn, d.w.z., afkomstig uit het eigen beenmerg van de patiënt, hetgeen auto immuun problemen voorkomt. Deze volwassen stamcellen worden hergeprogrammeerd in neurale stamcellen. Neurale stamcellen zijn cellen die voorkomen in het centrale zenuwstelsel. Het is dus logisch aan te nemen dat ze kunnen bijdragen aan de regeneratie van een beschadigd ruggenmerg.

Jan-Eric Ahlfors presenteerde het concept van de technologie van Novagenesis evenals enkele tussentijdse resultaten en video’s van een menselijke klinische proef die in Moskou (Rusland) plaatsvond en waarbij vier chronische dwarslaesie patiënten betrokken waren. Bij sommige patiënten leek een zekere mate van functioneel herstel, maar dit is nog niet duidelijk gedocumenteerd. Echter, grafieken en elektrofysiologische onderzoeken toonden positieve veranderingen in spieractiviteit en sensatie, en dat is zeer bemoedigend.

Laatste update (begin 2016): Voor zover wij weten, bereidt Novagenesis momenteel een nieuw klinisch onderzoek. Wij zien ernaar uit meer over dit plan te horen.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel

1.5 Neuscellen en zenuwtransplantaat  – Prof. Raisman (VK) and Dr Tobakow (Poland)

Achtergrond: In oktober 2014 kwam het bericht dat in Polen een verlamde man herstellende is nadat enkele van zijn neuscellen (afkomstig uit de olfactory bulb diep in de hersenen) werden getransplanteerd naar zijn ruggenmerg en waarbij perifeer zenuwweefsel uit de enkel van de patiënt werd geënt om te dienen als brug over de laesie. Hij ging van een volledige dwarslaesie naar een onvolledige (ASIA A naar ASIA C). Hier is een link naar gepubliceerde data.

Laatste update (maart 2016): De zogenaamde loopvaardigheden van de patiënt waren om eerlijk te zijn verre van indrukwekkend. Echter, de BBC heeft onlangs een video gepubliceerd waarin dezelfde patiënt op een speciaal aangepaste driewieler rijdt, eerst in een gymzaal en dan buiten (hetgeen meer weerstand betekent). Zover we op de video kunnen zien, is dit een reëel functioneel herstel dat overeen komt met het feit dat enige spierkrachtverbetering reeds in 2014 was gerapporteerd. Dit is echt goed nieuws. Lees meer en kijk naar de video: http://www.bbc.com/news/health-35660621

polish patient bikingWe zijn ook blij om te lezen dat chronische dwarslaesie patiënten momenteel (vanaf maart 2016) worden geworven voor een nieuwe klinische studie die plaatsvindt in Polen. Voor zover wij weten, volgt de klinische proef hetzelfde protocol als die is toegepast op de eerste patiënt, d.w.z. extractie van olfactorische cellen van de bulbus olfactorius in de hersenen van de patiënt, transplantatie in het ruggenmerg (het ruggenmerg moet duidelijk doorgesneden en niet gekneusd zijn) en een periferischzenuw transplantaat. De kandidaten voor deze klinische proef moeten bereid zijn om een aantal jaren in Polen door te brengen, omdat de procedure zal worden voorafgegaan aan en gevolgd worden door een intensief en langdurig revalidatieproces.

Bovendien is een andere klinische studie in het Verenigd Koninkrijk in voorbereiding, met een iets ander protocol (de bron van de olfactorische cellen kan anders zijn) en andere patiënt selectie criteria.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel

1.6. Schwann Cells klinisch onderzoek – Miami Project

The Miami Project lanceerde hun nieuwe Schwann cellen klinische studie voor chronische dwarslaesie patiënten in februari 2015. De klinische proef kijkt naar de veiligheid en werkzaamheid van de Schwann cellen om herstel van het gewonde ruggenmerg ten minste één jaar na de verwonding te bevorderen. De getransplanteerde cellen zijn autoloog (ze zijn afkomstig van de patiënten zelf). We kijken uit naar meer nieuws terwijl het onderzoek vordert.

 miamiproject logo

Laatste status (maart 2016): Voor deze studie worden nog steeds patiënten geworven. Tien patiënten zullen naar verwachting worden toegelaten. Meer details over deze klinische proeven en de selectiecriteria kunnen hier gevonden worden:  here.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel

1.7 Dr Wise Young- Navelstreng bloedstamcellen + combinaties

In de herfst van 2014 presenteerden Dr. Wise Young, Rutgers University en SCINetChina enkele voorlopige gegevens uit de klinische trial Navelstreng Bloed stamcellen & Lithium fase II die in China heeft plaatsgevonden. Hij legde uit dat, hoewel bij geen van de chronische ASIA A deelnemers de motorische scores waren verbeterd, 15 van de 20 patiënten tijdens de revalidatie in staat waren te lopen met een rollator. U kunt een deel van de presentatie van Dr. Young tijdens het Working2Walk symposium van 2014 hier bekijken. Voor zover wij weten is ondertussen geen nieuwe informatie naar buiten gekomen.

Laatste update (begin 2016): Resteren nog veel vragen zoals de mate van verkregen functioneel herstel (is het wel functioneel aangezien de motorische score van de patiënten niet zijn verbeterd?) en de bron van de veranderingen die patiënten laten zien (de combinatie van stamceltransplantatie met een intensief fysiotherapie regiem maakte het moeilijk om de bron van verbeteringen te kunnen identificeren). Helaas is er nog geen peer-reviewed publicatie over deze klinische proef. Voor zover wij weten, is Dr. Wise Young bezig de studie gepubliceerd te krijgen en is hij fondsen aan het werven om een soortgelijke klinische studie uit te kunnen voeren, dit keer in de Verenigde Staten.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel ruggenmergletsel paraplegisch hoge dwarslaesie genezen therapie stamcel therapie klinisch onderzoek weer lopen na een dwarslaesie

2. LITTEKEN VERMINDERING 

2.1. Chondroitinase and gentherapie –  Dr Elizabeth Bradbury (King’s College London), Dr Elizabeth Muir (University of Cambridge), Prof Joost Verhaagen (Netherlands Institute for Neuroscience), Dr Rafael Yáñez-Muñoz (Royal Holloway, University of London)

chase-it logo

Een van de grootste problemen dat herstel na een chronische dwarslaesie verhindert, is het litteken dat een paar dagen of weken na het letsel verschijnt en voorkomt dat axonen weg kunnen groeien van het gebied waar de laesie zich bevindt. Bij dierproeven heeft de toepassing van het zogenaamde bacteriële enzym chondroïtinase, of Ch’ase, herhaaldelijk bewezen het litteken te verminderen, zodat de groei kan worden bevorderd en het herstel verbeterd. Nu is het de hoogste tijd dat dit ook op de mens wordt toegepast; dit is echter een uitdaging. Het doel van het “CHASE-IT” project, geïnitieerd door de International Spinal Research Trust (ISRT), is om de Ch’ase therapie gereed en veilig te maken voor klinisch gebruik. Dit hangt af van internationale samenwerking tussen verschillende onderzoekers, onder andere in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. Recente experimenten, met gebruikmaking van gentherapie modellen om het enzym over te dragen, hebben ertoe bijgedragen dat deze therapie iets dichterbij de toepassing op mensen is gekomen. Vanwege het hoge potentieel en de klinische relevantie voor chronische SCI patiënten, is  CHASE-IT het eerste onderzoeksproject dat werd co-gefinancierd door de stichting Endparalysis.

Update maart 2016:

Professor Verhaagen’s lab heeft inmiddels een virale vector geproduceerd die Chondroitinase op een gereguleerde manier afgeeft (het kan indien nodig worden in- en uitgeschakeld, zodat de timing en de hoeveelheid van het enzym kan worden gecontroleerd op de meest optimale manier). De gen vector is gebaseerd op de AVV (adeno-geassocieerde virale) vector, die al klinisch in gebruik is en veel zorgen over veiligheid  heeft weggenomen.

liz bradburryDe vector wordt nu getest in Prof. Liz Bradbury’s lab (Kings College, UK) op ratten met klinisch relevante ruggenmergletsels, om de haalbaarheid en effectiviteit van de behandeling in vivo te controleren. De volgende stap is de therapeutische gen vector op chronische tijdstippen op gewonde ratten te testen om potentiële voordelen voor patiënten met langdurige dwarslaesie te bevestigen en het beste therapeutische venster voor de behandeling  vast te stellen. We kijken erg uit naar de volgende fase.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel ruggenmergletsel paraplegisch hoge dwarslaesie genezen therapie stamcel therapie klinisch onderzoek weer lopen na een dwarslaesie

3. ELECTRISCHE STIMULATIE  / NEUROMODULATIE

E-stimulatie is in 2014 en 2015 vaak in het nieuws geweest en heeft heel wat hype veroorzaakt. Is het een remedie voor dwarslaesie? Nee, bij lange na niet (gebaseerd op dusver gepubliceerde data), maar het kan wellicht een leuke toevoeging zijn aan de huidige revalidatie technieken, in het bijzonder voor onvolledige dwarslaesies. Het kan ook worden gecombineerd met regeneratie technieken in de toekomst, om functioneel herstel te versterken. We gaan nu de verschillende typen e-stimulatie die in ontwikkeling zijn belichten.

Het is noemenswaard dat in 2015 en 2016 steeds meer studies e-stimulatie, hetzij in het lab of op klinisch niveau (bij patiënten) bijkomen.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel

3.1 Dr Harkema – University of Louisville, Kentucky– Christopher Reeve Foundation

In april 2014 werden vier dwarslaesie patiënten chirurgisch geïmplanteerd met elektronische stimulator units die over het onderste gedeelte van het ruggenmerg zijn geplaatst. Deze units verzenden elektrische impulsen zodat de lumbale circuits geactiveerd worden.

e_stimulation4 patientsVolgens de publicatie (voor meer info klik hier) hadden twee patiënten een motorisch en sensorisch volledige letsel (ASIA A), terwijl twee andere patiënten een sensorisch onvolledige letsel hadden. Na enige lichamelijke training waren de patiënten in staat om op te staan en een paar stapjes te zetten als de stimulator aan was. Is dit een volledig herstel? Nee, het is belangrijk te begrijpen dat de beweging van de ledematen alleen mogelijk is als het stimulatie apparaat is ingeschakeld en dat de werking niet voldoende is om mensen echt te laten “lopen”, ook al bewegen ze hun benen nu op commando. Desondanks, en dit is het meest interessante aspect van de studie, hebben deze patiënten allemaal aangegeven dat zij een significant herstel van de autonome functies hebben waargenomen. Dat omvat darm, blaas, seksuele functie en temperatuurregeling. Deze gegevens zijn helaas niet gepubliceerd of gedocumenteerd, daarom is het moeilijk te beoordelen of het slechts gaat over een lichte verbetering of een volledige controle, wat een fantastische vooruitgang zou zijn.

Update maart 2016: Een andere publicatie is nu beschikbaar: hier. Het centrum heeft op dit moment bij tien patiënten epidurale implantaten geplaatst. De resultaten zijn niet bekendgemaakt, maar bekend is dat de laatste zes patiënten consistent lijken te reageren met de eerste vier, wat positief is. Een klinische studie gestart in 2015 werft nu nog steeds (verwacht wordt dat 36 patiënten zich in totaal zullen inschrijven). De Universiteit van Louisville beheert een patiënten register voor alle klinische onderzoeksprogramma’s die daar uitgevoerd worden, waaronder epidurale stimulatie. Om meer te weten en u in te schrijven als potentieel kandidaat voor toekomstig dwarslaesieonderzoek kunt u terecht op: Louisville Harkema

Voor meer informatie zie The Big Idea project gesponsord door de Christopher Reeve Foundation.

Bovendien werd een andere klinische studie met epidurale stimulatie aangekondigd (februari 2016) in Minnesota. Het onderzoek zal de komende maanden starten patiënten met chronisch letsel aan te nemen voor menselijke proef.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel

3.2. Dr Reggie Edgerton, UCLA. NRT (NeuroRecovery Technology)

Reggie Edgerton’s werk vormt de basis voor het grootste deel van de ruggenmerg stimulatie projecten die vandaag worden uitgevoerd. Edgerton‘s groep en een particulier bedrijf dat hij heeft opgericht (NeuroRecovery Technologies) hebben gewerkt met een niet-invasief epiduraal stimulatie-apparaat; het feit dat deze methode transcutaan (door het oppervlak van de huid), en daardoor niet-invasief wordt toegepast, vormt een belangrijk verschil ten opzichte van de strategie gevolgd door Dr. Harkema.

De Edgerton groep maakte in juli 2015 melding van vijf mannen met een volledige dwarslaesie (2 tot 6 jaar na de laesie) die vrijwillig “locomotor-achtige functie” verbeterden na de transcutane stimulatie experimenten. Daarbij werd gebruik gemaakt van een niet-invasief stimulatie-apparaat in combinatie met een oraal geneesmiddel goedgekeurd voor angststoornissen. Zie het persbericht en de video  hier en de wetenschappelijke publicatie hier.

Vermeldenswaard is, dat de zogenaamde “locomotorische-achtige” bewegingen welke door deze methode verkregen worden nog niet functioneel zijn, omdat ze zonder gewichtsbelasting worden uitgevoerd. Het is echter een indrukwekkend resultaat aangezien het zonder chirurgische ingreep plaatsvindt. Deze externe stimulator die wordt ontwikkeld door NeuroRecovery Technologies (NRT) zal naar verwachting complementair zijn aan de geïmplanteerde stimulators die op dit moment worden uitgeprobeerd door andere groepen.

NRT is momenteel bezig fondsen te werven om een klinische trial te kunnen ontwikkelen en organiseren.

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel 

3.3. Dr Gregoire Courtine, EPFL Switzerland

Op heparalyzed-ratst Working2Walk symposium in Washington DC (september 2015), presenteerde Gregoire Courtine de laatste update op zijn eigen benadering van neuromodulatie. Zie hier de video: here.

Laatste Update (April 2016): G-therapeutics (een bedrijf dat mede opgericht is door Gregoire Courtines), ontwikkelt op dit moment twee producten: één is een volledig toegewijde implanteerbare ruggenmerg stimulator en de andere is een robotachtig revalidatie platform. Door het opnieuw  gangbaar maken van het zenuwstelsel, zal de therapie naar verwachting helpen verlamde mensen weer te laten lopen, vooral als ze onvolledige letsel hebben. De aanpak is met succes getest op volledig verlamde dieren en zal ook op mensen getest gaan worden. April 2016: G-Therapeutics heeft 36 miljoen euro opgehaald om een nieuwe neuro-stimulatie therapie te ontwikkelen voor mensen met een dwarslaesie. Klik hier voor meer info.

 

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel ruggenmergletsel paraplegisch hoge dwarslaesie genezen therapie stamcel therapie klinisch onderzoek weer lopen na een dwarslaesie

CONCLUSIE:

Dit artikel is verre van volledig.Het bevat slechts een paar van de lopende of geplande klinische studies voor chronische dwarslaesie patiënten. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan een klinische proef, dan kunt u de lijsten raadplegen die zijn opgesteld door U2FP.org op U2FP clinical trials chart of door SCOPE op: SCOPE clinical trials, of zoek op: www.clinicaltrial.gov. Bovenstaande lijsten omvatten alle wetenschappelijk proeven, zowel in de chronische als in de acute fase. Mocht u een therapie overwegen, vergeet niet dat in dit stadium alle therapieën experimenteel zijn (zonder enige garantie op succes). Houdt u ook in gedachten dat een echte wetenschappelijke klinische proef gratis voor de patiënt is.  Sommige dure therapieën waarover u op het internet leest, kunnen worden  aangeboden: ze zijn wat wij noemen “onbewezen” / commerciële therapieën die niet peer-reviewed zijn. Ze leveren geen bijdrage aan de algemene wetenschappelijke kennis en kunnen in sommige gevallen gepaard gaan met enige extra veiligheidsrisico’s. We ondersteunen geen speciale klinische proef of therapie. Mocht u echter beslissen om deel te nemen aan een experimentele therapie, dan raden wij u aan te kiezen voor een klinische proef in plaats van een onbewezen / commercieel therapie.

Bovendien hebben we ons in het bovenstaande artikel beperkt tot enkele belangrijke therapieën die geschikt zijn voor chronische dwarslaesie en die relatief dicht tegen klinisch onderzoek aanzitten of die momenteel worden uitgeprobeerd op mensen. Er wordt momenteel zeer opwindend onderzoek gedaan op basaal- of preklinisch niveau. We zouden een aantal zeer veelbelovende projecten hebben kunnen vermelden zoals alle studies die gericht zijn op het begrijpen en activeren van het “neural locomotor network”, of gericht op het begrijpen en stimuleren van de verbinding en neuroplasticiteit in het centrale zenuwstelsel, of gentherapieën die worden gebruikt als een zeer slim instrument om bepaalde eiwitten tot expressie te laten komen, die herstel kunnen ondersteunen of die kunnen voorkomen dat zenuwgroei afgeremd wordt. Ook laten we hier de vooruitgang op het gebied van de brain-computer interface, de “bionic spine”, buiten beschouwing, die niet de sleutel tot een volledig herstel lijkt te zijn, maar tevens een bijdrage kan leveren evenwijdig aan regeneratie strategieën.

act-as-if-what-you-do-makes-a-difference (1)Het huidige wetenschappelijke tijdperk biedt zoveel meer mogelijkheden dan voorheen: biotechnologieën, gentherapieën – stamcellen – 3D printen – “organs in a dish” – AI (kunstmatige intelligentie) – big data computing – SCI vision project. Als u nog niet bent begonnen, is het ongetwijfeld een mooi moment om de beweging richting de genezing van dwarslaesie te ondersteunen. “Het lijkt altijd onmogelijk totdat het klaar is” – Nelson Mandela. Mocht u besluiten om te helpen, neem dan contact met ons op: Corinne@endparalysis.org. U mag ook doneren op endparalysis.org Alle hulp of inbreng is welkom. Be the the change, Be the cure!

dwarslaesie onderzoek genezing behandeling herstel van dwarslaesie functioneel herstel ruggenmergletsel paraplegisch hoge dwarslaesie genezen therapie stamcel therapie klinisch onderzoek weer lopen na een dwarslaesie

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_wp_posts number=”15″][/vc_column][/vc_row]

Contact us

info@endParalysis.org
endParalysis foundation

Cederlaan 135
5616 SC EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

Call us: (+31) 6 22 788 798
Donate
@endParalysis
@endParalysis
@endParalysis
YouTube channel