Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

Will Elan Musk's Neuralink cure paralysis?

Dwarslaesie therapieën onderzoek-overzicht – 2019

LET OP DIT IS EEN ARCHIEV EN IS NIET MEER UPTODATE!!! ZIE ONS LAATSTE OVERZICHT OVER ONDERZOEK NAAR HERSTEL DWARSLAESIE IN ONZE ONDERZOEK SECTIE VAN DEZE WEBSITE, KLIK HIER

Onderzoek naar dwarslaesie-genezing, therapieën, behandelingen, menselijke studies

Vertaling vanuit het Engels: Desirée van Lieshout

Update: mei 2019 – ZIE LAATSTE UPDATE HIER

Dit overzicht is gemaakt door Corinne Jeanmaire voor Stichting endParalysis en voor de Onderzoeksgroep van ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation). Met dank aan Sam Maddox (www.u2fp.org), Chris Powell (blog) en Harvey Sihota (Neurokinex) voor hun input.

We moeten duidelijk zijn: er is nog geen genezing of behandeling voor (chronische) dwarslaesie. Echter, uitgaande van het toenemend aantal klinische proeven lijkt het erop dat we misschien een beetje dichter bij het bereiken van een bepaald herstelniveau zijn gekomen.

De gegevens die in de paragrafen op deze pagina worden weergegeven zijn ver van volledig, maar zijn simpelweg bedoeld om een idee te geven van hetgeen er op dit moment speelt. Wij hebben de gegevens verdeeld in vier blokken (zie beneden), zijnde:  

 1. (Stam) cellen & combinatie regeneratie/herstel strategieën.
 2. Litteken en vermindering groeiremmers & regeneratie/herstel combinatie strategieën.
 3. Elektrische stimulatie van het ruggenmerg (e-stim), Transcraniële Stimulatie (TMS), Brain-Machine-Interface (BMI), etc.
 4. Onbewezen/commerciële therapieën.

Disclosure: Het doel van dit gedeelte van onze website is een samenvatting te geven van de belangrijke ontwikkelingen in onderzoek naar de genezing/ het herstel van dwarslaesie. In lijn met het doel en de focus van Stichting endParalysis, zullen wij ons met name richten op onderzoeksprojecten die momenteel worden toegepast of uiteindelijk van toepassing zijn op chronische dwarslaesie en op therapieën die zich in de klinische of preklinische fase bevinden en dus potentieel hebben om succesvol te worden toegepast op menselijke patiënten. Verder geeft Stichting endParalysis of haar wetenschappelijk comité met dit overzicht op geen enkele wijze goedkeuring aan een bepaald onderzoeksproject, inclusief experimentele therapie of klinische proef.

[

Deel 1

REGENERATIE/HERSTEL: (STAM)-CEL THERAPIEEN EN COMBINATIES

Update 28 mei 2019

 

Deze omvatten (stam)cel transplantatie therapieën, eventueel in combinatie met groeifactoren of moleculen ter verbetering van zenuw aangroei, strategieën om de groei remmende factoren te neutraliseren, steigers van biomateriaal om zenuw aangroei te begeleiden en andere strategieën die neuro-plasticiteit stimuleren d.w.z. het vervormen van signalen vanuit hersen- en ruggenmergzenuwen.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

1-Vetcellen – Mayo Clinic – Klinisch onderzoek Fase I (veiligheid): WERVING PATIENTEN (VS)

 • Achtergrond: Het doel van deze studie is te bepalen of van vetweefsel afgeleide mesenchymale stamcellen (MSC) veilig kunnen worden toegediend in de cerebrospinale vloeistof (CSF) van patiënten met een dwarslaesie. Deze mesenchymale stamcellen (AD-MSC’s) zijn gebruikt in eerdere onderzoekstudies in de Mayo Clinic, maar aangezien dit is een experimentele therapie is, is het noodzakelijk de veiligheid te controleren.
 • Laatste update (mei 2019): this trial is still recruiting, according to clinicaltrial.gov
 • Patiënten inschrijving: Meer informatie op info on scitrials.org: NCT03308565. 

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

2-Neuralstem Inc. – Neurale Stamcellen – WERVING PATIENTEN (VS)

 • Achtergrond informatie:  Een klinische proef, gesponsord door biotechbedrijf Neuralstem, is in oktober 2014 in de VS van start gegaan, in eerste instantie om de veiligheid van hun neurale stamcellen (NSI-566) op patiënten met chronische dwarslaesie te controleren. Vier patiënten zijn behandeld. In oktober 2015 werd gemeld dat de implantatie van de stamcellen veilig was en goed werd verdragen.
 • Laatste update (mei 2019): Dr. Ciacci is benaderd voor een update, maar tot nu toe hebben we geen feedback ontvangen. Op de website clinicaltrial.gov laat de proef tot op heden nog steeds zien dat patiënten geworven worden. In juni 2017 was de input van Neuralstem: “Aangezien de veiligheid er goed uitziet, is het groene licht gegeven om meer patiënten te behandelen. “Om de effectiviteit te vergroten, zullen echter meer cellen moeten worden getransplanteerd”. De Universiteit van Californië in San Diego (UCSD) is begonnen met het werven van nog eens vier deelnemers met complete (Asia A) dwarslaesie (C5-C7, 1 tot 2 jaar na letsel), om de proef voort te zetten onder een gewijzigd protocol.
 • Patiënten inschrijving: Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sanford Stem Cell Clinical Center. Onderzoekers raden aan dat deelnemers aan de proef binnen een straal van 500 mijl van San Diego wonen vanwege het intensieve, 60 maanden durende opvolgschema. Voor meer informatie over Fase 1 Chronische Dwarslaesie Studie, contact Ciacci’s Onderzoeksgroep op (619) 471-3698, nksidhu@ucsd.edu. Meer over dit klinische onderzoek op clinicaltrial.gov ((NCT01772810). Of scitrials.org/

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

3-Neuscellen en zenuwtransplantaat–Dr. Tobakow (Polen)- WERVING

 • Achtergrond informatie: In Oktober 2014 kwam het bericht dat in Polen een verlamde man herstellende was nadat enkele van zijn neuscellen (afkomstig uit de olfactory bulb diep in de hersenen) werden getransplanteerd naar zijn ruggenmerg en waarbij perifeer zenuwweefsel uit de enkel van de patiënt werd geënt om te dienen als brug over de laesie. De verwachtingen van deze studie moeten worden  getemperd, omdat het om een enkele patiënt gaat. Hij ging echter van een volledige dwarslaesie naar een onvolledige (ASIA A naar ASIA C). HIer is een link naar gepubliceerde data. Dit onderzoek werd gestart door Britse Dr. Raisman (overleden in 2016).
 • Laatste update (april 2019): Chronische dwarslaesie patiënten worden (sinds maart 2016) , volgens de projectwebsite, nog steeds geworven voor een nieuwe klinische proef die plaatsvindt in Polen (Dr. Tobakow).  Voor zover we weten, volgt de klinische proef hetzelfde protocol zoals die is toegepast op de eerste patiënt, d.w.z. extractie van olfactorische cellen van de bulbus olfactorius in de hersenen van de patiënt, transplantatie in het ruggenmerg en een periferisch zenuwtransplantaat.
 • Patiënten inschrijving (update april 2019): We hebben de bevestiging ontvangen van Dr. Tabakow dat ze tot nu toe één patiënt hebben geworven met een steekwond. Zijn reconstructie-operatie is in voorbereiding. Ze zijn nog steeds op zoek naar nog een patiënt voor de proef. Let op: alleen patiënten met een doorgesneden / gescheiden ruggenmerg kunnen zich aanmelden voor de proef. Het ruggenmerg moet duidelijk zijn doorgesneden, bijvoorbeeld met een mes, en niet gekneusd. Ook moeten de kandidaten voor deze klinische proef enkele jaren in Polen doorbrengen, aangezien de procedure zal worden voorafgegaan en gevolgd door een intensief en langdurig revalidatieproces. Meer informatie over de inschrijving is hier beschikbaar:  https://walk-again-project.org/#/en of op  NCT03933072
 • VK STUDIE: Een andere klinische studie in het Verenigd Koninkrijk is in voorbereiding, met een iets ander protocol (de bron van de olfactorische cellen kan anders zijn) en andere patiënt selectiecriteria. Er is geen openbare update beschikbaar over de Britse proefplan, maar het zou eerder betrekking kunnen hebben op acute verwondingen dan op chronische.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

4- Dr. Wise Young- Navelstreng Stamcellen + combinaties – Klinisch onderzoek Fase II gepland (VS) 

 • Achtergrond informatie: In de herfst van 2014 presenteerden Dr. Wise Young, Rutgers University en SCINetChina enkele voorlopige gegevens van de klinische proef Navelstrengbloed & Lithium fase II die in China heeft plaatsgevonden. Hij legde uit dat, hoewel bij geen van de chronische ASIA A deelnemers de motorische scores waren verbeterd, 15 van de 20 patiënten tijdens de revalidatie in staat waren met een rollator te lopen. U kunt een deel van de presentatie van Dr. Young tijdens het Working2Walk symposium van 2014 hier bekijken. De studie is nu gepubliceerd in een open access-tijdschrift, Cell Transplantation. Zie uittreksel van de publicatie hier.  Veel vragen blijven over de mate waarin “functioneel” herstel wordt verkregen (is het functioneel, ook al zijn de motorische scores van de patiënten niet verbeterd, hetgeen betekent dat ze geen enkele spier op commando kunnen samentrekken). Ook moet de bron van de veranderingen bij patiënten worden verduidelijkt (de combinatie van stamceltransplantatie met een intensief fysiotherapie-regime maakte het moeilijk om de bron van verbetering te identificeren).
 • Laatste update (mei 2019): Klinisch onderzoek in de VS is in voorbereiding: de FDA heeft goedkeuring verleend voor deze klinische proef,  en later dit jaar zullen zij een proef starten met 27 proefpersonen voor deze Fase IIb-test (gericht op het bewijzen van de werkzaamheid). Deze proefpersonen zullen bestaan uit (info uit 2018, nog geen update beschikbaar gesteld door het team dat verantwoordelijk is voor de proef) drie groepen van negen, ASIA A, C5-T11-patiënten. De eerste groep krijgt navelstrengbloedstamcelinjecties plus zes weken oraal lithium plus intensieve revalidatie. De tweede groep krijgt navelstrengbloedstamcellen plus intensieve revalidatie. Groep drie krijgt alleen een intensieve revalidatie.
 • Patiënten Inschrijving (update mei 2019): Deze studie is in voorbereiding en werft nog geen patiënten.  Om voor deze proef in aanmerking te komen, moet je meer dan een jaar een compleet letsel hebben tussen C5 en T11 en tussen de 18-64 jaar oud zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan een klinische proef, maar als je wordt geselecteerd, dan moet je zijn  de kosten van vervoer en overnachting in New Jersey (VS) gedurende zes maanden voor eigen rekening . Stuur een e-mail naar Jim Bennett die je aan zijn lijst zal toevoegen zodat je een waarschuwing krijgt als het werven over een maand of twee begint. jimbenn@rutgers.edu ” Bron: Norcalsci.org

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

5- NC1 – Intrathecale Beenmerg Stamcellen Injectie- Dr. Vaquero – Nieuw onderzoek aangekondigd voor incomplete dwarslaesie (Spanje)

 • Achtergrond informatie:  Dr. Vaquero (M.D. Puerta de Hierro Universiteitsziekenhuis Spanje) heeft de impact  van de autologe (van de patiënt zelf) intrathecale mesenchymale stamcellen injectie (in de subarchnoïde holte) bestudeerd. Verschillende fase I / III-onderzoeken zijn uitgevoerd bij patiënten met zowel complete als incomplete dwarslaesie. Meer wetenschappelijke details en gedetailleerde resultaten zijn te vinden in de drie volgende publicaties: 2016 publication (complete SCI) en 2017 publication (results for incomplete SCI), van juni 2018 (voor zowel complete als incomplete dwarslaesie). Volgens de laatste publicatie, heeft het laatste fase II onderzoek verschillende soorten (kwaliteit van leven of klinische) verbetering bij alle patiënten laten zien hetgeen resulteerde in een significante verbetering bij drie van de negen gemeten patiënten (die veranderden van respectievelijk ASia A, B, C graden naar ASia B, C, D (d.w.z. meer incompleet).
 • Laatste Update (mei 2019): Volgens de krant El Mundo (article in April 2019 – vertaald uit het Spaans): “Vandaag, na een lang proces met een kleine groep mensen met deze aandoening  [dwarslaesie], hebben ze het einde van de ontwikkeling van een therapie aangekondigd [NC1] ] en de goedkeuring ervan door het Spaanse Geneesmiddelenbureau. Alles is klaar om te gaan werken met 30 nieuwe patiënten [met een incomplete dwarslaesie]”.
 • Patiënten inschrijving: Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd op www.clinicaltrials.gov en er wordt nog niet voor geworven. Pas op: Dit onderzoek zal ALLEEN patiënten tussen de 18 -65 jaar werven met een INCOMPLETE DWARSLAESIE.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

6- Neuroplast (Nederland) – Autoloog Beenmerg uit Stamcellen – Klinisch onderzoek in voorbereiding voor zowel chronische als acute dwarslaesie – Onderzoek aangekondigd in Spanje en Denemarken

 • Background info: Neuroplast is een onafhankelijk bedrijf opgericht in 2013 en is gelegen op de Brightlands Maastricht Health Campus in Nederland.  Een preklinisch onderzoek toonde aan dat Neurocellen, het product van Neuroplast dat verkregen wordt uit het eigen beenmerg van de patiënt, zowel de locomotorische functies als de overleving aanzienlijk verbeterde bij ratten met ruggenmerglaesies in vergelijking met ratten die werden behandeld met een placebo (middel zonder werkzame bestanddelen). Bron: http://www.neuroplast.com/ Het onderzoek gaat over de transplantatie van Neurocellen en zal plaatsvinden in twee verschillende centra: Toledo (Spanje) en Kopenhagen (Denemarken). De Neurocellen zijn bedoeld om een positief effect te hebben zowel in termen van neuroprotectie als neuroplasticiteit en dus om bij te dragen aan een niveau van functionele terugkeer bij zowel chronische als acute dwarslaesie.
 • Laatste update (28 mei 2019): Neuroplast is momenteel bezig met de aanloop naar een fase II/III klinisch onderzoek waaraan 70 patiënten met een (sub)acute dwarslaesie zullen deelnemen. Fase II (16 patiënten) zal starten aan het einde van de zomer van 2019. Naar verwachting zal Fase III (54 patiënten) 6 maanden later beginnen, als Fase II halverwege is.
 • Patiënten inschrijving: Fase I is afgerond en fase II/III van het onderzoek is in voorbereiding. Werving van patiënten is nog niet gestart. Verwacht wordt dat de eerste 16 patiënten met chronische dwarslaesie aan het einde van de zomer van 2019 worden geworven. Deze patiënten zullen geworven worden rondom de centra (Toledo en Kopenhagen) die meedoen aan het onderzoek.

Een paar open vragen zijn aan Neuroplast verzonden: 

1. De eerste onderzoeken (chronische dwarslaesie) gaan in Kopenhagen en in Toledo plaatsvinden. Worden patiënten uit andere landen ook geaccepteerd? Complete of Incomplete dwarslaesie? De eerste trials gaan inderdaad in Kopenhagen en Toledo plaatsvinden en we werken er nu aan dat ook een kliniek in Halle (Duitsland) vanaf het einde van het jaar patienten kan includeren. Het gaat om patienten die ter plekke al behandeld worden dus patienten uit andere landen zal lastig worden. Het gaat om zowel complete (AIS A) als incomplete dwarslaesie (AIS B en C).

 

2. Gaan de andere gedeelten van het onderzoek (voor acute en subacute dwarslaesie) ook in Spanje en Denemarken plaatsvinden?. Of doet een NL centrum mee? Of andere landen? Zowel fase 2 en fase 3 zullen in bovengenoemde centra plaatsvinden, wij hopen er wel naartoe te werken om meer centra (waaronder Nederland) mee te krijgen in ons onderzoek maar vooralsnog is hier niets concreets.

3. “Fase I van het onderzoek is afgerond”. Heeft ergens wel een  fase I plaatsgevonden? Onze fase 1 is afgerond zonder het af te maken omdat we van de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) de indicatie hebben gekregen dat er geen gevolgen zijn voor de veiligheid van de patient.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

7- BioArctic – SC0806 (biologisch afbreekbaar apparaat + FGF1) – nu in Fase II, werving patiënten- Zweden – Slovenië

 • Achtergrond informatie: SC0806 is een combinatie van een biologisch afbreekbaar medisch hulpmiddel en een medicijnsubstantie (FGF1) en een zenuwimplantaat dat ontworpen is ter ondersteuning van zenuwherstel over het beschadigde gebied in het ruggenmerg. De therapie is ontwikkeld door BioArctic AB, een Zweeds, op onderzoek gebaseerd biofarmabedrijf. BioArctic heeft in Estland de goedkeuring van de regelgevende instanties gekregen voor een klinisch onderzoek bij patiënten met complete dwarslaesie. BioArctic heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie om dit project uit te voeren. Het bedrijf ontwikkelt ook therapieën voor Alzheimer en Parkinson.
 • Update mei 2019: Het bedrijf kondigde in februari 2019 aan dat “de eerste patiënt in het tweede panel van fase I / II-onderzoek nu is behandeld met SC0806. Dit betekent dat het onderzoek met deze patiënt is bevorderd naar fase II. 
 • Patiënten inschrijving (alleen complete dwarslaesie): De opname van patiënten in de tweede van de drie panels in het onderzoek is aan de gang. Elk panel bestaat uit zes patiënten die SC0806 krijgen en uit drie controlepatiënten. De behandeling met SC0806 omvat een chirurgische ingreep. De operatie wordt gevolgd door 18 maanden van intensieve training in een robotsysteem ter ondersteuning van zenuwherstel en spieropbouw in het deel van het lichaam dat is aangetast door de verlamming. Patiënten die SC0806 krijgen, krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een extensieonderzoek van 12 maanden. Een tussentijdse analyse van de veiligheid en werkzaamheid van SC0806 in het eerste panel op 18 maanden is gepland in Q4 2019 / Q1 2020. “Meer informatie over dit onderzoek op clinicaltrials.gov: NCT 02490501., of op SCITRIALS.ORG Of neem contact op met: Hans Basun, MD, +46734411798, hans.basun@bioarctic.se

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

8- MD Stamcellen: Beenmerg Stamcellen + virtual reality + revalidatie-fase I klinisch onderzoek: WERVING PATIENTEN  (VS)

 • Achtergrond: Het SciExVR-onderzoek zal het potentiële voordeel van stamcellen uit autoloog (patiënt eigen) beenmerg (BMSC) evalueren. De behandeling bestaat uit bilaterale para spinale injecties van de BMSC op het niveau van het letsel evenals superieur en inferieur aan dat spinale segment gevolgd door een intraveneuze injectie en intranasale plaatsing. Aan patiënten die een BMSC-behandeling ondergaan, kan ook  het gebruik van exoskelet beweging worden toegewezen (of equivalent) of virtual reality visualisatie (of equivalent) om het vuren van de bovenste motorneuron en / of de ontvankelijkheid van de sensorische neuronen te vergroten. Meer info: : http://mdstemcells.com/sciexvr/
 • Laatste update (mei 2019):

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

9 – IPS* Cellen– Veiligheid klinisch onderzoek gepland  (FASE 1) (JAPAN)

 • Achtergrond: In februari 2019 keurde het Japanse Ministerie van Volksgezondheid het gebruik van geïnduceerde pluripotente stamcellen goed (* IPS). Het geplande onderzoek met mensen komt na experimentele transplantaties in apen. Professor Hideyuki Okano en anderen van de Keio University slaagden erin de motorische functie te herstellen zodat de dieren konden lopen.
 • Laatste update (mei 2019):Plannen vragen om het onderzoek uit te voeren bij vier patiënten van 18 jaar en ouder die letsel hebben opgelopen aan hun ruggenmerg en wiens gevoel en lichamelijke mobiliteit volledig verloren zijn gegaan. De onderzoekers zullen cellen ontwikkelen die kunnen uitgroeien tot zenuwen van iPS-cellen die zijn opgeslagen in het Kyoto Center voor iPS Cell Research and Application. Twee miljoen van deze cellen zullen via injectie in het beschadigde gebied van elk van de patiënten worden getransplanteerd. Het onderzoeksteam wordt geleid door Okano en Keio University professor Masaya Nakamura. De veiligheid en werkzaamheid van de procedure van de patiënten worden getransplanteerd. Het onderzoeksteam wordt geleid door Okano en Keio University professor Masaya Nakamura. De veiligheid en werkzaamheid van de procedure zal één jaar na de procedure worden gecontroleerd en de patiënten zullen revalidatie ondergaan om hen te helpen de motorische controle over hun ledematen te herstellen. Immunosuppressieve geneesmiddelen zullen worden gebruikt om afstoting van transplantaten te beheersen. “. Bron: Nikkei Science
 • Patiënten inschrijving: Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd en is nog geen er worden nog geen patiënten geworven.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

10-Schwann Cellen en combinaties – Miami Project- ACTIEF ONDERZOEK MAAR GEEN PATIENTEN-WERVING

 • Background information:  The Miami Project launched their Schwann Cell clinical trial for chronic spinal cord injury patients in February 2015.  The transplanted cells are autologous (coming from the patient himself).
 • Latest status (May 2019): The Schwann cell clinical trial completed its phase 1 (to check safety) and showed that the cells were safe.  The Miami Project is now carrying out further studies combining the Schwann cells transplantation with various other therapeutic strategies such as intensive physical rehabilitation.   Further studies are also in preparation and might involve the combination of Schwann cells with, respectively, growth factors, antibodies, and cell-support matrices.
 • Patient enrolment: This study is still active but not recruiting patient anymore, according to clinicaltrials.gov. For details and enrollment see here: NCT02354625

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

11- Andere klinische onderzoeken met Stamcellen in de wereld – Samenvatting

 • China – Guangzhou –  Navelstreng MSC transplantatie – NCT03505034
 • Vietnam –  Danang  – Transplantatie van autoloog beenmerg afgeleide mononuclaire cellen door lumbale injectie – Werving patients. Meer info: NCT02923817
 • China – Beijing–  NeuroRegen steiger met BMMCs of MSCs transplantatie – meer info: NCT02352077
 • China – Beijing – NeuroRegen Steiger met beenmerg mononucleaire (BMMCs). Meer info op: NCT02688062
 • China: Biologisch: navelstreng Mesenchymale stamcellen – Intrathecale toediening – van UC-MSCs- Meer info: NCT02481440
 • Braziilië – autologe beenmerg mesenchymale stamceltransplantatie – WERVING – meer info:  NCT02574572 
 • Jordanië – Beenmerg stamcellen – leukaferese-afgeleide, gezuiverde, autologe CD34+and CD133- meer info: NCT02687672

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

12. Andere actieve onderzoeken, maar geen patiënten-werving:

 

LET OP DIT IS EEN ARCHIEV EN IS NIET MEER UPTODATE!!! ZIE ONS LAATSTE OVERZICHT OVER ONDERZOEK NAAR HERSTEL DWARSLAESIE IN ONZE ONDERZOEK SECTIE VAN DEZE WEBSITE, KLIK HIER

DEEL II

LITTEKEN EN VERMINDERING GROEIREMMERS & COMBINATIES VOOR HERSTEL

Update: Mei 2019

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

Achtergrond informatie: Een van de grootste problemen die herstel na een chronische dwarslaesie verhindert, is het litteken dat een paar dagen of weken na het letsel verschijnt en dat voorkomt dat axonen uit het laesiegebied kunnen groeien. Een van de belangrijkste strategieën om  litteken te verminderen, is het gebruik van het chondroitinase-enzym. Verschillende peptiden worden ook getest voor dat doel. Bovendien behandelen we in dit hoofdstuk ook de therapeutische strategieën die worden gebruikt om groeiremmers te neutraliseren (vaak NoGo genoemd) na het krijgen van een dwarslaesie en / of het bevorderen van zenuw aangroei.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

1- ReNetX Bio – NOGO TRAP (Klinische proef in voorbereiding)

 • Achtergrond informatie:Van de ReNetX a.k.a. “NoGo-trap”-technologie wordt verwacht dat neuronen op natuurlijke wijze opnieuw kunnen groeien door elementen te blokkeren die een dergelijke groei belemmeren. In tegenstelling tot de eerdere “Anti-NoGo”-technologie, is het volgens de vertegenwoordigers van ReNetX, bewezen dat de nieuwe technologie 3 soorten remmers  kan binden en neutraliseren en dat deze technologie niet beperkt is tot de NoGo-remmer. De intrathecale toediening van de NoGo Trap-proteïne bij ratten heeft axonale groei aangetoond die wordt geassocieerd met een bepaald functieherstel. Naar verluidt bevorderen het zenuwkieming en synaptische plasticiteit, evenals, in mindere mate, axonale regeneratie. ReNetX plant nu een klinische proef voor patiënten met cervicaal letsel.
 • Laatste update (mei 2019):ReNetX Bio plant een fase Ib-IIa klinische onderzoek (bedoeld om de veiligheid en werkzaamheid te testen) voor patiënten met een chronisch cervicaal onvolledig letsel. Voor zover bekend, is het onderzoek, dat naar verwachting eind 2018 begint, vertraagd vanwege administratieve knelpunten die geen verband houden met het onderzoek zelf.
 • Patiënten Inschrijving:Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd. De inschrijving is nog niet begonnen. De tot nu toe bekende mijlpalen zijn: IND (Autorisatie om de proef te starten): 2018 – Uitvoering onderzoek: 2018-2020

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

2- CHASE IT: Chondroitinase en gentherapie voor chronische dwarslaesie – PRE-klinische fase (nog geen menselijke proef)

 • Achtergrond informatie: Dierproeven hebben de toepassing van een bacterieel enzym genaamd Chondroitinase, of Ch’ase, herhaaldelijk bewezen dat het het litteken vermindert, de groei bevordert en het herstel verbetert. Maar om het toe te passen op mensen is een uitdaging. Het doel van het project “CHASE-IT”, geïnitieerd door de International Spinal Research Trust (ISRT), is om de Ch’ase-therapie klaar en veilig te maken voor klinische toepassing. Het vertrouwt op een internationale samenwerking tussen verschillende onderzoekers, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. Recente experimenten, die door middel van gentherapie-modellen het enzym afgeven, hebben de therapie dichter bij de menselijke toepassing gebracht.
 • Laatste update (april 2019: Twee alternatieve therapieën die het gen kunnen afgeven (het gen voor Ch’ase wordt tot expressie gebracht in een actieve vorm in menselijke cellen en kunnen worden in- en uitgeschakeld om een optimale en gecontroleerde afgifte te waarborgen) zijn ontwikkeld / worden getest:
  • Het chondroitinase-enzym wordt afgegeven via een Lenti-virusvector (een onschadelijk virus). Middels knaagdiermodellen met een acute dwarslaesie demonstreerde het consortium deze therapie om te zorgen voor een verbeterde loopfunctie en een ongekende functie van de bovenste ledematen. Zie meer informatie in dit artikel en video en deze Brain Dezelfde behandeling wordt momenteel getest op een knaagdierenmodel met chronisch letsel (proef begon in augustus 2018. Resultaten zullen worden gedeeld in 2019). Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het naar de klinieken brengen van deze therapie.
  • Het Ch’ase-enzym wordt afgeleverd via een Adeno-geassocieerde virale (AAV) -vector die al in andere menselijke behandelingen is gebruikt en daarom gemakkelijker toegang tot klinische proeven zou krijgen. Verschillende AAV-vectoren zijn gemaakt door het laboratorium van Verhaagen en getest, maar ze moeten verder worden aangepast om dezelfde functionele werkzaamheid te behouden als de LV-vector.
 • Volgende translationele stappen:

– De AAV-vector, eenmaal geoptimaliseerd, wordt getest op zowel acute als chronische dwarslaesie-modellen (knaagdieren).

– Er worden discussies gevoerd om de beste versie van de chondroitinase-therapie op mensen te testen. Dit is echter een doelstelling voor de lange termijn.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

3-CRP (CSPG ReductiE Peptide) MOGELIJK IN COMBINATIE met ISP– om het litteken te verminderen –  Dr. Yu Shang Lee – Cleveland Kliniek (Dierstudies=PRE-KLINISCH stadium)

 • Achtergrond: De vorming van een blijvend gliaal litteken in de buurt van het letsel leidt tot een slechte zenuw hergroei capaciteit en slechte functionele resultaten in chronische stadia na dwarslaesie. Chondroïtinesulfaat proteoglycanen (CSPG’s) zijn de belangrijkste componenten van dit gliale litteken. De kleine peptide genaamd CSPG-reductiepeptide (CRP) werd ontworpen door het litteken. De kleine peptide genaamd CSPG-reductiepeptide (CRP) werd ontworpen door het laboratorium van Dr. Yu Shang Lee om aan deze behoefte te voldoen. Het doel van het onderzoek is het repliceren en hopelijk bevestigen van voorlopige resultaten die hebben aangetoond dat CRP therapeutische effecten heeft op chronische dwarslaesie bij ratten. CRP kan niet-invasief worden toegediend door subcutane injectie. Het niet-invasieve karakter van de CRP is van groot belang, omdat het zou betekenen dat de behandeling, indien bewezen effectief, in principe gemakkelijk kan worden toegepast op menselijke patiënten.Dit zou een zeer waardevol alternatief kunnen zijn voor andere therapieën die momenteel worden ontwikkeld, zoals Ch’ase, dat een specifieke en uitgebreide afgiftemethode vereist.
 • Laatste update (april 2019): Naar aanleiding van de eerste testen van de CRP op een klein aantal ratten in 2017, voerde het laboratorium van Dr. Yu Shang Lee vanaf augustus 2018 aanvullende onderzoeken uit bij een groter aantal ratten (T8 chronische contusie dwarslaesie). Het project, mede gefinancierd door de endParalysis Foundation, gericht op het bepalen van de werkzaamheid van CRP alleen en van CRP + ISP (ISP is een ander peptide, ontwikkeld in het laboratorium van Dr. Jerry Silver, Case Western University). De eerste twee maanden na het ontstaan van de dwarslaesie kregen de behandelde dieren de verschillende peptiden door middel van een dagelijkse subcutane injectie gedurende drie achtereenvolgende maanden.
 • Resultaten: Uitkomst van de behandeling: het onderzoek toont een algemene verbetering van de locomotorische- en blaasfunctie bij de behandelde dieren. Hoewel er een trend was die aantoont dat CRP + ISP iets beter werkt bij het verbeteren van BBB-scores (testen loopfunctie) dan alleen bij CRP, was er over het algemeen geen significant verschil tussen de CRP + ISP en CRP-groepen. Belangrijk is dat zowel CRP- als CRP + ISP-groepen betere coördinatie van de achterpoten / voorpoten vertoonden).
 • Conclusie: Het onderzoek lijkt aan te tonen dat CRP verbeterde verbindingen tot stand brengt op de plaats van het letsel en zenuwkieming onder de beschadigde plaats na de behandeling, evenals een Het onderzoek lijkt aan te tonen dat CRP verbeterde verbindingen tot stand brengt op de plaats van het letsel en zenuwkieming onder de beschadigde plaats na de behandeling, evenals een verbeterde locomotie- en blaasfunctie (de met CRP behandelde groepen vertonen minder hyperactiviteit, het beter leegmaken van de blaas en minder membraandruk).
 • Volgende stappen: Lee geeft aan dat de volgende stappen het testen van dosisresponsen van CRP omvatten om te zien of een hogere dosis kan leiden tot verdere functionele verbetering, door middel van het uitvoeren van farmacokinetiek en veiligheid-/ toxiciteitstests van CRP en het testen van de werkzaamheid van CRP in een groot diermodel waarbij Dr. Brian Kwon gebruik maakt van een varkensmodel T10 subacuut stadiumverwonding (twee weken na darslaesie) om zowel de motoriek als de blaasfunctie te testen, evenals in een cervicaal chronisch dwarslaesiemodel (C4 hemisectie) om de voorbeen / handfunctie te testen in samenwerking met Dr. Jerry Silver.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

4-Andere pre-klinische onderzoeken die betrekking hebben op litteken vermindering

 • UK: alternatieve toedieningsmethode voor Ch’ase. Meer info: hier
 • CANADA: alternatieve toedieningsmethode voor Ch’ase.
 • USA: studie van niet-menselijke primaten.
 • USA: Rose Bengal Study by Dr. A. Parr (University of Minnesota). See januari 2018 publicatie 

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

5- Medicijn ES 135 (Peptide) – Klinisch onderzoek Phase 3 Phase- patiënten gezocht (Taiwan) 

 • Achtergrond: ES135 is een recombinante menselijk zure fibroblast groeifactor (rhFGF1) met 135 aminozuren. Met zijn effect om neurietuitgroei te bevorderen, kan ES135 worden toegepast op het medisch gebruik van de herstellende neuronfunctie. De sequentie van ES135 is gepatenteerd door Eusol-biotech in Taiwan, de EU, China en de Verenigde Staten.
 • Laatste update (mei 2019): Terwijl de cruciale fase 3 van het klinisch onderzoek voor patiënten met een dwarslaesie aan de gang is, zal naar verwachting in 2024 een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo controlestudie aflopen. Fase 3 is de laatste fase voordat een mogelijke goedkeuring wordt gegeven om het medicijn op de markt te brengen.
 • Patiënten inschrijving: Naar verwachting zullen 100 patiënten met volledige dwarslaesie worden geworven. De criteria voor de rekrutering van patiënten zijn niet precies en wijzen er niet op of de therapie wordt toegepast in het acute of chronische stadium. Meer info: https://scitrials.org/trial/NCT03229031

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP DIT IS EEN ARCHIEV EN IS NIET MEER UPTODATE!!! ZIE ONS LAATSTE OVERZICHT OVER ONDERZOEK NAAR HERSTEL DWARSLAESIE IN ONZE ONDERZOEK SECTIE VAN DEZE WEBSITE, KLIK HIER

DEEL III

ELEKTRISCHE / MAGNETISCHE STIMULATIE /TMS AND BMI/BCI

Update: 24 MEI 2019

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

Achtergrond informatieE-stim (deze term kan verwijzen naar neuromodulatie, neurostimulatie, epidurale stimulatie), magnetische stimulatie, TMS (transcraniële magnetische stimulatie) en BMI / BCI (brain machine-  of computer interface); al deze technieken hebben verschillende protocollen, omvatten verschillende niveaus van invasiviteit  en produceren verschillende uitkomsten. Ze onderzoeken echter allemaal de automatisme van het ruggenmerg en proberen het vervolgens aan te boren. Volgens Dr. Reggie Edgerton: “Neuro-stimulatie is het proces dat gebruik maakt van zachte elektrische stroom om het ruggenmerg onder het punt van het letsel te stimuleren, waardoor zenuwcircuits in het ruggenmerg kunnen ‘horen’ en reageren op berichten afkomstig van de hersenen”. Op basis van verschillende onderzoeken lijken die technieken een licht functioneel rendement te genereren, evenals (misschien) een verbetering van de autonome functie van de patiënt (maar pas op dat deze “verbetering” meestal anekdotisch is en nog niet het onderwerp is geweest van vele wetenschappelijke publicaties).

 

 

1-Epidurale Stimulatie met een geïmplanteerde (Medtronic) stimulator- Veel klinische onderzoeken lopen / rekruteren of zijn gepland:  

Achtergrond informatie:De patiënten die dit soort therapie krijgen, ondergaan een operatie om het elektro-stimulatie-apparaat (tot nu toe een Metronic-elektrostimulator, dezelfde zoals gebruikt voor het bestrijden van neuropathische pijn) over een bepaald deel van het ruggenmerg te transplanteren (het gedeelte van het ruggenmerg dat wordt gestimuleerd met elektrische stroom verschilt afhankelijk van wat het doel van de therapie is, bijvoorbeeld motorische functies of blaas en darm / seksuele functie). Elektrostimulatie van het ruggenmerg is niet nieuw en werd al eerder in sommige onderzoeken in 2000 gebruikt. De allereerste resultaten van de epidurale stimulatie met het Medtronic-apparaat werden echter in 2014 gecommuniceerd. Sindsdien zijn veel grootschalige klinische onderzoeken begonnen en zijn er meer gepland in verschillende delen van de wereld om de geïsoleerde resultaten te controleren die eerder zijn gepubliceerd. Uit de tot nu toe bekende resultaten moet E-stim niet gezien worden als een remedie, maar eerder als een manier om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het herstelt de zenuwen niet, maar lijkt eerder de resterende verbindingen te stimuleren. Het interessante aan E-stim is dat, in sommige beperkte gevallen, de (echter beperkte) motorische functies die door de stimulatie worden verkregen wanneer het E-stim-apparaat is ingeschakeld, daadwerkelijk worden voortgezet (voor een beperkte tijd) nadat het apparaat is uitgeschakeld.

 

 • Laatste update (mei 2019) / Gepubliceerde resultaten/ gedocumenteerd tot nu toe:

 

 • Juli 2015 (Dr. Harkema-Louisville – 4 patiënten – bereik: motorische controle)– De resultaten voor de eerste vier patiënten werden gepubliceerd (klik hiervoor meer informatie). De Twee patiënten hadden een motorisch en sensorisch volledig letsel (ASIA A), terwijl twee patiënten een sensorisch onvolledig letsel hadden. Na wat fysieke training konden de patiënten opstaan ​​en lopen als de stimulator werd geactiveerd. Is dit een volledig herstel? Nee, het is belangrijk om te begrijpen dat de ledematen alleen kunnen bewegen als het stimulatieapparaat geactiveerd is en hoewel patiënten hun benen op commando kunnen bewegen, is het niet substantieel genoeg om te kunnen spreken “echt wandelen”. Niettemin, en dit is het meest interessante aspect van het onderzoek, hebben deze patiënten allemaal gemeld dat ze een aanzienlijk autonoom herstel hebben bereikt. Dat omvat de darm, blaas, seksuele functie en temperatuurregeling. Helaas is het, omdat deze gegevens niet zijn gepubliceerd of gedocumenteerd, moeilijk te beoordelen of de uitkomst kan worden gemeten als slechts een lichte verbetering of volledige controle.

 

 • Mei 2017 (Dr. Edgerton – een onderzoek naar ratten met cervicale letsels): het onderzoek benadrukt dat E-stim mensen met cervicaal letsel kan helpen om hun greep functie te verbeteren, maar het werd alleen op ratten uitgevoerd. Lees meer: hier.

 

 • November 2017 (Dr. Harkema – scope: Autonome functies, waaronder darm-blaas en seksuele functies):op de Neuroscience-conferentie werd een post gepresenteerd die een beetje uitweidde over het effect van E-stimulatie op autonome functies, waaronder de stoelgang en seksuele verbeteringen. De post bleef vrij vaag over het bereik van de verbetering en de conclusie luidde: “Ruggenmerg epidurale stimulatie, samen met activiteit-gebaseerde training, kan helpen een passend niveau van stimulatie aan het ruggenmerg te bieden, gericht op de neurale circuits die betrokken zijn bij urogenitale en darm functie”. Meer info: hier

 

 • Oktober 2018 (Dr. Courtines – EPLF Zwitserland en GTX Medical- resultaten voor 3 patiënten met onvolledige dwarslaesie): het onderzoek toont aan de studie toont aan dat gerichte elektrische epidurale stimulatie in combinatie met een intensief regime van locomotorische training mensen met onvolledige dwarslaesie kan helpen hun mobiliteit te verbeteren. Meer details in ons artikel hier.

 

 • Oktober 2018 (Mayo Clinic – EES resultaten bij 1 patiënt): Nature Medicine meldde dat een enkele patiënt met een dwarslaesie in de Mayo Clinic ook in staat was om stappen te zetten en te lopen met behulp van trainer assistentie dankzij elektrische stimulatie en intensieve fysiotherapie. Let op: bij dit onderzoek moet de E-stim ingeschakeld blijven zodat de patiënt een stap kan zetten. De elektrische impuls – gegeven door de chirurgisch geïmplanteerde stimulator – is noodzakelijk om de stap te zetten. Meer details in ons artikel hier.

 

 • Oktober 2018 (Dr. Harkema – Universiteit van Louisville. Resultaten van Epidurale Electrische Stimulate + intensieve training bij 4 patiënten): Volgens de publicatie in Louisville hebben alle vier de behandelde patiënten zowel een onafhankelijke rompstabiliteit bereikt (met de stimulator ingeschakeld) als stabiliteit tijdens het staan. Een van hen kan zelfs een korte afstand alleen lopen, met de stimulator aan en met behulp van een rollator. Let op: de patiënt met het beste resultaat had een motorisch complete, maar sensorisch-incomplete dwarslaesie (ze had gevoel onder het niveau van haar laesie, wat niet vaak het geval is en geeft aan dat een aantal zenuwvezels eigenlijk intact zijn ). Let op: in dit onderzoek moet de E-stim bij de patiënt ingeschakeld blijven om een stap te zetten. De elektrische impuls – gegeven door de chirurgisch geïmplanteerde stimulator – is noodzakelijk om de stap te kunnen zetten. Alle details in ons artikel hier
 • Maart 2019 – publicatie door Dr. Darrow (Minnesota). Eerste resultaten van de E-stand proef – bij twee vrouwen met een complete dwarslaesie): Het bijzondere aan dit onderzoek is dat de therapie wel E-stim,, maar geen specifiek fysiotherapeutisch regime bevat. De resultaten op het gebied van voortbeweging lijken in overeenstemming te zijn met tot nu toe gerapporteerde resultaten (d.w.z. de mogelijkheid om ledematen op commando te bewegen wanneer het apparaat impulsen verzendt). In beide gevallen wordt een significante verbetering van de levenskwaliteit gemeld op een niveau van autonome functie-verbetering. Interessanter is dat een van de twee vrouwen meldde dat ze nu een orgasme kan ervaren als het apparaat aan staat. Meer info: hier

 

 • December 2018 (Dr. Krassioukov, Canada- één patient (met motorisch-compleet maar sensorisch-incompleet letsel. Scope: blaas- en darmfuncie). De publicatie van 2018vermeldt een positief effect van neuromodulatie toegepast op het lumbosacrale koord voor het moduleren van autonome circuits die betrokken zijn bij de lagere urinewegen en darmcontrole na het krijgen van een dwarslaesie. Het onderzoek rapporteert verbetering van zowel urineweg als darmroutine voor deze ene patiënt, bijvoorbeeld in termen van urodynamica (wat ook kan resulteren in een lager risico op een blaasontsteking) en een veel kortere tijd die nodig voor de stoelgang. Hoewel deze verbetering van waarde kan zijn in termen van kwaliteit van leven en zorg, in plaats van in termen van daadwerkelijk herstel, vertoont het onderzoek geen volledig herstel van de darm- en blaasfunctie.

Patiënten inschrijving (update mei 2019): 

 • Minnesota – 100 patiënten:Volgens the E-stand website, worden voor deze proef nog steeds patiënten geworven met een chronisch letselc (>1 jaar) op het niveau van C6-T10 met Asia A (complete dwarslaesie) of Asia B score (incomplete dwarslaesie). Controleer a.u.b. hier andere details en belangrijke inclusiecriteria: NCT03026816
  • UCLA (California, VS).Dit onderzoek is gericht op herstel van de handfunctie na implantatie van een epidurale stimulator bij patiënten met chronisch cervixletsel. Klik hier voor meer details: NCT02313194
 • Vanderbilt Universiteit (Nashville, Tennessee).Dit onderzoek is bedoeld om het effect van epidurale stimulatie op de mobiliteit van chronische dwarslaesie-patiënten te meten: Klik hier voor details: NCT02899858

 

 • University van Zurich (Switzerland).Dit onderzoek controleert het effect van Epi-Stim op de controle van de blaas. Klik hier voor details: NCT02165774– Status patiëntenwering: voltooid.

 

 • Kentucky (The Big Idea / Dr. Harkema):Het is niet duidelijk of dit project (36 patiënten verwacht) waarvoor de stichting van Reeve sinds 2014 geld inzamelt, feitelijk (nog steeds) patiënten werft, of hoeveel patiënten al zijn ingeschreven of welke resultaten tot nu toe zijn verkregen.
  • Zwitserland (Stimo- Dr. Bloch, Zwitserland/ GTX Medical)is nog steeds deelnemers met een incomplete dwarslaesie aan het werven (ASIA C of D-niveau T10 of hoger). De meeste patiënten zijn al gerekruteerd en hebben de therapie gekregen (zie de eerste resultaten hierboven), maar deze proef zit nog steeds in het wervingsstadium.Let op: deelnemers moeten bereid en toegewijd zijn om vijf tot zes volledige maanden van intensieve therapie in Lausanne (Zwitserland) te ondergaan. Bekijk hier meer details en voorwaarden: NCT02936453
 • Europa – toekomstige stappen (middellange termijn) gepland door GTX Medical (Zwitserland en Nederland – Dr. Courtine).Het bedrijf is momenteel bezig met de ontwikkeling van twee producten: het ene is een volledig toegewijde implanteerbare ruggenmergstimulator en het andere een bovengronds platform ter ondersteuning van het lichaamsgewicht, samen met het revalidatiebedrijf Motek, dat dit laatste product verder zal commercialiseren. Volgens de CEO van GTX, Sjaak Deckers, is de therapie die in voorbereiding is veelbelovend en zal de kans dat mensen met een onvolledige dwarslaesie weer kunnen lopen, aanzienlijk toenemen. Er is echter nog behoorlijk wat tijd nodig totdat de therapie in het algemeen beschikbaar is. Er zijn twee tot drie jaar nodig voordat GTX Medical een grootschalig klinisch onderzoek kan starten met veel meer patiënten van 4 tot 5 revalidatiecentra in Europa. Daarna gaan nog enkele jaren voorbij totdat de behandeling op de markt beschikbaar is.

 

 • Europa – STIMO 2 onderzoek:GTX Medical en de Sint Maarten Kliniek in Nijmegen (Nederland) hebben onlangs aangekondigd dat een onderzoek naar verwachting zal starten en mensen zal werven die recent een incomplete dwarslaesie hebben gekregen op T10 of hoger. Let op: alleen ACUTE (zeer recent) en INCOMPLETE letsels. Naar verwachting begint dit onderzoek rond september 2019 in Nijmegen.

 

2-Transcutane e-stim (non-invasief): PATIENEN WERVING

 • Achtergrond informatie:Transcutane E-stimulatie is min of meer gebaseerd op dezelfde werkingsprincipes als epidurale stimulatie. Transcutane stimulatie vereist echter geen enkele operatie omdat het apparaat door de huid heen werkt. De behandeling is dus niet-invasief, wat een groot voordeel is ten opzichte van epidurale stimulatie en daarom wordt beschouwd als risicoloos * voor de patiënten.

(*) Risico’s: Er moet echter worden benadrukt dat één patiënt na de behandeling een dramatische toename van zijn neuropathische pijn heeft gemeld. Er is tot nu toe geen ander geval gerapporteerd en dit kan waarschijnlijk als een uitzondering worden beschouwd, zij het pijnlijk.

 • Laatste update (Mei 2019):Het is een (niet zo goed bewaard) geheim in het veld dat het bedrijf NRT – dat geld aan het inzamelen was voor het ontwikkelen en uitvoeren van een klinisch onderzoek naar transcutane stimulatie in de VS – mogelijk samengaat met een ander bedrijf op het gebied van EES. Ondertussen heeft Dr. R. Edgerton net een andere start-up opgericht met hetzelfde doel: SpineX. Professor Edgerton leidt nu ook een programma in Australië samen met professor Bryce Vissel. Het is nog niet duidelijk of dat programma zich zal richten op uitsluitend transcutane e-stim of een combinatie van verschillende soorten e-stim.

 

 • Juli 2015: De groep van Dr. Reggie Edgerton en NRT meldden dat vijf mannen met een motorische complete dwarslaesie(twee tot zes jaar na letsel) de vrijwillige “locomotor-achtige” functie verbeterden. De experimenten omvatten een transcutane stimulator in combinatie met een oraal medicijn dat al is goedgekeurd voor angststoornissen. Bekijk hierhet persbericht en de video en de wetenschappelijke publicatie hier. Het is vermeldenswaard dat de zogenaamde “locomotor-achtige” bewegingen die door deze methode worden verkregen niet functioneel zijn, omdat ze worden uitgevoerd zonder gewicht te dragen. Het is echter een indrukwekkend resultaat omdat het zonder enige chirurgische ingreep plaatsvond. Deze externe stimulatortechnologie zal naar verwachting complementair zijn aan de geïmplanteerde stimulatoren die momenteel door andere groepen worden geprobeerd.

 

 • Mei 2019 – Van de website Recovery Research Program:“In een wereldprimeur hebben professor Edgerton en zijn team het ruggenmerg opnieuw gewekt en met behulp van niet-invasieve neurostimulatie gevoel en functie bij meer dan 20 verlamde mensen met succes hersteld. Zes van zijn patiënten hebben handbeweging, blaas- en darmcontrole, seksuele functie en het vermogen om te staan teruggekregen ​​- ongekende resultaten in de geschiedenis van de medische wetenschap”. Voor zover wij weten, is er echter nog geen wetenschappelijke publicatie gepubliceerd over deze resultaten. Het herstel van een bepaald niveau van handbeweging en het vermogen om te staan, met de stimulator aan, is een vrij duidelijk en te verwachten resultaat van het sturen van een elektrische impuls door de stimulator. Op de website staat echter niet welke status de patiënten vóór de behandeling hadden (d.w.z. acute of chronische dwarslaesie – complete of incomplete dwarslaesie). Ook kunnen en moeten we voorzichtig blijven met betrekking tot “teruggewonnen blaas- en darmcontrole, seksuele functie”, een concept dat tot nu toe niet nauwkeurig is gedefinieerd of bewezen en sterk kan verschillen van de verwachtingen van de patiënt.
 • Patiënten inschrijving (update mei 2019): Een paar klinische onderzoeken met transcutane stimulatie zijn aan de gang of gepland in verschillende landen:
 • Zwitserland – Tweede panel van het Stimo onderzoek – Dr. Bloch- Universiteit van ZurichLet op: alleen patiënten met een INCOMPLETE DWARSLAESIE – klik voor details: NCT03137108
 • De VS – UCLA:Dit onderzoek richt zich op de mogelijke verbetering van blaascontrole na transcutane stimulatie: NCT02331979
 • VS – Shepherd Center NIH: Werft alleen patiënten met een incomplete dwarslaesie niveau T12 en hoger.  klik voor details: NCT02340910
 • Australië- Herstel Onderzoek Programma(voorheen  Project Edge:  UTS and Professor Bryce Vissel). Het programma wordt geleid door professor Reggie Edgerton en professor Bryce Vissel, die een internationaal team van wetenschappers en gezondheidswerkers van wereldklasse leiden in het UTS Centrum voor Neurowetenschappen en Regeneratieve Geneeskunde. Het is de eerste grote klinische onderneming buiten de Verenigde Staten van Professor Edgerton’s baanbrekende onderzoek naar neurostimulatie om de wervelkolom opnieuw te doen ontwaken en met succes gevoel, functie en beweging te herstellen bij patiënten met een dwarslaesie. Verwacht wordt dat dit binnenkort programma zal starten en ook dat snel wordt begonnen met het werven van patenten.

wordt verwacht dat dit programma zal beginnen en

 

 

3- Transcutane Magnetische Stimulatie van de onderrug (niet-invasief) voor verbeterde blaasfunctie – Dr. Lu – UCLA (VS)

 • Achtergrond informatie:In augustus 2018 werd gerapporteerd dat neurowetenschappers “significante blaascontrole” hadden hersteld bij vijf mannen met een dwarslaesie. “We waren verheugd om een positief effect te zien bij alle vijf patiënten na slechts vier sessies van milde magnetische stimulatie,” zei Daniel Lu, hoofdonderzoeker van het onderzoek en universitair hoofddocent neurochirurgie aan de David Geffen School of Medicine at UCLA. “Het voordeel hield twee tot vier weken aan, wat suggereert dat het neurale circuit van het ruggenmerg de behandeling in een ‘geheugen’ opslaat”.” Hoewel magnetische stimulatie redelijk gelijkaardig is aan e-stim, gebruikte Lu’s team magnetische stimulatie omdat het niet-invasief, pijnloos en minder duurder is dan een elektrisch implantaat. Bron: zie  dit artikel

 

 • Laatste update/resultaten tot nu toe (update mei 24, 2019): “Alle vijf de mannen konden tijdens de stimulatie weer zelf te plassen,” zei Lu. “Eén patiënt – 13 jaar na letsel – kon volledig stoppen met het gebruik van een katheter en zijn blaas meerdere malen per dag legen, tot vier weken na zijn laatste behandeling. Voor meer informatie, zie de wetenschappelijke publicatie van Augustus 2018  De conclusie van die publicatie is dat “neuromodulatie van het spinale mictiecircuit door TMSCS kan worden gebruikt om de blaasfunctie te verbeteren”. Het vermogen om te urineren zal bij elke patiënt verbeterd worden. Vier van de mannen moesten nog minstens één keer per dag een katheter gebruiken – maar dat was nog steeds een significante daling ten opzichte van hun gemiddelde van meer dan zes keer per dag vóór de behandeling.

 

 • Patiënten inschrijving (update mei 2019):Voor zover we weten, hebben veel meer patiënten de therapie ondergaan en vooruitgang geboekt. We zijn ons niet bewust van het huidige wervingsschema, maar de website clinicaltrials.gov laat een nog actieve proef op dat gebied zien. Zie org NCT02331979 

 

 

 

4-Transcraniale Magnetische Stimulatie (TMS) of Diepe Craniale Stimulatie – WERVING PATIENTEN

 • Achtergrond informatieTMS maakt gebruik van elektromagnetische inductie om elektrische stromen in de hersenen en in het ruggenmerg te genereren. Sommige recente studies van de Universiteit van Helsinki hebben aangetoond dat TMS patiënten kan helpen nieuwe vrijwillige bewegingen te maken en deze bewegingen een tijdje uit te voeren, zelfs als de stimulatie was uitgeschakeld.

 

 • Laatste update (mei 2019): Er zijn verschillende onderzoeken aan de gang (zie hieronder) in Cleveland, Boston en elders in de wereld om TMS-therapie, dwarslaesie en andere stoornissen van het zenuwstelsel te evalueren.
 • Patiënten inschrijving: Verschillende onderzoeken werven patiënten:
 • Universiteit van Miami NINDS:NCT02446210
 • Cleveland Clinic(alleen patiënten met een incomplete quadriplegie): NCT01539109
 • Shepherd Center(alleen patiënten met quadriplegie): NCT02611375
 • Bronx VA Medical Center(alleen patiënten met quadriplegie): NCT02469675 – Deze proef wordt als voltooid weergegeven – resultaten zijn nog niet gepubliceerd
 • Universiteitvan Zurich(patiënten met een incomplete dwarslaesie, T10 en hoger. Het onderzoek test het effect van diepe hersen stimulatie op voortbeweging): NCT03053791
 • Universiteit van Sao Paulo General Hospital (Brazilië): actief, maar er worden geen patiënten geworven. Alleen voor patiënten met een incomplete dwarslaesie: NCT02562001
 • Universiteit van Sao Paulo(incomplete dwarslaesie – alleen om sensomotorische verbetering na TMS te controleren. Let op: intramurale revalidatie in Paraiba, Brazilië) NCT02899637 – Trial status is unknown

 

 

5-Brain-Machine Interface (BMI) – Walk Again Project (WAP) – Dr. Miguel Nicolelis in Brazilië

 • Achtergrond informatieWe horen regelmatig over verlamde mensen die een ledemaat “gewoon” kunnen bewegen door hun gedachten te gebruiken, d.w.z. door gebruik te maken van een Brain-Machine Interface (BMI). Dit was ook het principe achter het experiment dat werd geleid en gepubliceerd in augustus 2016 door Dr. Miguel Nicolelis in Brazilië (zie Nature publicatie hier). Acht verlamde patiënten (waarvan zeven mensen een complete dwarslaesie hadden) rapporteerden een gedeeltelijke neurologische functie, zowel sensorisch als motorisch na een heel jaar training met een niet-invasieve BMI-skullcap, samen met een virtual reality trainingsmethode. Volgens de paper: “Na 12 maanden training met dit model ervoeren alle acht patiënten neurologische verbeteringen in somatische sensatie (pijnlokalisatie, fijne / ruwe aanraking en proprioceptieve gewaarwording) in meerdere dermatomen. Patiënten kregen ook weer vrijwillige motorische controle in belangrijke spieren onder het dwarslaesie-niveau […]. Als gevolg hiervan werd 50% van deze patiënten opgewaardeerd naar een incomplete classificatie van de dwarslaesie. […] – Volgens de paper is de hypothese de neurologische herstelresultaten van zowel corticale en ruggenmergplasticiteit veroorzaakt door langdurig BMI-gebruik. Vervolgens zou – om sluimerende zenuwbanen in het ruggenmerg te ontwaken – de virtuele training, die ook bio-feedback bevatte, ook de hersenen van de patiënt kunnen helpen om een ​​eerder gewiste voorstelling van zijn onderste ledematen te herstellen. Meer info op deze website.

 

 • Laatste update (14 mei 2019): Bekijkhierde laatste update over dit project. Volgens dit artikel konden: “Twee patiënten met een dwarslaesie weer lopen met minimale hulp, door het gebruik van een volledig niet-invasieve interface tussen de hersenen en de machine waarvoor geen ingrijpende invasieve chirurgische ingreep van het ruggenmerg nodig was”.

 

 

 • Patiënten inschrijving (mei 2019)We zijn niet op de hoogte van de volgende stappen van het onderzoek. Opgemerkt moet worden dat het onderzoek, hoe opwindend ook vanuit wetenschappelijk oogpunt, nog beperkt is tot een laboratoriumexperiment op een klein aantal patiënten. Verder onderzoek zal nodig zijn om de impact van de zware training te kunnen onderscheiden van de pure BMI-effecten op het gedeeltelijke herstel van de patiënt voordat deze in het “echte” leven kan worden toegepast.

 

t

6- Melbourne, Australië “SWITCH” Klinisch onderzoek – BMI – STENTRODE/ BIONISCHE RUGGENGRAAT – WERVING PATIENTEN

 • Achtergrond informatieMedische onderzoekers van de Universiteit van Melbourne, met financiële sponsoring van onder andere DARPA (Amerikaanse defensie-afdeling), hebben een nieuwe minimaal invasieve brain-machine interfacegecreëerd, die mensen met een dwarslaesie in staat stelt ledematen te bewegen met de kracht van het denken en door het gebruik van een exoskelet of bionische ledematen. Meer informatie is beschikbaar in dit artikel.De brain-machine interface bestaat uit een minimaal invasieve op stent gebaseerde elektrode (“stentrode”) die wordt geïmplanteerd in een bloedvat naast de hersenen. De “stentrode” registreert hersenactiviteit en converteert de opgevangen signalen in elektrische commando’s, die op hun beurt leiden tot beweging van de ledematen met een mobiliteitshulpmiddel, zoals een exoskelet. Meer informatie over dit project in deze video.

 

 

 

 • Laatste update (mei 2019):  Volgens de website: “Een voormalige haalbaarheidsstudie van de veiligheid (fase I-studie) van het Stentrode ™ -apparaat bij deelnemers met verlies van motorische functies als gevolg van verlamming door dwarslaesie, motorneuronziekte, beroerte, spierdystrofie of ledematenverlies . Het doel van dit onderzoek is om de veiligheid van het Stentrode ™ -apparaat bij mensen te evalueren. Dit is een experimenteel apparaat. Er is een nieuw medisch apparaat en een chirurgische techniek ontwikkeld, waarmee implantatie van de elektrische sensoren mogelijk is zonder open hersenoperatie. Het apparaat, genaamd Stentrode ™, is een kleine metalen gaasbuis (stent) met elektrodecontacten (kleine metalen schijven) in de stentstructuur. Het kan in een bloedvat van de hersenen worden geplaatst in een gebied dat de beweging regelt (motorische cortex). Hier komt geen open hersenoperatie aan te pas. Dit onderzoek zal als eerste in zijn soort worden uitgevoerd bij mensen en kan ons helpen om veiligere, effectievere manieren te vinden om elektrische sensoren in de hersenen van patiënten in te brengen / te implanteren”.

 

 • Patiënten inschrijving: SWITCH klinisch onderzoek (10 patiënten, inclusief enkele dwarslaesie-patiënten) Meer informatie over patiënte inschrijving hierof mail naar bird@mh.org.au

 

7-BMI voor quadriplegie patiënten- Dr. A-Louis Benabid- Frankrijk – WERVING PATIENTEN

 • Achtergrond informatie:  Het universitair medisch centrum van Grenoble-Alpes (Frankrijk) en de regelgevende autoriteiten hebben goedkeuring verleend aan dr. Alim-Louis Benabid om het klinische onderzoeksprotocol “Brain-Computer Interface and Tetraplegia” bij Clinatec te starten. Het onderzoek heeft tot doel de haalbaarheid aan te tonen van een patiënt die lijdt aan tetraplegie als gevolg van een dwarslaesie om de bewegingen van een exoskelet over verschillende graden te beheersen door middel van een implantaat dat de activiteit van de hersenschors meet. De studie zal zich richten op vijf patiënten en de werving is aan de gang. Anders dan alle andere implantaten in de wereld, heeft Leti, een belanghebbende in dit onderzoek, heeft een permanent implantaat voor elektrocorticografie ontworpen, genaamd Wimagine®. Wanneer het op het oppervlak van de hersenschors wordt geplaatst, kan het de hersensignalen jarenlang betrouwbaar overbrengen. Bron: www. Minatec.org

 

 • Laatste update (mei 2019): De eerste patiënt met een quadriplegie die binnen het onderzoek werd gerekruteerd, werd op 21 juni 2017 geopereerd. Een aankondiging door A.L Benabid, MD, Ph.D., tijdens het laatste WSSFN-congres in Berlijn. Meer info op de Clinatec-website: hier

Patiënten inschrijvingThis trial is still recruiting patients, according to clinicaltrials.gov.  Be aware, candidates should be quadriplegic, aged 18-40 and fluent in French, among other criteria.  More info: NCT02550522

Volgens clinicaltrials.gov werft deze studie nog steeds patiënten,. Let op, kandidaten moeten onder andere quadriplegie hebben, tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en vloeiend Frans spreken, naast andere criteria. Meer info: NCT02550522

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

LET OP DIT IS EEN ARCHIEV EN IS NIET MEER UPTODATE!!! ZIE ONS LAATSTE OVERZICHT OVER ONDERZOEK NAAR HERSTEL DWARSLAESIE IN ONZE ONDERZOEK SECTIE VAN DEZE WEBSITE, KLIK HIER

Cure Spinal Cord Injury Research, therapies, treatments, 2016 – 2017

DEEL 4: COMMERCIËLE / ONBEWEZEN THERAPIEËN

 

Update: februari 2018

Vertaling: Marc Renckens.

 

Er is op dit moment nog geen genezing voor dwarslaesie en alle genoemde therapieën zijn experimenteel, dat wil zeggen zonder garantie op resultaat en zijn tot op zeker niveau risicovol.

De zogenaamde Onbewezen/ Commerciële therapieën, vaak medisch toerisme of stamcel-toerisme genoemd, zijn zelfs meer experimenteel omdat zij niet de reguliere protocollen volgen of enige transparantie in wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijke follow up bieden. Deze therapieën worden vaak als Commercieel aangemerkt, omdat de patiënten ervoor moeten betalen in tegenstelling tot de hiervoor genoemde klinische onderzoeken, waarvoor niets wordt gevraagd.

We willen deze “onbewezen /commerciële ” therapieën niet ongenoemd laten, omdat een groot aantal patiënten van deze behandeling gebruik (willen) maken, vaak tegen hoge kosten, maar we willen de lezers wel waarschuwen i.v.m. de afwezigheid van bewezen resultaten, de kosten,  het gebrek aan transparantie en de mogelijke risico’s verbonden aan dit soort therapieën.

Hoe is een onbewezen /commercieel therapie te herkennen? Als de therapie niet wordt opgesomd in enige officiële klinisch testregister (b.v. www.clinicaltrial.gov) en als je ervoor moet betalen, is er een grote kans dat de therapie niet wetenschappelijk wordt gemanaged.

Er is momenteel geen genezing voor dwarslaesie, geen garantie op succes en er is altijd een zeker risico verbonden bij elke experimentele therapie. Als je dan toch dit risico wilt nemen, zouden wij een wetenschappelijk gedreven therapie adviseren, de zgn. klinische proeven, liever dan de commerciële therapieën, die worden aangeprezen op het internet.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan een klinisch onderzoek/proef, dan kunt u de lijsten raadplegen die zijn opgesteld door U2FP.org op U2FP clinical trials chart of door SCOPE op: SCOPE clinical trials, of zoeken op: www.clinicaltrial.gov. Bovenstaande lijsten omvatten alle wetenschappelijk proeven, zowel in de chronische als in de acute fase. Mocht u een therapie overwegen, vergeet niet dat in dit stadium alle therapieën experimenteel zijn (zonder enige garantie op succes).

Contact us

info@endParalysis.org
endParalysis foundation

Cederlaan 135
5616 SC EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

Call us: (+31) 6 22 788 798
Donate
@endParalysis
@endParalysis
@endParalysis
YouTube channel