Onderzoek naar dwarslaesie behandeling en genezing 2018

Dwarslaesie therapieën onderzoek-overzicht

Vertaling vanuit het Engels: Desirée van Lieshout

Update: mei 2019

Dit overzicht is gemaakt door Corinne Jeanmaire voor Stichting endParalysis en voor de Onderzoeksgroep van ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation). Met dank aan Sam Maddox (www.u2fp.org), Chris Powell (blog) en Harvey Sihota (Neurokinex) voor hun input.

We moeten duidelijk zijn: er is nog geen genezing of behandeling voor (chronische) dwarslaesie. Echter, uitgaande van het toenemend aantal klinische proeven lijkt het erop dat we misschien een beetje dichter bij het bereiken van een bepaald herstelniveau zijn gekomen.

De gegevens die in de paragrafen op deze pagina worden weergegeven zijn ver van volledig, maar zijn simpelweg bedoeld om een idee te geven van hetgeen er op dit moment speelt. Wij hebben de gegevens verdeeld in vier blokken (zie beneden), zijnde:  

 1. (Stam) cellen & combinatie regeneratie/herstel strategieën.
 2. Litteken en vermindering groeiremmers & regeneratie/herstel combinatie strategieën.
 3. Elektrische stimulatie van het ruggenmerg (e-stim), Transcraniële Stimulatie (TMS), Brain-Machine-Interface (BMI), etc.
 4. Onbewezen/commerciële therapieën.

Disclosure: Het doel van dit gedeelte van onze website is een samenvatting te geven van de belangrijke ontwikkelingen in onderzoek naar de genezing/ het herstel van dwarslaesie. In lijn met het doel en de focus van Stichting endParalysis, zullen wij ons met name richten op onderzoeksprojecten die momenteel worden toegepast of uiteindelijk van toepassing zijn op chronische dwarslaesie en op therapieën die zich in de klinische of preklinische fase bevinden en dus potentieel hebben om succesvol te worden toegepast op menselijke patiënten. Verder geeft Stichting endParalysis of haar wetenschappelijk comité met dit overzicht op geen enkele wijze goedkeuring aan een bepaald onderzoeksproject, inclusief experimentele therapie of klinische proef.

Deel 1

REGENERATIE/HERSTEL: (STAM)-CEL THERAPIEEN EN COMBINATIES

Update Mei 2019

 

Deze omvatten (stam)cel transplantatie therapieën, eventueel in combinatie met groeifactoren of moleculen ter verbetering van zenuw aangroei, strategieën om de groei remmende factoren te neutraliseren, steigers van biomateriaal om zenuw aangroei te begeleiden en andere strategieën die neuro-plasticiteit stimuleren d.w.z. het vervormen van signalen vanuit hersen- en ruggenmergzenuwen.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie

1-Vetcellen – Mayo Clinic – Klinisch onderzoek Fase I (veiligheid): WERVING PATIENTEN (VS)

 • Achtergrond: Het doel van deze studie is te bepalen of van vetweefsel afgeleide mesenchymale stamcellen (MSC) veilig kunnen worden toegediend in de cerebrospinale vloeistof (CSF) van patiënten met een dwarslaesie. Deze mesenchymale stamcellen (AD-MSC’s) zijn gebruikt in eerdere onderzoekstudies in de Mayo Clinic, maar aangezien dit is een experimentele therapie is, is het noodzakelijk de veiligheid te controleren.
 • Laatste update (mei 2019): this trial is still recruiting, according to clinicaltrial.gov
 • Patiënten inschrijving: Meer informatie op info on scitrials.org: NCT03308565. 

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

2-Neuralstem Inc. – Neurale Stamcellen – WERVING PATIENTEN (VS)

 • Achtergrond informatie:  Een klinische proef, gesponsord door biotechbedrijf Neuralstem, is in oktober 2014 in de VS van start gegaan, in eerste instantie om de veiligheid van hun neurale stamcellen (NSI-566) op patiënten met chronische dwarslaesie te controleren. Vier patiënten zijn behandeld. In oktober 2015 werd gemeld dat de implantatie van de stamcellen veilig was en goed werd verdragen.
 • Laatste update (mei 2019): Dr. Ciacci is benaderd voor een update, maar tot nu toe hebben we geen feedback ontvangen. Op de website clinicaltrial.gov laat de proef tot op heden nog steeds zien dat patiënten geworven worden. In juni 2017 was de input van Neuralstem: “Aangezien de veiligheid er goed uitziet, is het groene licht gegeven om meer patiënten te behandelen. “Om de effectiviteit te vergroten, zullen echter meer cellen moeten worden getransplanteerd”. De Universiteit van Californië in San Diego (UCSD) is begonnen met het werven van nog eens vier deelnemers met complete (Asia A) dwarslaesie (C5-C7, 1 tot 2 jaar na letsel), om de proef voort te zetten onder een gewijzigd protocol.
 • Patiënten inschrijving: Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sanford Stem Cell Clinical Center. Onderzoekers raden aan dat deelnemers aan de proef binnen een straal van 500 mijl van San Diego wonen vanwege het intensieve, 60 maanden durende opvolgschema. Voor meer informatie over Fase 1 Chronische Dwarslaesie Studie, contact Ciacci’s Onderzoeksgroep op (619) 471-3698, nksidhu@ucsd.edu. Meer over dit klinische onderzoek op clinicaltrial.gov ((NCT01772810). Of scitrials.org/

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

3-Neuscellen en zenuwtransplantaat–Dr. Tobakow (Polen)- WERVING

 • Achtergrond informatie: In Oktober 2014 kwam het bericht dat in Polen een verlamde man herstellende was nadat enkele van zijn neuscellen (afkomstig uit de olfactory bulb diep in de hersenen) werden getransplanteerd naar zijn ruggenmerg en waarbij perifeer zenuwweefsel uit de enkel van de patiënt werd geënt om te dienen als brug over de laesie. De verwachtingen van deze studie moeten worden  getemperd, omdat het om een enkele patiënt gaat. Hij ging echter van een volledige dwarslaesie naar een onvolledige (ASIA A naar ASIA C). HIer is een link naar gepubliceerde data. Dit onderzoek werd gestart door Britse Dr. Raisman (overleden in 2016).
 • Laatste update (april 2019): Chronische dwarslaesie patiënten worden (sinds maart 2016) , volgens de projectwebsite, nog steeds geworven voor een nieuwe klinische proef die plaatsvindt in Polen (Dr. Tobakow).  Voor zover we weten, volgt de klinische proef hetzelfde protocol zoals die is toegepast op de eerste patiënt, d.w.z. extractie van olfactorische cellen van de bulbus olfactorius in de hersenen van de patiënt, transplantatie in het ruggenmerg en een periferisch zenuwtransplantaat.
 • Patiënten inschrijving (update april 2019): We hebben de bevestiging ontvangen van Dr. Tabakow dat ze tot nu toe één patiënt hebben geworven met een steekwond. Zijn reconstructie-operatie is in voorbereiding. Ze zijn nog steeds op zoek naar nog een patiënt voor de proef. Let op: alleen patiënten met een doorgesneden / gescheiden ruggenmerg kunnen zich aanmelden voor de proef. Het ruggenmerg moet duidelijk zijn doorgesneden, bijvoorbeeld met een mes, en niet gekneusd. Ook moeten de kandidaten voor deze klinische proef enkele jaren in Polen doorbrengen, aangezien de procedure zal worden voorafgegaan en gevolgd door een intensief en langdurig revalidatieproces. Meer informatie over de inschrijving is hier beschikbaar:  https://walk-again-project.org/#/en of op  NCT03933072
 • VK STUDIE: Een andere klinische studie in het Verenigd Koninkrijk is in voorbereiding, met een iets ander protocol (de bron van de olfactorische cellen kan anders zijn) en andere patiënt selectiecriteria. Er is geen openbare update beschikbaar over de Britse proefplan, maar het zou eerder betrekking kunnen hebben op acute verwondingen dan op chronische.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

4- Dr. Wise Young- Navelstreng Stamcellen + combinaties – Klinisch onderzoek Fase II gepland (VS) 

 • Achtergrond informatie: In de herfst van 2014 presenteerden Dr. Wise Young, Rutgers University en SCINetChina enkele voorlopige gegevens van de klinische proef Navelstrengbloed & Lithium fase II die in China heeft plaatsgevonden. Hij legde uit dat, hoewel bij geen van de chronische ASIA A deelnemers de motorische scores waren verbeterd, 15 van de 20 patiënten tijdens de revalidatie in staat waren met een rollator te lopen. U kunt een deel van de presentatie van Dr. Young tijdens het Working2Walk symposium van 2014 hier bekijken. De studie is nu gepubliceerd in een open access-tijdschrift, Cell Transplantation. Zie uittreksel van de publicatie hier.  Veel vragen blijven over de mate waarin “functioneel” herstel wordt verkregen (is het functioneel, ook al zijn de motorische scores van de patiënten niet verbeterd, hetgeen betekent dat ze geen enkele spier op commando kunnen samentrekken). Ook moet de bron van de veranderingen bij patiënten worden verduidelijkt (de combinatie van stamceltransplantatie met een intensief fysiotherapie-regime maakte het moeilijk om de bron van verbetering te identificeren).
 • Laatste update (mei 2019): Klinisch onderzoek in de VS is in voorbereiding: de FDA heeft goedkeuring verleend voor deze klinische proef,  en later dit jaar zullen zij een proef starten met 27 proefpersonen voor deze Fase IIb-test (gericht op het bewijzen van de werkzaamheid). Deze proefpersonen zullen bestaan uit (info uit 2018, nog geen update beschikbaar gesteld door het team dat verantwoordelijk is voor de proef) drie groepen van negen, ASIA A, C5-T11-patiënten. De eerste groep krijgt navelstrengbloedstamcelinjecties plus zes weken oraal lithium plus intensieve revalidatie. De tweede groep krijgt navelstrengbloedstamcellen plus intensieve revalidatie. Groep drie krijgt alleen een intensieve revalidatie.
 • Patiënten Inschrijving (update mei 2019): Deze studie is in voorbereiding en werft nog geen patiënten.  Om voor deze proef in aanmerking te komen, moet je meer dan een jaar een compleet letsel hebben tussen C5 en T11 en tussen de 18-64 jaar oud zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan een klinische proef, maar als je wordt geselecteerd, dan moet je zijn  de kosten van vervoer en overnachting in New Jersey (VS) gedurende zes maanden voor eigen rekening . Stuur een e-mail naar Jim Bennett die je aan zijn lijst zal toevoegen zodat je een waarschuwing krijgt als het werven over een maand of twee begint. jimbenn@rutgers.edu ” Bron: Norcalsci.org

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

5- NC1 – Intrathecale Beenmerg Stamcellen Injectie- Dr. Vaquero – Nieuw onderzoek aangekondigd voor incomplete dwarslaesie (Spanje)

 • Achtergrond informatie:  Dr. Vaquero (M.D. Puerta de Hierro Universiteitsziekenhuis Spanje) heeft de impact  van de autologe (van de patiënt zelf) intrathecale mesenchymale stamcellen injectie (in de subarchnoïde holte) bestudeerd. Verschillende fase I / III-onderzoeken zijn uitgevoerd bij patiënten met zowel complete als incomplete dwarslaesie. Meer wetenschappelijke details en gedetailleerde resultaten zijn te vinden in de drie volgende publicaties: 2016 publication (complete SCI) en 2017 publication (results for incomplete SCI), van juni 2018 (voor zowel complete als incomplete dwarslaesie). Volgens de laatste publicatie, heeft het laatste fase II onderzoek verschillende soorten (kwaliteit van leven of klinische) verbetering bij alle patiënten laten zien hetgeen resulteerde in een significante verbetering bij drie van de negen gemeten patiënten (die veranderden van respectievelijk ASia A, B, C graden naar ASia B, C, D (d.w.z. meer incompleet).
 • Laatste Update (mei 2019): Volgens de krant El Mundo (article in April 2019 – vertaald uit het Spaans): “Vandaag, na een lang proces met een kleine groep mensen met deze aandoening  [dwarslaesie], hebben ze het einde van de ontwikkeling van een therapie aangekondigd [NC1] ] en de goedkeuring ervan door het Spaanse Geneesmiddelenbureau. Alles is klaar om te gaan werken met 30 nieuwe patiënten [met een incomplete dwarslaesie]”.
 • Patiënten inschrijving: Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd op www.clinicaltrials.gov en er wordt nog niet voor geworven. Pas op: Dit onderzoek zal ALLEEN patiënten tussen de 18 -65 jaar werven met een INCOMPLETE DWARSLAESIE.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

6- Neuroplast (Nederland) – Autoloog Beenmerg uit Stamcellen – Klinisch onderzoek in voorbereiding voor zowel chronische als acute dwarslaesie – Onderzoek aangekondigd in Spanje en Denemarken

 • Background info: Neuroplast is een onafhankelijk bedrijf opgericht in 2013 en is gelegen op de Brightlands Maastricht Health Campus in Nederland.  Een preklinisch onderzoek toonde aan dat Neurocellen, het product van Neuroplast dat verkregen wordt uit het eigen beenmerg van de patiënt, zowel de locomotorische functies als de overleving aanzienlijk verbeterde bij ratten met ruggenmerglaesies in vergelijking met ratten die werden behandeld met een placebo (middel zonder werkzame bestanddelen). Bron: http://www.neuroplast.com/ Het onderzoek gaat over de transplantatie van Neurocellen en zal plaatsvinden in twee verschillende centra: Toledo (Spanje) en Kopenhagen (Denemarken). De Neurocellen zijn bedoeld om een positief effect te hebben zowel in termen van neuroprotectie als neuroplasticiteit en dus om bij te dragen aan een niveau van functionele terugkeer bij zowel chronische als acute dwarslaesie.
 • Laatste update (mei 2019): Neuroplast is momenteel bezig met de aanloop naar een fase II/III klinisch onderzoek waaraan 70 patiënten met een (sub)acute dwarslaesie zullen deelnemen. Fase II (16 patiënten) zal starten aan het einde van de zomer van 2019. Naar verwachting zal Fase III (54 patiënten) 6 maanden later beginnen, als Fase II halverwege is.
 • Patiënten inschrijving: Fase I is afgerond en fase II/III van het onderzoek is in voorbereiding. Werving van patiënten is nog niet gestart. Verwacht wordt dat de eerste 16 patiënten met chronische dwarslaesie aan het einde van de zomer van 2019 worden geworven. Deze patiënten zullen geworven worden rondom de centra (Toledo en Kopenhagen) die meedoen aan het onderzoek.

Een paar open vragen zijn aan Neuroplast verzonden: 

1. De eerste onderzoeken (chronische dwarslaesie) gaan in Kopenhagen en in Toledo plaatsvinden. Worden patiënten uit andere landen ook geaccepteerd? Complete of Incomplete dwarslaesie?

2. Gaan de andere gedeelten van het onderzoek (voor acute en subacute dwarslaesie) ook in Spanje en Denemarken plaatsvinden?. Of doet een NL centrum mee? Of andere landen?

3. “Fase I van het onderzoek is afgerond”. Hebben jullie het over de behandeling via Xcells center en werd deze als fase I gezien omdat er toen geen veiligheidsissues zijn waren? of heeft ergens wel een echte fase I plaatsgevonden?

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

7- BioArctic – SC0806 (biologisch afbreekbaar apparaat + FGF1) – nu in Fase II, werving patiënten- Zweden – Slovenië

 • Achtergrond informatie: SC0806 is een combinatie van een biologisch afbreekbaar medisch hulpmiddel en een medicijnsubstantie (FGF1) en een zenuwimplantaat dat ontworpen is ter ondersteuning van zenuwherstel over het beschadigde gebied in het ruggenmerg. De therapie is ontwikkeld door BioArctic AB, een Zweeds, op onderzoek gebaseerd biofarmabedrijf. BioArctic heeft in Estland de goedkeuring van de regelgevende instanties gekregen voor een klinisch onderzoek bij patiënten met complete dwarslaesie. BioArctic heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie om dit project uit te voeren. Het bedrijf ontwikkelt ook therapieën voor Alzheimer en Parkinson.
 • Update mei 2019: Het bedrijf kondigde in februari 2019 aan dat “de eerste patiënt in het tweede panel van fase I / II-onderzoek nu is behandeld met SC0806. Dit betekent dat het onderzoek met deze patiënt is bevorderd naar fase II. 
 • Patiënten inschrijving (alleen complete dwarslaesie): De opname van patiënten in de tweede van de drie panels in het onderzoek is aan de gang. Elk panel bestaat uit zes patiënten die SC0806 krijgen en uit drie controlepatiënten. De behandeling met SC0806 omvat een chirurgische ingreep. De operatie wordt gevolgd door 18 maanden van intensieve training in een robotsysteem ter ondersteuning van zenuwherstel en spieropbouw in het deel van het lichaam dat is aangetast door de verlamming. Patiënten die SC0806 krijgen, krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een extensieonderzoek van 12 maanden. Een tussentijdse analyse van de veiligheid en werkzaamheid van SC0806 in het eerste panel op 18 maanden is gepland in Q4 2019 / Q1 2020. “Meer informatie over dit onderzoek op clinicaltrials.gov: NCT 02490501., of op SCITRIALS.ORG Of neem contact op met: Hans Basun, MD, +46734411798, hans.basun@bioarctic.se

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

8- MD Stamcellen: Beenmerg Stamcellen + virtual reality + revalidatie-fase I klinisch onderzoek: WERVING PATIENTEN  (VS)

 • Achtergrond: Het SciExVR-onderzoek zal het potentiële voordeel van stamcellen uit autoloog (patiënt eigen) beenmerg (BMSC) evalueren. De behandeling bestaat uit bilaterale para spinale injecties van de BMSC op het niveau van het letsel evenals superieur en inferieur aan dat spinale segment gevolgd door een intraveneuze injectie en intranasale plaatsing. Aan patiënten die een BMSC-behandeling ondergaan, kan ook  het gebruik van exoskelet beweging worden toegewezen (of equivalent) of virtual reality visualisatie (of equivalent) om het vuren van de bovenste motorneuron en / of de ontvankelijkheid van de sensorische neuronen te vergroten. Meer info: : http://mdstemcells.com/sciexvr/
 • Laatste update (mei 2019):

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

9 – IPS* Cellen– Veiligheid klinisch onderzoek gepland  (FASE 1) (JAPAN)

 • Achtergrond: In februari 2019 keurde het Japanse Ministerie van Volksgezondheid het gebruik van geïnduceerde pluripotente stamcellen goed (* IPS). Het geplande onderzoek met mensen komt na experimentele transplantaties in apen. Professor Hideyuki Okano en anderen van de Keio University slaagden erin de motorische functie te herstellen zodat de dieren konden lopen.
 • Laatste update (mei 2019):Plannen vragen om het onderzoek uit te voeren bij vier patiënten van 18 jaar en ouder die letsel hebben opgelopen aan hun ruggenmerg en wiens gevoel en lichamelijke mobiliteit volledig verloren zijn gegaan. De onderzoekers zullen cellen ontwikkelen die kunnen uitgroeien tot zenuwen van iPS-cellen die zijn opgeslagen in het Kyoto Center voor iPS Cell Research and Application. Twee miljoen van deze cellen zullen via injectie in het beschadigde gebied van elk van de patiënten worden getransplanteerd. Het onderzoeksteam wordt geleid door Okano en Keio University professor Masaya Nakamura. De veiligheid en werkzaamheid van de procedure van de patiënten worden getransplanteerd. Het onderzoeksteam wordt geleid door Okano en Keio University professor Masaya Nakamura. De veiligheid en werkzaamheid van de procedure zal één jaar na de procedure worden gecontroleerd en de patiënten zullen revalidatie ondergaan om hen te helpen de motorische controle over hun ledematen te herstellen. Immunosuppressieve geneesmiddelen zullen worden gebruikt om afstoting van transplantaten te beheersen. “. Bron: Nikkei Science
 • Patiënten inschrijving: Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd en is nog geen er worden nog geen patiënten geworven.

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

10-Schwann Cellen en combinaties – Miami Project- ACTIEF ONDERZOEK MAAR GEEN PATIENTEN-WERVING

 • Background information:  The Miami Project launched their Schwann Cell clinical trial for chronic spinal cord injury patients in February 2015.  The transplanted cells are autologous (coming from the patient himself).
 • Latest status (May 2019): The Schwann cell clinical trial completed its phase 1 (to check safety) and showed that the cells were safe.  The Miami Project is now carrying out further studies combining the Schwann cells transplantation with various other therapeutic strategies such as intensive physical rehabilitation.   Further studies are also in preparation and might involve the combination of Schwann cells with, respectively, growth factors, antibodies, and cell-support matrices.
 • Patient enrolment: This study is still active but not recruiting patient anymore, according to clinicaltrials.gov. For details and enrollment see here: NCT02354625

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

11- Andere klinische onderzoeken met Stamcellen in de wereld – Samenvatting

 • China – Guangzhou –  Navelstreng MSC transplantatie – NCT03505034
 • Vietnam–  Danang  – Transplantatie van autoloog beenmerg afgeleide mononuclaire cellen door lumbale injectie – Werving patients. Meer info: NCT02923817
 • China – Beijing–  NeuroRegen steiger met BMMCs of MSCs transplantatie – meer info: NCT02352077
 • China – Beijing – NeuroRegen Steiger met beenmerg mononucleaire (BMMCs). Meer info op: NCT02688062
 • China: Biologisch: navelstreng Mesenchymale stamcellen – Intrathecale toediening – van UC-MSCs- Meer info: NCT02481440
 • Braziilië – autologe beenmerg mesenchymale stamceltransplantatie – WERVING – meer info:  NCT02574572 
 • Jordanië – Beenmerg stamcellen – leukaferese-afgeleide, gezuiverde, autologe CD34+and CD133- meer info: NCT02687672

Onderzoek naar genezing, behandeling, therapieën dwarslaesie 2019

12. Andere actieve onderzoeken, maar geen patiënten-werving:

Cure Spinal Cord Injury latest therapies Research,  treatments

PART II

SCAR and GROWTH INHIBITORS REDUCTION & COMBINATIONS FOR REPAIR

Update: May 2019

Cure Spinal Cord Injury latest therapies Research,  treatments

Background information: One of the biggest issues preventing recovery after a chronic spinal cord injury is the scar that appears a few days or weeks after the injury and prevents any axon from growing away from the lesion area. One of the key scar reduction strategies involves using the Chondroitinase enzyme. Various peptides are also being tested for that purpose.

Besides, this chapter also describes a few of the various therapeutic strategies that are used to neutralize growth inhibitors (often referred to as NoGo) after the spinal cord injury, and /or promote nerve growth.

Cure Spinal Cord Injury latest therapies Research,  treatments

1- ReNetX Bio – NOGO TRAP (CLINICAL TRIAL IN PREPARATION)

 • Background information: The ReNetX a.k.a. “NoGo-trap” technology is expected to allow neurons to naturally re-grow by blocking factors that inhibit such growth. Contrary to the previously known “Anti-NoGo” technology, it is proved, as per the ReNetX company representatives, to bind and neutralize 3 types of inhibitors and is not limited to the NoGo-inhibitor.The intrathecal delivery of the NoGo Trap protein delivery has shown axonal growth associated with a certain recovery of function by rats. It is reported to promote nerve sprouting and synaptic plasticity, as well as, to a lesser extent, axonal regeneration. The ReNetX company is now planning a clinical trial for cervical injury patients.
 • Latest update (May 2019): ReNetX Bio is planning a phase Ib – IIa clinical trial (meant to test safety and efficacy) for patients with a chronic Cervical Incomplete injury. As far as we know the trial, expected to start at the end of 2018, has been delayed due to administrative bottlenecks having no relationship to the study itself. 
 • Patient Enrolment: This trial is not published yet. The enrolment has not started yet. The milestones known so far are: IND (Authorization to start the trial): 2018 – Trial implementation: 2018-2020

2- CHASE IT: Chondroitinase and gene therapy for chronic SCI- PRE-CLINICAL stage (no human trial yet)

 • Background information: The application of a bacterial enzyme called Chondroitinase, or Ch’ase, has repeatedly been proven to degrade the scar, to promote growth and to improve recovery in animal experiments. However, applying it to people is challenging. The goal of the project “CHASE-IT”, initiated by the International Spinal Research Trust (ISRT), is to make the Ch’ase therapy ready and safe for clinical application. It relies on an international collaboration between various researchers, among others in the UK and in The Netherlands. Recent experiments, using gene therapy models to deliver the enzyme, have moved the therapy closer to human application. 
 • Latest Update (April 2019): Two alternative gene delivery therapies (The gene for Ch’ase is expressed in an active form in human cells and can be switched on and off to ensure an optimal and controlled delivery) have been developed/ are being tested: 

a- The chondroitinase enzyme is delivered via a Lenti-virus vector (a harmless virus). The consortium demonstrated this therapy to give rise to improved walking and unprecedented upper limb function in rodent acute spinal cord injury models. See more information in this article and video  and this Brain publication. The same treatment is currently being tested in a rodent chronic injury model (trial started in August 2018. Results will be shared in 2019). In parallel, work is carried out towards bringing this therapy to the clinics.

b- The Ch’ase enzyme is delivered via an Adeno-associated viral (AAV) vector which is already made use in other human treatments and would therefore obtain easier access to clinical trials. Various AAV vectors were created by Verhaagen’s lab and tested but they need further adjustment to retain the same functional efficacy as the LV vector.

 • Next translational steps:

-The AAV vector, once optimized, will be tested in both acute and chronic SCI models (rodents).

-Discussions are carried out to test the best version of the chondroitinase therapy on humans. This is, however, a long-term goal. 

Cure Spinal Cord Injury latest therapies Research,  treatments

3-CRP (CSPG Reduction Peptide) possibly in combination with ISP– to reduce the scar –  Dr. Yu Shang Lee – Cleveland Clinic (Animal studies=PRE-CLINICAL stage)

 • Background information: The formation of an enduring glial scar near the injured site leads to poor nerve regrowth capacity and poor functional outcomes in chronic stages after SCI. Chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) are the major components of this glial scar. The small peptide called CSPG reduction peptide (CRP) was designed by Dr. Yu Shang Lee’s lab to meet this need. The aim of the study is to replicate and hopefully confirm preliminary results which have shown that CRP has therapeutic effects on chronic SCI in rats. CRP can be applied non-invasively by subcutaneous injection. The non-invasive character of the CRP is of great interest as it would mean that the treatment, if proven effective, will, in principle, be easily applied to human patients. This could constitute a very valuable alternative to other therapies currently under development such as Ch’ase, that requires a specific and elaborate delivery method to safeguard its effectiveness as well as safety for the patient.
 • Latest update (April 2019):  Further to initial testing of the CRP on a small number rats in 2017, Dr. Yu Shang Lee’s lab carried out additional studies on a larger number of rats (T8 chronic contusion SCI), as of August 2018. The project, co-funded by the endParalysis foundation, aimed to determine the efficacy of CRP alone and of CRP + ISP (ISP is another peptide, developed in Dr. Jerry Silver’s lab, Case Western University). Starting two-month post-SCI, the treated animals received the various peptides by daily subcutaneous injection during three consecutive months.
 • Results: Treatment outcome: The study shows an overall improvement in locomotor and bladder function in the treated animals. While there was a trend showing CRP+ISP works slightly better in improving BBB scores (testing stepping function) than CRP alone, there was, overall, no significant difference between the CRP+ISP and CRP groups. Importantly, both CRP and CRP+ISP groups demonstrated better hind limb / forelimb coordination).
 • Conclusion: The study seems to show that CRP enhanced connectivity established across injury site and nerve sprouting below the injured site after treatment, as well as an improved both locomotion and bladder function (the CRP-treated groups show less hyperactivity, better void efficiency, and lower voiding pressures).
 • Next steps: Dr. Lees indicates the following steps will include testing dose responses of CRP to see if higher dose can lead to an additional functional improvement, conducting Pharmacokinetics and Safety/toxicity tests of CRP and testing the efficacy of CRP in a large animal model with Dr. Brian Kwon using pigs T10 subacute stage injury model (two weeks post SCI) to test both locomotion and bladder function as well as in a cervical chronic SCI model (C4 hemisection) to test forelimb/hand function in collaboration with Dr. Jerry Silver.

4-Other pre-clinical studies concerning scar reduction

 • UK: alternative delivery method for Ch’ase. More info: here
 • CANADA: alternative  delivery method for Ch’ase.
 • USA: study of non-human primates.
 • USA: Rose Bengal Study by Dr. A. Parr (University of Minnesota). See January 2018 publication 

Cure Spinal Cord Injury latest therapies Research,  treatments

5- DRUG ES 135 (PEPTIDE) – HUMAN TRIALS PHASE 3- CURRENTLY RECRUITING PATIENTS (TAIWAN) 

 • Background:  ES135 is a recombinant human acidic fibroblast growth factor (rhFGF1) with 135 amino acids. With its effect to promote neurite outgrowth, ES135 can be applied to the medical use of repairing neuron function. The sequence of ES135 has been patented by Eusol-biotech in Taiwan, EU, China, and the United States. 
 • Latest update (May 2019): A multi-center, double-blind, randomized, placebo control study as the pivotal Phase 3 clinical trial for spinal cord injury patients is on-going and is expected to finish in 2014. Phase 3 is the last Phase before a possible approval for the drug to the market.
 • Patient enrolment: 100 patients with complete SCI are expected to be recruited. The patient recruitment criteria are not precise and do not indicate is the therapy is applied at the acute or chronic stage. More info: https://scitrials.org/trial/NCT03229031 

Cure Spinal Cord Injury latest therapies Research,  treatments

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

PART III

ELECTRICAL STIMULATION/TMS AND BMI/BCI

Update: May 2019

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

Background informationE-stim (this term can refer to neuromodulation, neuro-stimulation, epidural stimulation), TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) and BMI /BCI (Brain Machine or Computer Interface); all these technics use different protocols, involve various levels of invasiveness and produce various outcomes. However, all of them are exploring the automaticity of the spinal cord and then trying to tap into it.  As per Dr. Reggie Edgerton: “Neuro-stimulation is the process of using gentle electrical currents to stimulate the spinal cord below the point of injury, enabling nerve circuits in the spinal cord to ‘hear’ and act upon messages coming from the brain.”  Based on various studies, those techniques seem to generate light functional return as well as (maybe) some improvement of the patient’s autonomic function (but beware that this “improvement” is mostly anecdotal and has not been the subject of many scientific publications yet).

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

1-Epidural Stimulation with an implanted (Medtronic) stimulator- Many clinical trials ongoing/recruiting or planned:  

 • Background information: The patients receiving this kind of therapy undergo a surgery to transplant the electro-stimulation device (until now a Metronic electrostimulator, the same one as used for fighting neuropathic pain) over a certain part of the spinal cord (the section of the spinal cord stimulated with electric current differs depending on what the aim of the therapy is, for example, motor functions or bladder and bowel/ sexual function). Electro-stimulation of the cord is not a new system and was already used in some studies in 2000. However, the very first results of epidural stimulation with the Medtronic device were communicated in 2014. Since then many large scales clinical trials have begun and more are planned in various part of the world to check the isolated results published before. From the results known so far, E-stim should not be seen as a cure but rather as a way to enhance the quality of life. It does not repair the nerves but rather seems to stimulate the remaining connections. The interesting part of e-stim is that, in some limited cases, the (however limited) motor functions obtained through the stimulation when the e-stim device is on are actually seen to continue (for a limited time) after the device is switched off. 
 • Latest update (May 2019) / Results published/ documented so far: 
  • July 2015 (Dr. Harkema-Louisville- 4 patients- scope: motor control)– result for the first four patients were published (for more info click here).  Two patients had a motor and sensory complete injury (ASIA A) whereas two patients had a sensory incomplete injury.  After some physical training, patients were able to stand up and take steps when the stimulator was activated.  Is this a full recovery?  Negative, it is important to understand that movement of the limbs is only possible when the stimulation device is activated and even though patients can move their legs on command, it is not substantial enough to be labeled as “really walking.”  Nevertheless, and this is the most interesting aspect of the study, these patients have all reported having obtained some significant autonomic recovery.  That includes bowel, bladder, sexual function, and temperature control.  Unfortunately, as this data was neither published nor documented, it is difficult to assess whether the outcome can be measured as merely a slight improvement or full control.
  • May 2017 (Dr. Edgerton- a study on rats with Cervical injuries): the study highlights that e-stim may help people with a cervical injury to improve their grasp function, but it was conducted on rats only. Read more: here. 
  • November 2017 (Dr. Harkema – scope: Autonomic functions, including bowel-bladder and sexual functions): A poster was presented at the Neuroscience conference expanded a bit on the effect of e-stimulation on autonomic, including bowel- bladder and sexual improvements. The poster remained rather vague about the range of improvement though and conclusion read: “Spinal cord epidural stimulation, along with activity-based training, may help provide an appropriate level of excitation to the spinal cord, targeting the neural circuitry involved in urogenital and bowel function”. More info: here. 
  • October 2018 (Dr. Courtines – EPLF Switzerland and GTX Medical- results for 3 incomplete SCI patients): the study shows that targeted electrical epidural stimulation coupled with an intensive regimen of locomotor training can help people with incomplete spinal cord injury improve their mobility. More details in our article here.
  • October 2018 (Mayo Clinic – EES results for 1 patient): Nature Medicine reported that a single patient with a spinal cord injury at the Mayo Clinic was also able to take steps and walk with trainer assistance thanks to electrical stimulation and intensive physical therapy. Beware: in this study, the e-stim has to remain on for the subject to take a step. The electric impulse given by the surgically-implanted stimulator is necessary to take the step. More details in our article here
  • October 2018 (Dr. Harkema – University of Louisville. Results of Epidural Electric Stimulation + intensive training for 4 patients): According to the Louisville publication, all four patients treated achieved independent standing and trunk stability (with the stimulator on). One of them can actually walk a short distance on her own, with the stimulator on and with the use of a walker. Beware: the patient with the best outcome had a motor-complete, but sensory-incomplete spinal cord injury (she had sensation below the level of her lesion, which is not often the case and does indicate that a number of nerve fibers are actually intact). Beware: in this study, the e-stim has to remain on for the subject to take a step. The electric impulse given by the surgically-implanted stimulator is necessary to take the step. All details in our article here
  • March 2019 – publication by Dr. Darrow (Minnesota). First results of the E-stand trial – for two women with a complete SCI): What is outstanding is this study is that the therapy includes e-stim but does not include any particular physio-therapy regimen. The results in the field of locomotion seem to be in line with results reported so far (ie, the ability to move limbs on command when the device sends impulses. In both cases, significant quality of life improvement is reported through a level of autonomic function improvement. More interestingly, one of the two women reported that she can now experience orgasm when the device is on. More info: here
  • December 2018 (Dr. Krassioukov, Canada- single patient (with motor-complete but sensory-incomplete injury. Scope: bladder and bowel function). The 2018 publication mentions a positive effect of neuromodulation applied on the lumbosacral cord to modulate autonomic circuits involved in the lower urinary tract and bowel control after SCI. The study reports improvement of both urinary tract and bowel routine for this single patient, for example in terms of urodynamics (which could also result in a lower risk of a bladder infection) and a much shorter time needed for bowel routine. Although this improvement can be of value in terms of quality of life and care, rather than in terms of actual recovery, the study does not show an actual full recovery of the bowel and bladder function.

.

 • Patient enrolment (update May 2019): 
  • Minnesota – 100 patients: According to the E-stand website, the trial is still recruiting patients with a chronic (>1 year) injury at C6-T10 level with Asia A (complete SCI) or Asia B rating (incomplete SCI).  Please check other details and important inclusion criteria here: NCT03026816
  • UCLA (California, USA). This study is focused on hand function recovery after implantation of an epidural stimulator in chronic cervical injury patients.  Click here for more details: NCT02313194
  • Vanderbilt University (Nashville, Tennessee). This study is meant to measure the effect of epidural stimulation on mobility for chronic SCI patients:  Click here for details: NCT02899858
  • University of Zurich (Switzerland). This study checks the effect of Epi-Stim on bladder control.  Click here for details: NCT02165774 – Patient recruitment status: completed. 
  • Kentucky (The Big Idea/ Dr Harkema): It is not clear whether this project (36 patients anticipated) for which Reeve foundation has been raising funds since 2014 is actually (still) recruiting patients nor how many patients are already enrolled or what results have been obtained so far. 
  • Switzerland (Stimo- Dr. Bloch, Zwitserland/ GTX Medical) is still recruiting participants with an incomplete spinal cord injury (ASIA C or D–level T10 or higher).  Most patients have already been recruited and have received the therapy (see the first results above) but this trial is still shown as recruiting. Be aware: participants have to be ready and committed to going for five to six complete months of intensive therapy in Lausanne (Switzerland).  See more details and conditions here: NCT02936453
  • Europe – future steps (Medium term) planned by GTX Medical (Switzerland and The Netherlands – Dr. Courtine). The company is currently developing two products:  one is a fully dedicated implantable spinal cord stimulator, and the other one is an overground body weight support platform, together with rehab equipment company Motek, who will further commercialize the latter product. According to GTX’ CEO Sjaak Deckers, the therapy in preparation is very promising and will largely increase the chance of people with an incomplete spinal cord injury to get back on their feet.  However, quite some time is still needed until the therapy becomes available at large.  Two to three years will be needed before GTX Medical can start a large-scale clinical trial involving many more patients from 4 to 5 rehabilitation centers in Europe.  After that, a few more years will pass until the treatment is available on the market.

2-Transcutaneous e-stim (non-invasive): RECRUITING PATIENTS

 • Background information: Transcutaneous E-stimulation is more or less based on the same working principles as Epidural Stimulation.  However, transcutaneous stimulation does not require any surgery since the device works through the skin.  The treatment is thus non-invasive, which is a big advantage vs epidural stimulation, and is therefore considered as risk-free* for the patients.   

(*) Risks:  it has to be stressed that one patient, however, has reported a dramatic increase in his neuropathic pain after the treatment.  There is no other such case reported to-date and this can probably be considered as an exception, albeit a painful one.

 • Latest update (update May 2019): To our knowledge, the NRT company who was raising funds to be able to develop and carry out a clinical trial in the USA might merging with another company in the field of EES, while another start-up company might emerge which will focus solely on transcutaneous stimulation. Professor Edgerton now spearheads a program in Australia along with Professor Bryce Vissel. It is not clear yet of that program will solely be focusing on transcutaneous e-stim, or a combination of various kind of e-stim.
 • Latest results (update May 2019): 
  • July 2015: Dr. Reggie Edgerton’s group and NRT reported that five men with motor complete spinal cord injuries (two to six years after the injury) improved voluntary “locomotor-like” function.  The experiments involved a transcutaneous stimulator in combination with an oral drug already approved for anxiety disorders. See the press release and video here and the scientific publication here.  It is worth noting that the so-called “locomotor-like” movements obtained through this method are not functional since they are carried out without any weight bearing.  It is, however, an impressive result given that it occurred without any surgery.  This external stimulator technology is expected to be complementary to the implanted stimulators currently tried by other groups.
  • May 2019 -From the Recovery Research Program website: “In a world-first, Professor Edgerton and his team have reawakened the spinal cord and successfully restored feeling and function to more than 20 paralyzed people using non-invasive neurostimulation. Six of his patients have recovered hand movement, bladder and bowel control, sexual function and the ability to stand – unprecedented results in the history of medical science.”. As far as we know though, there is no scientific publication yet published regarding these results. The recovery of some level of hand movement and ability to stand, with the stimulator on, is a rather clear and expectable result from sending an electric impulse through the stimulator. However, the website does not say what status the patients were in before the therapy (ie, acute or chronic SCI – Complete or Incomplete SCI). Also, we can and should remain cautious as to what “recovered bladder and bowel control, sexual function” which has so far been mentioned by many without meeting the criteria which a patient would use to apply the “recovery” word (the criteria being that the full sensation and control is back, without any risk of “accident”). 
 • Patient enrolment (update May 2019): A few clinical studies using transcutaneous stimulation are underway or planned in various countries:
  • Switzerland – Second panel of the Stimo study – Dr. Bloch- University of Zurich Beware: patients with INCOMPLETE SCI only – Click for details: NCT03137108
  • The USA – UCLA: This study focuses on the potential improvement of bladder control following transcutaneous stimulation: NCT02331979
  • USA – Shepherd Center NIH: Only recruits patients with an Incomplete SCI level T12 and above.  Click for details: NCT02340910 
  • Australia- Recovery Research Program (previously  Project Edge:  UTS and Professor Bryce Vissel). The Program is being spearheaded by Professor Reggie Edgerton and Professor Bryce Vissel, who lead an international team of world-class scientists and health professionals at UTS’s Centre for Neuroscience and Regenerative Medicine. It is the first comprehensive and clinical enterprise outside the United States of Professor Edgerton’s ground-breaking research into neurostimulation to reawaken the spine and successfully restore feeling, function, and movement in spinal cord injury patients. This program is expected to start and to recruit patients soon.

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

6-Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) or Deep Cranial Stimulation – RECRUITING PATIENTS

 • Background informationTMS uses electromagnetic induction to generate electrical currents in the brain and down the spinal cord.  Some recent studies by the University of Helsinki have shown that TMS could help patients acquire new voluntary movements and perform those movements for a while, even when the stimulation was turned off.
 • Latest update (May 2019): There are several studies underway (see below) in Cleveland, Boston and elsewhere in the world to evaluate TMS therapy spinal cord injury and other nervous system disorders.
 • Patient enrolment: Various trials are recruiting patients:
  • University of Miami NINDS: NCT02446210
  • Cleveland Clinic (recruiting incomplete quadriplegic patients only): NCT01539109
  • Shepherd Center (recruiting quadriplegic patients only): NCT02611375
  • Bronx VA Medical Center (recruiting quadriplegic patients only): NCT02469675 – This trial is shown as completed – results have not yet been published
  • University of Zurich (recruiting patients with an incomplete SCI, T10 and above. The study tests the effect of deep-brain stimulation on locomotion): NCT03053791
  • University of Sao Paulo General Hospital (Brazil): active but not recruiting patients. For incomplete SCI patients only: NCT02562001
  • University of Sao Paulo (incomplete SCI only to check sensorimotor improvement after TMS. Be aware: inpatient rehab in Paraiba, Brazil) NCT02899637 – Trial status is unknown

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

7-Brain-Machine Interface (BMI) – Walk Again Project (WAP) – Dr. Miguel Nicolelis in Brazil

 • Background infoWe regularly hear about paralyzed people being able to move a limb “just” by using their thought, i.e. by making use of a Brain-Machine Interface.  This was also the principle behind the experiment led and published in August 2016 by Dr. Miguel Nicolelis in Brazil (see Nature publication here). Eight paralyzed patients (out of which seven people had a complete spinal cord injury) were reported to recover partial neurologic function, both sensory and motor after a full year of training using a non-invasive BMI skullcap, along with a virtual reality training method.  As per the paper:  “Following 12 months of training with this paradigm, all eight patients experienced neurological improvements in somatic sensation (pain localization, fine/crude touch, and proprioceptive sensing) in multiple dermatomes.  Patients also regained voluntary motor control in key muscles below the SCI level […].  As a result, 50% of these patients were upgraded to an incomplete paraplegia classification. […]
 • How does it work/ Update (May 2019)As per the paper, the hypothesis is the neurological recovery results from both cortical and spinal cord plasticity triggered by long-term BMI usage. Next, to awakening dormant spinal cord nerve networks, the virtual training, which also includes bio-feedback, could also have helped the patient’s brain recover a previously erased representation of his lower limbs. There is no new update available so far. More info on this website.
 • Patients enrolment (May 2019)We are not aware of the next steps of the study.  It has to be noted that the study however exciting from a scientific viewpoint, is yet limited to a laboratory experiment on a small number of patients.  Further investigation will be necessary to distinguish the impact of the heavy training from the pure BMI effects on the patient’s partial recovery before it can be applied in “real” life.

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

8- Melbourne, Australia “SWITCH” Clinical study – BMI – STENTRODE/ BIONIC SPINAL CORD – RECRUITING PATIENTS

 • Background informationUniversity of Melbourne medical researchers, with financial sponsorship of, among others, DARPA (US Defense Department) have created a new minimally invasive brain-machine interface, aimed to enable people with spinal cord injuries to move limbs with the power of thought and through the use of an exoskeleton, or bionic limbs.  More info is available in this article. The brain-machine interface consists of a minimally invasive stent-based electrode (“stentrode”) that is implanted within a blood vessel next to the brain.  The “stentrode” records brain activity and converts the acquired signals into electrical commands, which in turn lead to movement of the limbs through a mobility assist device like an exoskeleton. More info about this project in this video.
 • Latest update (May 2019):  According to the website: “An early feasibility study of the safety  (phase I trial) of the Stentrode™ device in participants with loss of motor function due to paralysis from spinal cord injury, motor neuron disease, stroke, muscular dystrophy or loss of limbs. The purpose of this research is to evaluate the safety of the Stentrode™ device in humans. This is an experimental device. A new medical device and surgical technique have been developed, which allows implantation of the electrical sensors without open brain surgery. The device, called Stentrode™, is a small metallic mesh tube (stent), with electrode contacts (small metal disks) within the stent structure. It can be placed inside a blood vessel of the brain located in an area that controls movement (motor cortex). This does not involve open brain surgery. This research will be the first of its kind to be performed in humans and may help us find safer, more effective ways to introduce/implant electrical sensors in patients’ brains”.
 • Patient enrolment: SWITCH clinical study (10 patients, including a few SCI patients) More info on patient enrolment here or email to christin.bird@mh.org.au

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

9-BMI for quadriplegic patients- Dr. A-Louis Benabid- France – RECRUITING PATIENTS

 • Background information:  The Grenoble-Alpes University Medical Center (France) and regulatory authorities have granted Dr. Alim-Louis Benabid approval to begin the clinical research protocol “Brain-Computer Interface and Tetraplegia” at Clinatec.  The research aims to demonstrate the feasibility of a patient suffering from tetraplegia due to spinal cord injury to control an exoskeleton’s movements over several degrees via an implant that measures cerebral cortex activity. The study will focus on five patients and recruitment is underway.  Leti, a stakeholder in this research, has designed a permanent electrocorticography implant called Wimagine®, unlike any other in the world.  When placed on the surface of the cerebral cortex, it can transmit the brain’s signals reliably for years. Source: www. Minatec.org
 • Latest update (May 2019): The first quadriplegic patient recruited within the trial was operated upon on June 21st, 2017.  An announcement by A.L Benabid, MD, Ph.D., during the latest WSSFN Congress in Berlin. More info on the Clinatec website: here
 • Patient enrolmentThis trial is still recruiting patients, according to clinicaltrials.gov.  Be aware, candidates should be quadriplegic, aged 18-40 and fluent in French, among other criteria.  More info: NCT02550522

Cure Spinal Cord injury latest therapies Research, treatments

PART IV-

COMMERCIAL/ UNPROVEN THERAPIES

Cure Spinal Cord Injury Research, therapies, treatments, 2018

There is currently no cure for spinal cord injury and all therapies mentioned on this page are actually experimental, i.e. without any guarantee for results and including a certain level of risk taking.

However, the so-called Unproven/Commercial Therapies, often referred to as “medical tourism or stem-cell tourism” are even more experimental as they do not follow regulatory protocols nor do they provide any sort of transparency or scientific follow-up.  These therapies are also referred to as “commercial” because patients have to pay for them, unlike a listed clinical trial for which participation is free.

We don’t want to ignore these therapies since a lot of patients do make use of them, often at a high cost, but we do want to warn readers about the absence of proven functional results, the cost, the lack of transparency and the possible risks attached to these treatments.

How to recognize an “unproven therapy”? If the therapy is not listed under any official clinical trial registry (eg. www.clinicaltrial.gov) and if you have to pay for it, there is a big chance that the so-called “therapy” be unproven and therefore not scientifically managed.  There is currently no cure for spinal cord injury, no guarantee for success and there is always a certain risk attached to any experimental therapy. Should you however strongly desire to take that risk, we would advise you to prefer  scientifically driven studies (called “clinical trials”) as mentioned in our website rather than the so-called unproven therapies advertised on the internet.

Cure Spinal Cord Injury Research, therapies, treatments, 2016 – 2017

Share this page with your friends...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email
Print this page
Print
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr