Dwarslaesie onderzoek

Onderzoek overzicht

Vind klinisch trial

Onderzoeksblog

Vooruitgang geboekt bij de genezing van dwarslaesie

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij onderzoek in de labs. Verschillende veelbelovende onderzoekslijnen worden hieronder belicht.

Worden behandelingen op mensen getest?

Er vinden wereldwijd steeds meer klinische proeven plaats. Ons overzicht bevat informatie over lopende of geplande studies bij mensen.

Wanneer zullen therapieën beschikbaar zijn voor iedereen?

De meeste behandelingen zijn momenteel nog experimenteel, maar een positief teken is dat er steeds meer biotechs/commerciële bedrijven worden opgericht en investeren in het naar de kliniek brengen van veelbelovende dwarslaesie-therapieën.

 Dwarslaesie onderzoek, therapieën & behandelingen
Laatste update (oktober 2023)

 Openbaarmaking


Dit overzicht is uitsluitend gericht op een aantal belangrijke onderzoeksprojecten of therapieën naar herstel / genezing na chronisch ruggenmergletsel. Het is niet bedoeld om uitputtend te zijn. Onderzoek gericht op acute letsels is niet opgenomen. Dit overzicht is ook op geen enkele wijze een aanbeveling voor of een onderschrijving van een van deze projecten of klinische studies.ials.

Thema 1: Littekenvermindering, groeifactoren & anti-remmers

Thema 2: Regeneratie (Stamcellen & combinatie voor neuraal herstel)

Thema 3: Elektrische stimulatie & neuro-technologieën

Thema 1

Het ruggenmerg voorbereiden op herstel / regeneratie

Laatste update: 20 oktober 2023

Vermindering van littekens en groeiremmers & combinaties voor herstel. 

Introductie:

Een van de grootste problemen die herstel na een chronische ruggenmergletsel in de weg staan, is het litteken dat enkele dagen of weken na het letsel ontstaat en dat verhindert dat axonen uit het letselgebied weg kunnen groeien. Een van de belangrijkste strategieën om het litteken te verminderen is het gebruik van het enzym Chondroitinase. Verschillende peptiden worden ook voor dat doel getest.
Daarnaast worden in dit hoofdstuk ook enkele van de verschillende therapeutische strategieën beschreven die worden gebruikt om groeiremmers (vaak NoGo genoemd) na de ruggenmergletsel te neutraliseren en/of de zenuwgroei te bevorderen.

ReNetX Bio – NOGO TRAP - VOLTOOID (VS)

Achtergrond info:

Van de ReNetX a.k.a. “NoGo-trap” technologie wordt verwacht dat het neuronen in staat stelt om op natuurlijke wijze opnieuw te groeien door het blokkeren van factoren die deze groei belemmeren. In tegenstelling tot de eerder bekende “Anti-NoGo”-technologie, is het volgens de vertegenwoordigers van het ReNetX-bedrijf bewezen dat het 3 soorten remmers bindt en neutraliseert en niet beperkt is tot de NoGo-remmer. De intrathecale toediening van het NoGo Trap-eiwit heeft bij ratten axonale groei aangetoond die gepaard gaat met een bepaald niveau van functionaliteit. Het bevordert naar verluidt het uitlopen van zenuwen en synaptische plasticiteit, evenals, in mindere mate, axonale regeneratie. In 2019, 2020 startte het bedrijf ReNetX Bio een fase I-II klinische studie voor patiënten met een incompleet nekletsel (info hier juni 2019: June 2019, ReNetX Bio).   

Laatste update (September 2023):

In oktober 2022 rapporteerde ReNetX Bio de resultaten van de RESET-studie van AXER-204 voor chronisch ruggenmergletsel. De resultaten omvatten het verschijnen van biomarkers die een biologisch effect aantonen. Er werd echter bij geen van de deelnemers gevoelig of functioneel herstel aangetoond. Meer informatie hier.

Patiëntenregistratie/klinische onderzoeken:

Deze proef is afgerond. Meer informatie over deze proef kun je hier vinden: https://scitrials.org/trial/NCT03989440

 

ISP (Intracellulair Sigma Peptide) / NVG-291- Dr. Jerry Silver/NervGen biotech - AANWERVING PATIENTEN (VS)

Achtergrond info:

Ontstekingsschade aan het ruggenmerg na het initiële letsel kan zich vanuit het epicentrum van de laesie verder uitbreiden naar overlevend weefsel en verder functieverlies veroorzaken. De ontwikkeling van littekenweefsel omhult de kern van het letsel. Kort na het letsel ontwikkelt het littekenweefsel, dat rijk is aan remmende moleculen, zich tot een barrière voor de hergroei van de beschadigde axonen. Dr. Jerry Silver en zijn team van de Case Western Reserve University hebben een molecuul ontwikkeld, bekend als intracellulair sigma peptide (ISP), dat regenererende axonen helpt CSPG’s (krachtige remmende moleculen in het litteken) te negeren en te omzeilen. Toen ISP non-invasief werd toegediend via injecties onder de huid, bleek het te leiden tot een sterk verbeterde blaasfunctie en verbeterde motoriek in diermodellen (knaagdieren) met een ACUTE dwarslaesie.
ISP is in licentie genomen door NervGen, een beursgenoteerde biotech met als doel de therapie op de markt te brengen voor de behandeling van verschillende neurologische aandoeningen, waaronder ruggenmergletsel.

 

Laatste update (september 2023):

In augustus 2023 kondigde NervGen aan dat ze goedkeuring hebben gekregen om een ruggenmergletsel klinische studie uit te voeren voor ISP (ook bekend als NVG-291) met zowel acute als chronische ruggenmergletsel patiënten. Zie persbericht here

De humane studie omvat zowel patiënten met een SUB-ACUTE (10 tot 49 dagen nadat het letsel is ontstaan) als een CHRONISCHE Letsel (min. 1 jaar, max. 10 jaar na het letsel). Een zeer belangrijk selectiecriterium is dat patiënten nog enige functies moeten hebben CERVISCH INCOMPLETE ruggenmergletsel (ASIA D of ASIA E). De studie omvat een placebogroep (een aantal deelnemers krijgt dus niet de volledige behandeling).
Daarnaast waren er al eerder enkele aanvullende dierstudies aangekondigd:
– Een knaagdierstudie voor acute letsels is aan de gang, met een combinatie van NVG-291 + subcutane e-stimulatie (elektrostimulatie/neuro modulatie van de ruggenmergzenuwen, via de huid).
– Een varkensstudie voor chronische letsels is nu gestart, uitgevoerd door het lab van Candace Floyd (University of Utah, VS), in samenwerking met verschillende partners. De proef bestaat uit een combinatie van therapieën, namelijk het peptide en neurostimulatie.

Patiëntenregistratie/klinische onderzoeken (update sept. 2023):

Nervgen werft momenteel patiënten. Zie deze pagina voor meer informatie over de selectiecriteria: https://scitrials.org/trial/NCT05965700

Geneesmiddel ES 135 (groeifactor) - Menselijk onderzoek Fase 3 Uitgesteld (TAIWAN)

Achtergrond info:

ES135 is een recombinante menselijke zure fibroblastgroeifactor (rhFGF1) met 135 aminozuren. ES135 bevordert de uitgroei van neurieten en kan daarom worden toegepast voor medisch gebruik om de neuronfunctie te herstellen. De sequentie van ES135 is gepatenteerd door Eusol-biotech in Taiwan, EU, China, en de VS.

Laatste update (september 2023):

De menselijke proef begon in 2016 en zou volgens clinicaltrial.gov tot 2024 duren. Helaas geeft deze laatste aan dat de trial is opgeschort (update in april 2023. De reden voor deze opschorting is “lage wervingsratio”. In de wervingscriteria voor patiënten was niet opgenomen of de persoon zich in een chronisch of acuut stadium van zijn SCI moest bevinden. Als ze zich wilden richten op acute dwarslaesiepatiënten, d.w.z. enkele uren of dagen na hun letsel, zou dat verklaren waarom ze niet genoeg patiënten konden werven. Werving in de chronische fase van het letsel is bewust veel gemakkelijker en goedkoper. We namen contact op met het bedrijf om meer te weten te komen over dit wervingsprobleem.

Patient enrolment/clinical trials:

Naar verwachting zouden in Taiwan 160 patiënten met volledige of onvolledige SCI worden gerekruteerd. De wervingscriteria voor patiënten waren echter niet nauwkeurig en geven niet aan of de therapie wordt toegepast in de acute of chronische fase. De studie werd in april 2024 opgeschort. Meer informatie:https://scitrials.org/trial/NCT03229031

 

CH'ASE IT: Chondroïtinase en gentherapie voor chronische dwarslaesie - PRE-KLINISCH stadium (DIEREN STUDIES - UK- NL)

Achtergrond info:

In dierproeven is herhaaldelijk aangetoond dat de toepassing van een bacterieel enzym (een eiwit) genaamd Chondroïtinase, of Ch’ase, het litteken afbreekt, de groei bevordert en het herstel verbetert. Het toepassen op mensen is echter een uitdaging. Het doel van het project “CHASE-IT”, geïnitieerd door de International Spinal Research Trust (ISRT), is om de Ch’ase therapie klaar en veilig te maken voor klinische toepassing. Het steunt op een internationale samenwerking tussen verschillende onderzoekers, onder andere in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Recente experimenten, waarbij gentherapiemodellen werden gebruikt om het enzym toe te dienen, hebben de therapie dichter bij toepassing op de mens gebracht. Het gen voor Ch’ase komt tot expressie in een actieve vorm in menselijke cellen en kan aan- en uitgezet worden voor een optimale en gecontroleerde toediening.

Laatste update (okt. 2021):

Drie alternatieve gentherapieën zijn ontwikkeld of worden getest:

a- Het chondroïtinase enzym wordt toegediend via een Lenti-virus vector (een virus dat onschadelijk is gemaakt en therapeutische genen kan dragen). Het consortium toonde aan dat deze opwindende nieuwe benadering leidde tot verbeterd lopen en een ongekende functie van de bovenste ledematen in modellen voor acute dwarslaesie bij knaagdieren. Meer informatie bekijken in this article and video en in deze  Brain publicatie (Augustus 2018).

Dezelfde behandeling werd eind 2018 getest in een chronisch letselmodel bij knaagdieren. De laatste chronische proef heeft slechts bescheiden resultaten laten zien in termen van herstel en de huidige focus van de onderzoekers is om de behandeling te combineren met revalidatie om te verbeteren. Er moet nog meer werk worden verricht om de verwachte functionele werkzaamheid te verkrijgen.

b- Het Ch’ase enzym wordt toegediend via een Adeno-geassocieerde virale (AAV) vector die het voordeel heeft dat het al wordt gebruikt in andere menselijke behandelingen en daarom gemakkelijker toegang zou geven tot klinische proeven. Het lab van Verhaagen heeft verschillende AAV-vectoren gemaakt en getest, maar deze moeten nog verder worden aangepast om ervoor te zorgen dat de vector volledig kan worden uitgeschakeld wanneer dat nodig is, zonder verdere lekkage. Een probleem dat onderzoekers vonden met AAV vectoren was namelijk een merkbare achtergrond expressie van de chondroïtinase in de “uit” stand.

De eerste twee onderzoeksrondes werden tot 2019 medegefinancierd door de EndParalysis Foundation en Spinal Research in het Verenigd Koninkrijk. De vervolgstudies worden vanaf 2020 gefinancierd door de stichting Wings for Life. De huidige studie richt zich specifiek op het toepassen van Ch’ase op knaagdieren met een chronische SCI en het combineren met fysiotherapie om functionele resultaten te verbeteren.

 

Patiëntenregistratie/klinische onderzoeken / volgende stappen:

-De AAV-vector zal, zodra deze is geoptimaliseerd, worden getest in zowel acute als chronische SCI-modellen (knaagdieren).

– Er zijn besprekingen gaande om de beste versie van de chondroïtinase-therapie op mensen te testen. Dit is echter een doel op lange termijn.

CRP (CSPG Reduction Peptide) - om het litteken in CHRONISCH stadium te verminderen - Dr. Yu Shang Lee - preklinisch stadium (dierstudies - VS en VK)

Achtergrond info:

De vorming van een blijvend gliaal litteken in de buurt van de plaats van het letsel leidt tot een slechte hergroei van de zenuw en tot slechte functionele resultaten in chronische stadia na SCI. Chondroïtinesulfaat Proteoglycanen (CSPG's) zijn de belangrijkste componenten van dit gliale litteken. De kleine peptide (een kleine organische verbinding) genaamd CSPG Reduction Peptide (CRP) werd ontworpen door het laboratorium van Dr. Yu Shang Lee (Cleveland Clinic - VS) om aan deze behoefte te voldoen. Het niet-invasieve karakter van CRP (het kan worden toegepast door onderhuidse injectie) is van groot belang. Behandeling met CRP zou, indien bewezen effectief, in principe gemakkelijk kunnen worden toegepast bij menselijke patiënten en zou een zeer waardevol alternatief kunnen vormen voor andere littekenverlichtende therapieën die momenteel in ontwikkeling zijn, zoals Ch'ase. De stichting endParalysis en partners ondersteunden verschillende dierstudies om de robuustheid, reproduceerbaarheid en veiligheid van de CRP-therapie te controleren, zodat deze kan worden ontwikkeld voor proeven op mensen.

 

Laatste update (Oktober 2023):

 • 2022-2023 CRP replicatie + combinatiestudie (Ronaldo Ichiyama's lab, Leeds, VK): Deze dierstudie werd medegefinancierd door endParalysis en partners in 2022. Het experiment was bedoeld om na te gaan of de gedragsverbeteringen die werden gezien bij de dieren die met CRP werden behandeld, konden worden gerepliceerd door een ander laboratorium, en of ze konden worden versterkt door de elektrische stimulatie van de navelstreng. Van E-stimulatie via een geïmplanteerde stimulator is herhaaldelijk aangetoond dat het de gedragsresultaten bij een aantal menselijke proefpersonen (licht of aanzienlijk) verbetert door het "wakker maken" van de neurale verbindingen in het ruggenmerg die "slapend" waren geworden als gevolg van het letsel.
  Helaas werd het effect van het CRP-peptide niet bewezen door dit onderzoek: er was geen significant verschil tussen groepen die alleen met e-stim werden behandeld en de groepen die met E-stim+CRP werden behandeld.

 

 • 2020-2022 CRP dosering studie (Yu Shang Lee’s lab, Cleveland Clinic, VS): fondsen werden eind 2019 vooraf toegewezen door endParalysis en partners voor het testen van dosisreacties van CRP. Het doel was om eerdere resultaten te bevestigen en om te zien of een hogere CRP-dosis kan leiden tot extra functionele verbetering, na chronische dwarslaesie. Dr. Yu Shang Lee rapporteert: "We hebben de werkzaamheid aangetoond van CRP-behandeling om chronische SCI te herstellen door de motoriek (in het eerste voortgangsrapport) en de functie van de lagere urinewegen te verbeteren. In anatomisch onderzoek toonden we ook aan dat CRP-behandeling gliale littekens kan verminderen en de kieming van serotonerge vezels kan verbeteren, wat kan leiden tot functioneel herstel".

 

 • 2018-2019 knaagdieren studie (Yu Shang Lee’s lab, Cleveland Clinic, VS):   Na een eerste voorlopige kleine studie met een beperkt aantal knaagdieren, voerde het laboratorium van Dr. Yu Shang Lee aanvullende studies uit met meer ratten met een T8 chronische contusie SCI. Het project, medegefinancierd door endParalysis in 2018, was gericht op het bepalen van de werkzaamheid van CRP alleen, van ISP alleen, en van CRP + ISP (ISP is een andere peptide, ontwikkeld in het lab van Dr. Jerry Silver, Case Western Reserve University). Er werden verschillende tests uitgevoerd, waaronder een combinatietherapie. Vanaf twee maanden post-SCI kregen de behandelde dieren de verschillende peptiden dagelijks onderhuids ingespoten gedurende drie opeenvolgende maanden. Zowel CRP als ISP werden in dit onderzoek in een lage dosis toegediend. De studie toonde aan dat
  -CRP verbeterde de blaasfunctie en de locomotorische functie aanzienlijk
  -De resultaten werden niet veel verbeterd of veranderd wanneer ISP werd toegevoegd
  -De test toonde aan de andere kant aan dat ISP alleen geen functioneel herstel van de ratten mogelijk maakte in de CHRONISCHE fase (hoewel het lab van Dr. Jerry Silver heeft aangetoond dat het een robuust effect heeft in de ACUTE fase). 

Patiëntenregistratie/klinische onderzoeken / volgende stappen:

In de periode 2020-2023 financierde de partner van endParalysis (Niall's foundation - VK) onafhankelijke CRO (Contract Research Organization) testen van CRP, waaronder farmacodynamiek (PD: het bestuderen van de werking van het geneesmiddel op het organisme) en farmacokinetiek (PK: het bestuderen van het effect van het organisme op het geneesmiddel). Deze tests zijn noodzakelijk voor elke therapie die doorgaat naar proeven op mensen. De verschillende in vivo en in vitro experimenten die zijn uitgevoerd door het CRO hebben helaas geen robuust bereik en effect van CRP aangetoond wanneer het subcutaan wordt toegediend.

In een onderzoek uitgevoerd door Dr. Brian Kwon (Canada) en gefinancierd door het DoD (Department Of Defense, VS) wordt CRP momenteel echter getest in een groter diermodel (minivarkens met een T10 subacute dwarslaesie), met intrathecale toediening. We kijken uit naar de resultaten van deze laatste studie.

 

PNN-i studie- Dr Kwok- Universiteit van Leeds- VK (dierstudie voor dwarslaesie, maar dit medicijn is al op de markt voor andere aandoeningen)

Achtergrond info:

PNNi verwijst naar een molecule die al op de markt is (gebruikt voor de behandeling van een zeldzame ziekte). Het werd onlangs getest door Dr Kwok / Universiteit van Leeds, als een potentiële therapie voor ruggenmergletsel. In haar dierstudies heeft het medicijn veelbelovende resultaten laten zien bij gebruik in de acute (d.w.z. zeer vroege) fase van SCI. De molecule lijkt zowel het PNN (PeriNeural Net) als het litteken te neutraliseren, die beide de hergroei van zenuwen verhinderen. Het belangrijkste voordeel van deze therapie, als de resultaten worden bevestigd en de bijwerkingen beheersbaar zijn, is natuurlijk een kortere weg naar de klinieken, omdat het medicijn al is goedgekeurd.

Laatste update (september 2023):

PNNi-doseringsstudie (inclusief chronische SCI) door het Kwok Lab: deze studie werd medegefinancierd door de endParalysis foundation (2020-2022) samen met twee andere stichtingen, namelijk de Marina Romoli Onlus (Italie) en  Gusu2cure (VS) Het doel van het onderzoek was om de werkzaamheid van de behandeling in de chronische fase van SCI te controleren en om de minimale dosering te bepalen die nodig is om een significant niveau van functioneel herstel te bereiken. Het onderzoek heeft aangetoond dat de molecule inderdaad een duidelijk niveau van functioneel herstel mogelijk maakt bij ratten, zelfs lang na hun aanvankelijke letsel, wat een zeer goed resultaat is. De PNNi-molecule wordt gebruikt om mensen met een zeldzame ziekte te behandelen en is dus geschikt voor klinisch gebruik. Het laatste onderzoek toonde echter ook aan dat de dosering die nodig is om significant functioneel herstel bij ratten te bereiken hoger is dan de dosering die momenteel op de markt is toegestaan. Voordat de behandeling bij mensen wordt getest voor gebruik bij ruggenmergletsel, is het noodzakelijk om de behandeling te verfijnen, ofwel door de werkzaamheid te verhogen zodat deze effectief kan worden gemaakt bij de toegestane dosering, ofwel door de bezorgdheid over mogelijke bijwerkingen weg te nemen en goedkeuring te krijgen van de regelgevende instanties voor gebruik bij hogere doseringen.

Patiëntenregistratie/klinische proeven/volgende translationele stappen:

Voor ruggenmergletsel bevindt deze therapie zich nog in de preklinische fase, met een duidelijk doel om naar de kliniek te gaan. Er moeten verschillende onderzoeken worden uitgevoerd en de molecule moet worden geoptimaliseerd voordat deze wordt getest op mensen met een dwarslaesie.

 

Andere preklinische onderzoeken naar littekenvermindering

Achtergrondinformatie:

Littekenvermindering is een essentiële en kritieke uitdaging bij de behandeling van chronische dwarslaesies. Daarom werken er momenteel veel laboratoria en onderzoekers aan dit onderwerp. Hier geven we gewoon een niet-uitputtende lijst van verschillende preklinische studies.

Laatste update (september 2023):

 • VS: Biomateriaal + Ch’ase mRNA: Gelocaliseerde toediening in ratten met acute dwarslaesie. Bill Murphy, Dan Hellebrand. Meer info: publicatie 2022
 • VK: alternatieve toedieningsmethode voor Ch’ase: here
 • CANADA: alternatieve toedieningsmethode voor Ch’ase. Dr. Molly S. Shoichet. Meer info hier (publicatie 2017)
 • VS: Ch’ase directe toediening voor niet-menselijke primaten met dwarslaesie.
 • VS: Rose Bengal Study by Dr. A. Parr (University of Minnesota). Zie January 2018 publication 

 

Thema 2

Laatste update: 20 oktober 2023  

Herstel-/neuro-regeneratieve therapieën: (stam)cellen, biomaterialen / scaffolds / hydrogels, groeifactoren en/of combinaties voor functioneel en sensorisch herstel na een chronische dwarslaesie

Introductie:

Ruggenmergletsel leidt tot aanzienlijk weefselverlies en een aantal strategieën is gericht op vervanging en herstel van de cellulaire architectuur in de hoop herstel te bevorderen. Dit omvat bijvoorbeeld (stam)cel-transplantatie-therapieën, of transplantatie van 3D-biotechnisch weefsel ter vervanging/ herstel van beschadigd weefsel/ zenuwen. Deze strategieën kunnen verder worden uitgebreid door ze te combineren met groeifactoren of -moleculen om de neurale hergroei te bevorderen en met biomateriaalsteigers om de zenuwhernieuwde groei te begeleiden. Het kan ook gaan om andere strategieën ter bevordering van neuro-regeneratie en neuroplasticiteit (d.w.z. de hermodellering van signalen van de hersenen en de zenuwen in het ruggenmerg). De onderstaande lijst is uitsluitend gericht op behandelingen die mogelijk van toepassing zijn op chronische dwarslaesie, overeenkomstig de focus van onze stichting, en omvat slechts enkele van de talrijke preklinische onderzoeksprojecten wereldwijd, alsmede de meeste belangrijke geplande of lopende proeven bij mensen die gericht zijn op een niveau van functioneel herstel. Het is niet uitputtend en vormt in geen geval een aanbeveling voor een bepaalde experimentele therapie.

Adiposecellen - Mayo Clinic - Klinische studie fase II (veiligheid + werkzaamheid): PATIËNTEN WERVEN (VS)

Achtergrondinformatie: 

In 2019 werd een eerste studie uitgevoerd bij patiënten om de veiligheid van mesenchymale stamcellen (MSC) afkomstig van vetweefsel (autologe cellen, d.w.z. van de patiënt zelf) te controleren en om te zien of ze veilig konden worden toegediend in het hersenvocht (CSF) van patiënten met een dwarslaesie. Het onderzoek had onverwachte resultaten bij één patiënt met een chronische incomplete dwarslaesie. Hij had al enkele functies hersteld, maar was nog steeds rolstoelgebonden en zijn herstel was gestagneerd. Hij kreeg belangrijke functies terug na de transplantatie van vetafgeleide mesenchymale stamcellen (AD-MSC’s). Meer resultaten over dit specifieke geval kunt u hier lezen. Benadrukt moet worden dat dit slechts één patiënt is en dat de andere patiënten in het onderzoek geen vergelijkbare verbeteringen hebben laten zien.

Laatste update (augustus 2023): 

In 2020 is een nieuwe studie gestart om zowel de veiligheid als de werkzaamheid van de Adipose-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCs) intrathecale toediening (d.w.z. via een punctie) te controleren bij meer patiënten met een complete of incomplete dwarslaesie. Deze studie is gerandomiseerd, wat betekent dat niet alle deelnemers dezelfde /volledige behandeling krijgen. Het cross-over ontwerp zorgt er echter voor dat de mensen die eerst alleen fysieke training krijgen (controlegroep – geen stamcellen), later een enkele injectie met stamcellen krijgen (zes maanden na hun letsel).

Inschrijving van patiënten (update augustus 2023):

Deze trial is nog steeds aan het werven en zal naar verwachting in 2024 volledige resultaten opleveren. Uit de selectiecriteria blijkt dat dit onderzoek patiënten rekruteert die een bepaald niveau van herstel hebben gehad na hun trauma, maar die nu op een plateau zijn beland. Ga voor meer informatie naar NCT04520373

Neuscellen (OEC's) en zenuwtransplantaten -Dr. Tobakow)- PATIËNTEN WERVEN (Polen)

 

Achtergrondinformatie:

In oktober 2014 werd in Polen gemeld dat een verlamde man was hersteld nadat enkele van zijn neuszenuwcellen (deze waren eigenlijk afkomstig uit de bulbus olfactorius diep in zijn hersenen) waren getransplanteerd in zijn ruggenmerg en wat perifeer zenuwweefsel van de enkel van de patiënt was geënt om als brug over het letsel te dienen. De verwachtingen van dit onderzoek moeten worden getemperd omdat we het nu over één patiënt hebben. Hij ging echter van volledige paraplegie naar onvolledige (Azië A naar Azië C) en heeft aanzienlijke functies teruggewonnen. Hier is een link naar de gepubliceerde gegevens. Deze studie werd uitgevoerd door wijlen Dr. Raisman (overleden in 2016).

 

Laatste update (augustus 2023):

Voor zover we weten, is er één patiënt gerekruteerd en geopereerd in 2019, maar het resultaat van de behandeling is niet meegedeeld of gepubliceerd. De klinische proef zou hetzelfde protocol volgen als het protocol dat werd toegepast op de oorspronkelijke patiënt, d.w.z. extractie van reukcellen uit de bulbus olfactorius in de hersenen van de patiënt, transplantatie in het ruggenmerg samen met een perifeer zenuwtransplantaat. Er wordt nog één chronische dwarslaesie-patiënt geworven voor dit klinische onderzoek dat plaatsvindt in Polen (Dr. Tobakow). De Walk-Again website over dit onderzoek is al een paar jaar niet bijgewerkt, maar de Nicholls Spinal Injury Foundation heeft in hun nieuwsbrief voor 2020 een aantal vertragingen gemeld:” […] uitdagingen voor het Walk Again Project in Polen in 2019. De aard van het werk betekent dat het project zich moet houden aan de EU-wetgeving die is uitgevaardigd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Om aan de strenge criteria te voldoen, waren nieuwe hightech apparatuur en upgrades voor het laboratorium nodig. Alle apparatuur is nu aangeschaft; alleen het gecompliceerde werk aan het ventilatiesysteem moet nog gedaan worden. Dit werk wordt uitgevoerd door de Medische Universiteit van Wroclaw en valt dus buiten onze directe controle”.

 

Inschrijving van patiënten (klinische proeven) – update augustus 2023:

– In Polen: Alleen voor patiënten met een doorgesneden/gescheurd ruggenmerg. Het ruggenmerg moet doorgesneden zijn, bijvoorbeeld met een mes, en mag niet gekneusd zijn. Kandidaten voor deze klinische studie moeten ook meerdere jaren in Polen doorbrengen omdat de procedure wordt voorafgegaan en gevolgd door een intensief en langdurig revalidatieproces. Meer informatie over inschrijving is hier beschikbaar:  NCT03933072

Het is niet duidelijk of deze proef nog loopt of niet.  De website 
die eerder was gemaakt om patiënten te werven is niet meer online en de klinische onderzoekspagina is sinds 2021 niet meer bijgewerkt. We hebben Dr. Tabakov een e-mail gestuurd met de vraag om een update. Helaas lijkt zijn e-mailadres ook inactief te zijn en onze e-mail werd teruggestuurd.

 

–  In het VK: aanvullend onderzoek naar OEC’s – Een ander klinisch onderzoek is in voorbereiding, in het VK, volgens een iets ander protocol (de bron van de reukcellen is mogelijk anders) en andere selectiecriteria voor patiënten. Er is geen publieke update beschikbaar over dit Britse onderzoeksplan, maar het zou kunnen gaan om acute verwondingen in plaats van chronische. Er is een publicatie gedaan over de combinatie van transplantatie van OEC’s met een biomateriaal en daarin wordt het volgende geconcludeerd (gebaseerd op een dierstudie):
“Combinatie van OEC’s met biomaterialen zoals collageen vergroot de transplantaatgrootte aanzienlijk zonder de neurale herstelcapaciteit van OEC’s aan te tasten. Dit verbetert het vooruitzicht van transplantatie van OECs om een groter oppervlak van gewond ruggenmerg te overbruggen, zoals bij letsel door kneuzing bij mensen. Verlenging van door OEC’s geleide nanovezels die gerichte paden bieden, kan efficiënter zijn bij het bevorderen van de regeneratie van zenuwvezels bij ruggenmergletsel.” Lees meer hier.

IPS* Stamcellen - Fase I (Veiligheid) klinische studie ONGOING (Japan)

Achtergrondinformatie:

In februari 2019 heeft het Japanse ministerie van Volksgezondheid het gebruik van geïnduceerde pluripotente stamcellen (*IPS) goedgekeurd. IPS-cellen worden gecreëerd door cellen uit lichaamsweefsel te herprogrammeren om terug te keren naar een embryonale staat, van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen tot andere celtypen zoals zenuwcellen. Ze hebben een regeneratiepotentieel dat vergelijkbaar is met dat van embryonale stamcellen, maar er is geen embryo aan te pas gekomen, waardoor ze veel minder controversieel zijn. Het lopende menselijke onderzoek komt nadat professor Hideyuki Okano van de Keio University en anderen experimentele transplantaties in apen hadden uitgevoerd waarbij de motorische functie werd hersteld zodat de dieren konden lopen. In een wetenschappelijke publicatie van september 2021 leerden we basisinformatie over de aanstaande mens. Op 14 januari 2022 werd gemeld dat de allereerste patiënt de operatie had ondergaan en dat het goed met hem ging. Volgens France24 “zal de patiënt tot drie maanden door een onafhankelijke commissie worden gevolgd om te beslissen of het onderzoek veilig kan worden voortgezet en of anderen een transplantatie kunnen krijgen”. 

Laatste update (augustus 2023):

Van de website van het Keio University Hospital: “In december 2021 transplanteerde het Keio University Hospital als eerste ter wereld met succes menselijke iPS-cel-afgeleide neurale stam/progenitorcellen (iPSC-NS/PC’s) in een patiënt met subacute dwarslaesie. In een interview (May 2022) wordt bevestigd dat dit eerste onderzoek vier patiënten zal omvatten.

Over het werkingsmechanisme van de IPSc zegt Dr. Okano: “Als we het hebben over “regeneratie”, dan hebben we het over iets “opnieuw laten ontstaan”. Door neurale stamcellen in het ruggenmerg te transplanteren, kunnen ontwikkelingsgebeurtenissen van neuronen, astrocyten en oligodendrocyten worden herhaald. Op deze manier kunnen we veel dingen doen. We kunnen onderbroken neuronale circuits herstellen of axonen aanvullen met gliacellen en myelineschedes herstellen. We kunnen eens beschadigde huid nemen, de structuur repareren en de functionaliteit herstellen.”
De onderzoeker vermeldt ook dat het team ook werkt aan chronische ruggenmergletsels en dat ze daarvoor een iets ander type IPSc’s aan het ontwikkelen zijn.

Patiëntenregistratie/klinische onderzoeken:

Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd in clinicaltrials.gov. Naar verwachting zullen nog drie patiënten worden gerekruteerd, twee tot vier weken na het letsel. Voor zover wij weten, heeft slechts één patiënt de IPS-celtransplantatie al ontvangen en wordt deze momenteel gecontroleerd op veiligheid (het doel van deze kleine trial is voornamelijk om te beoordelen of de behandeling veilig is).

Neuroplast (NL) - Stamcellen uit beenmerg - Klinische studie (Spanje & Denemarken)

Achtergrondinfo:

Neuroplast is een onafhankelijk bedrijf dat is opgericht in 2013 en is gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus in Nederland. Een preklinische studie toonde aan dat Neurocellen, het product van Neuroplast verkregen uit het eigen beenmerg van de patiënt, zowel de locomotorische functies als de overleving bij ratten met ruggenmergletsels significant verbeterde in vergelijking met ratten die werden behandeld met placebo (geneesmiddel zonder werkzame stof). Bron: http://www.neuroplast.com/. Het onderzoek omvat de transplantatie van neurocellen en zal plaatsvinden in twee verschillende centra: Toledo (Spanje) en Kopenhagen (Denemarken). Er wordt verwacht dat de Neurocellen een positief effect zullen hebben op zowel de neuroprotectie als de neuroplasticiteit en zo zullen bijdragen aan een niveau van functionele terugkeer bij zowel chronische als acute ruggenmergletsels.

Laatste update (September 2023):

– Resultaten van de Fase I studie (veiligheid): De website van Neuroplast bevestigt dat de therapie veilig is gebleken. Er wordt ook vermeld dat “drie patiënten [met chronische dwarslaesie] uit hun veiligheidsonderzoek gunstige effecten rapporteerden. Deze omvatten verbeterde darmcontrole, sensorische verbeteringen en toegenomen spiertonus. Eén patiënt verbeterde van een complete laesie naar een incomplete laesie”.

– Fase II/III (werkzaamheid) studie: In september 2023 meldde het bedrijf dat 16 patiënten waren behandeld en dat de eerste resultaten van de studie in februari 2024 bekend zouden zijn, met een volledige afronding van de studie verwacht in augustus 2024. “De interventiegroep ontving Neuro-Cells® in de sub-acute fase na het oplopen van een trauma, met zes maanden follow-up voor hun primaire eindpunten. De placebogroep ontving aanvankelijk een placebo, maar werd of wordt na de eerste zes maanden follow-up behandeld met Neuro-Cells®”.

Patiëntenregistratie/klinische onderzoeken:

Het fase II-onderzoek (gericht op het controleren van de werkzaamheid) bij mensen met een traumatische acute/subacute dwarslaesie (6-8 weken na laesie) is gestart in Spanje. In Denemarken wordt nog niet gerekruteerd. De website clinicaltrials.gov geeft aan dat er nog steeds mensen worden geworven, maar het is onduidelijk of en wanneer het Deense centrum zal beginnen met het werven van deelnemers. Meer informatie over  NCT03935724.

Chronische dwarslaesie: op dit moment weten we niet of er nog een specifieke klinische studie zal worden georganiseerd voor patiënten met een chronische dwarslaesie. Het is echter interessant om te benadrukken dat de studie die net van start is gegaan patiënten zal rekruteren in hun sub-acute fase (6-8 weken na de dwarslaesie), maar ook zal testen of de therapie werkt tijdens de chronische fase. Het protocol is namelijk zo ontworpen dat de patiënten in de controlegroep een placebo krijgen (geen stamcelbehandeling) in de sub-acute fase, maar ze krijgen wel de stamcelbehandeling zes maanden na het letsel. Hoewel chronische dwarslaesiepatiënten niet kunnen deelnemen aan dit onderzoek, wordt de therapie toch getest in het chronische stadium dankzij dit “cross-overontwerp voor vroege en late interventie”.

 

Dr. Wise Young- Stamcellen uit navelstrengbloed (UCB) + combinaties - Fase II KLINISCHE PROEF verwacht (VS)

Achtergrondinformatie:

In het najaar van 2014 presenteerde Dr. Wise Young van Rutgers University en SCINetChina voorlopige informatie van de klinische studie Umbilical Cord Blood & Lithium fase II die in China had plaatsgevonden. Hij legde uit dat hoewel geen van de chronische ASIA A-deelnemers verbeterde motorische scores had, 15 van de 20 patiënten in staat waren om stappen te zetten met behulp van een rollator tijdens de revalidatie. U kunt een deel van de presentatie van Dr. Young tijdens het Working2Walk symposium 2014 hier bekijken. Het onderzoek is nu gepubliceerd in een open access tijdschrift, Cell Transplantation. Bekijk de samenvatting van de publicatie hier. Er zijn nog veel vragen over de mate van “functioneel” herstel (is het functioneel ook al zijn de motorische scores van de patiënten niet verbeterd, wat betekent dat ze geen enkele spier op commando kunnen samentrekken?) Ook moet de bron van de getoonde veranderingen bij patiënten worden opgehelderd (de combinatie van stamceltransplantatie met een intensief fysiotherapieprogramma maakte het moeilijk om de bron van de verbetering te identificeren).

 

Laatste update (augustus 2023):

De laatste informatie van het CareCure forum geeft aan dat Dr. Wise Young nog steeds geld aan het inzamelen is om het onderzoek in de VS te laten plaatsvinden en hoopt dit najaar (2023) van start te kunnen gaan.
In een presentatie (2021 sept.) gaf Dr. Young aan dat er nu meer patiënten (40 personen) betrokken zullen zijn bij het onderzoek in de VS en dat er een controlegroep zal zijn (een aantal patiënten die GEEN stamcelbehandeling zullen krijgen). Een andere verandering ten opzichte van het vorige plan is dat geen enkele patiënt een lithiumbehandeling zal krijgen om het protocol te vereenvoudigen. Deze laatste zullen alleen de UCB stamcellen en/of de intensieve fysiotherapie krijgen.
De trial zou in januari 2022 van start gaan. Er werd echter aangekondigd dat StemCyte, het bedrijf dat de stamcellen levert, zich terugtrok uit het Amerikaanse onderzoek. Als gevolg hiervan moet het team op zoek naar een nieuwe bron van stamcellen uit navelstrengbloed en moet het IND goedkeuringsproces vanaf het begin doorlopen. De FDA eist een aanvullend onderzoek om te bewijzen dat de nieuwe bron van cellen ook veilig en effectief is.

 

– Inschrijving patiënten/ klinische proeven:

Deze studie is in voorbereiding en er worden nog geen patiënten gerekruteerd. Dit zijn de wervingscriteria zoals die eerder zijn gecommuniceerd (let op: ze kunnen zijn aangepast): om in aanmerking te komen voor dit onderzoek moet je een volledig letsel hebben tussen C5 en T11, meer dan 1 jaar gewond zijn, 18-64 jaar oud zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan een klinische studie, maar als je wordt geselecteerd, moet je wel de kosten voor verblijf en vervoer in New Jersey (VS) gedurende 6 maanden betalen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar: sciproject@dls.rutgers.edu

PS: Het biotechbedrijf dat zich terugtrok uit het plan voor de klinische studie heeft zijn eigen klinische studie gelanceerd en werft momenteel patiënten in Taiwan. De locatie van het onderzoek in de VS (New Jersey) wordt genoemd in de gegevens van het onderzoek, maar er worden nog geen patiënten gerekruteerd. Meer informatie hier: NCT03979742

 

NC1 - Beenmergstamcellen intrathecale injectie - Dr. Vaquero - TRIAL in voorbereiding VOOR INCOMPLETE dwarslaesie (Spanje)?

Achtergrondinformatie:Vaquero (M.D. Puerta de Hierro University Hospital, Spanje) heeft onderzoek gedaan naar het effect van intrathecale injectie (in de subarachnoïdale ruimte) van mesenchymale stamcellen (MSC’s) uit het autologe (van zichzelf) beenmerg.) Er zijn verschillende fase I/III-onderzoeken uitgevoerd op zowel incomplete als complete dwarslaesiepatiënten. Meer wetenschappelijke details en gedetailleerde resultaten zijn te vinden in de volgende drie publicaties: 2016 publicatie (complete dwarslaesie) en 2017 publicatie (resultaat voor incomplete ruggenmergletsel). Volgens deze laatste publicatie heeft de laatste fase II-studie verschillende soorten (kwaliteit van leven of klinische) verbetering laten zien bij alle patiënten en resulteerde in significante verbetering bij drie van de negen gemeten patiënten (die veranderden van respectievelijk Azië A, B, C Graden naar Azië B, C, D (d.w.z. meer onvolledig worden). 

In 2019 gaf de krant El Mundo aan dat (vertaald uit het Spaans): “Vandaag, na een lang proces waarbij een kleine groep mensen met deze aandoening [dwarslaesie] betrokken was, hebben ze het einde aangekondigd van de ontwikkeling van een therapie [NC1] en de goedkeuring ervan door het Spaanse Agentschap van Geneesmiddelen. Alles is klaar om aan de slag te gaan met 30 nieuwe patiënten [met een incomplete dwarslaesie]. Ze meldden ook dat “het aantal patiënten de komende jaren geleidelijk zal toenemen, in een proces dat afhankelijk is van het indienen van regelmatige rapporten en een beoordeling van de resultaten.”
Helaas is Dr. Vaquero in 2020 overleden en het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het eerder geplande klinische onderzoek. Er is wel enige informatie over de proeven beschikbaar op de volgende pagina in het Spaans

Laatste update (augustus 2023):

We hebben geprobeerd een update te krijgen over de therapie en het klinische onderzoek dat naar verwachting in Spanje zou plaatsvinden. Helaas konden we geen relevante informatie vinden. Het lijkt erop dat de klinische proef is opgeschort nadat Dr. Vaquero in 2020 overleed.

Een wetenschappelijke publicatie (oktober 2022) beschrijft echter de resultaten van het toedienen van de NC1 cellulaire behandeling aan twee patiënten met incomplete dwarslaesie. Beide patiënten hadden een dwarslaesie opgelopen na een operatie om een beginnend letsel in hun ruggenmerg te behandelen. Beide patiënten hadden een dwarslaesie opgelopen na de operatie, maar ze konden lopen voor de stamceltransplantatie. De publicatie belicht verschillende verbeteringen op het gebied van pijn, lopen en autonome functie nadat de NC1-cellen intrathecaal waren getransplanteerd.

 

Inschrijving van patiënten (klinische onderzoeken):

Er is momenteel geen klinisch onderzoek gepubliceerd op clinicaltrials.gov waarbij gebruik wordt gemaakt van de NC1 celtherapie voor dwarslaesiepatiënten.

  

Biomateriaalsteiger "Dansende moleculen" - DIERENONDERZOEK (PRE-CLINISCHE STUDIES - VS)

Achtergrondinformatie (november 2021):

In 2021 werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over “dansende moleculen” en hun vermogen om “verlamming om te keren”. De focus van het experiment lag op knaagdieren met een ernstige acute dwarslaesie. Op een video is te zien hoe ratten 4-6 weken na de injectie weer lopen (hoewel hun bewegingen bij lange na niet weer normaal zijn, dus de term “omgekeerde verlamming” lijkt overdreven. De ontdekking door Dr. Samuel Stupp (North Western University) trok grote media-aandacht. Deze “injecteerbare therapie” is gebaseerd op “supermoleculaire chemie” en nanogeneeskunde (het geïnjecteerde materiaal ziet eruit als water, maar het bevat nanofilamenten/ nanovezels en verandert in een gel zodra het in contact komt met de lichaamscellen). Supermoleculen zijn een geheel van duizenden samengebrachte moleculen. De geïnjecteerde moleculen zijn ook speciaal ontworpen met signalen. In het ruggenmerg hebben cellen receptoren op hun membraan en zijn ze constant in beweging. De therapie is dus ook zo ontworpen dat de geïnjecteerde moleculen kunnen bewegen en de ruggenmergcellen kunnen volgen. De onderzoekers beweren dat de therapie de volgende vijf effecten heeft (voor knaagdieren, in een acute dwarslaesie-setting):
– regenereren van axonen na een ernstige acute dwarslaesie
– vasculaire groei versterken (bloedvaten in het ruggenmerg)
– de axonen remyeliniseren
– veel motorneuronen redden (nodig om beweging mogelijk te maken)
– gliaal litteken verminderen.

 

Laatste update (augustus 2023):

In januari 2023 werd een nieuw artikel uit het lab van Stupp gepubliceerd. Het beschreven in-vitro-experiment laat het voordeel zien van het combineren van zijn dansmoleculen (de bio-scaffold) met iPSC’s (geïnduceerde pluripotente stamcellen, dat wil zeggen een type stamcel dat wordt gemaakt door een menselijke huidcel genetisch te reverse-programmeren tot een neuron.
In september 2022, tijdens het U2fp symposium, gaf Dr. Stupp aan dat het knaagdier al succesvol was gerepliceerd door een ander lab, in Frankrijk. Zijn eigen lab voerde de studie uit op muizen en het Franse lab deed het op ratten met acute dwarslaesie. Hetzelfde herstelniveau werd waargenomen. Hopelijk worden de resultaten van de replicatiestudie binnenkort gepubliceerd.
Hoe zit het met de weg naar de kliniek en chronische dwarslaesies? In verschillende interviews begin 2022 gaf Dr. Samuel Stupp aan dat het zijn doel is om de therapieën op mensen te testen. Zijn laboratorium heeft financiering ontvangen om de IND voor te bereiden (aanvraag bij de FDA om de therapie te beoordelen en mogelijk toe te staan om op mensen te worden getest) en om de therapie in chronische settings te testen. Aangezien het bij deze behandeling gaat om een groot aantal samengevoegde moleculen in plaats van één enkele molecule, zal het interessant zijn om te zien hoe de FDA op dit voorstel reageert. Volgens Dr. Stupp zal het waarschijnlijk beschouwd worden als één enkele molecule en zal het geen problemen opleveren. Een andere vraag blijft hoe de injectie in het menselijk ruggenmerg zou worden gemaakt. Zou het een injectie door de dura (het omhulsel dat het ruggenmerg beschermt) zijn? Dr. Stupp geeft aan dat de kwestie is besproken met verschillende neurochirurgen en dat deze toedieningsstrategie het meest waarschijnlijk is.


Daarnaast laat Stupp weten dat hij vastbesloten is om de therapie ook te testen op chronische ruggenmergletsels, wat goed nieuws is. Tot nu toe is er echter nog geen tijdlijn bekend.

 

Inschrijving van patiënten/ klinische onderzoeken trial- NOG NIET:

Het doel van het laboratorium is om met de therapie naar een klinische trial te gaan. Gezien het innovatieniveau van de behandeling kan echter worden verwacht dat het nog wel even zal duren voordat er daadwerkelijk proeven op mensen worden gestart.

Mend The Gap - biomaterialenplatform voor combinatietherapieën - Fundamenteel/ preklinisch onderzoek - UBC (Canada)

Achtergrondinformatie (augustus 2023):

Mend The Gap  is een zeer interessante benadering van herstel van ruggenmergletsel. Het houdt rekening met de enorme complexiteit van dwarslaesie en de noodzaak om kennis uit verschillende disciplines te benutten om een gecombineerde behandeling te ontwikkelen. “Het samenbrengen van wetenschappers, ingenieurs, clinici, vertaalspecialisten en de ruggenmergletselgemeenschap om de grote uitdaging van het herstellen van het ruggenmerg na letsel aan te pakken”.

Laatste update (augustus 2023):

Tot op heden is het biomateriaalplatform nog in ontwikkeling. Het is niet bekend of er een stappenplan beschikbaar is om een therapie naar de klinieken te brengen.

Patiëntenregistratie/klinische studie:

Het doel van “Mend The Gap” is om het onderzoek naar een geneesmiddel voor ruggenmergletsel te versnellen door het delen van kennis. Het is in dit stadium niet bekend of en/of wanneer dit zal leiden tot een therapie en tot proeven op mensen..

 

siFi2-therapie door MicroCures & USU - preklinisch stadium (dierstudies - VS)

Achtergrondinformatie:

De overexpressie van FL2 (een remmend eiwit) na ruggenmergletsel resulteert in remming van axongroei. Preklinisch onderzoek suggereert dat siFi2 (een geneesmiddel ontwikkeld door het Amerikaanse biotechbedrijf MicroCures) de activiteit van FL2 kan onderdrukken en zo de regeneratie en heraanhechting van axonen op de plaats van het letsel op gang kan brengen. Deze therapie is gebaseerd op het uitschakelen van eiwitten en versterkt de intrinsieke genezingsprocessen van het lichaam.

Laatste update (Oktober 2023):

Na de veelbelovende functionele verbetering die werd waargenomen in eerdere acute onderzoeken, hebben endParalysis en partners MicroCures en USU (Uniformed Services University of the health science - Maryland, VS) gevraagd om de siFi2-therapie te testen bij ratten met chronische verwondingen (endParalysis heeft dit project medegefinancierd via een onderzoekssubsidie in 2021). De resultaten van het onderzoek, zoals gedeeld in oktober 2023, zijn bemoedigend. Het experiment toonde aan dat de behandeling ook effectief is in een later stadium van het letsel, met verbeteringen in zowel de BBB-score (loop- en stappentest voor knaagdieren) als het looppatroon van de behandelde dieren, in vergelijking met de controlegroep.

 

Patient enrolment/clinical trials/next translational steps:

Dit onderzoek bevindt zich nog in de preklinische fase (dierproeven). We beschouwen het echter als een veelbelovende therapie. De therapie zal verder moeten worden herhaald in een ander laboratorium en getest op een groter aantal dieren om robuuste effecten en een mogelijke vertaling naar de kliniek aan te tonen.

KN combined gene therapy- Blackmore Lab – Pre-klinische studies (op dieren - VS)

 

Achtergrondinformatie: 

Fondsen van endParalysis maakten een pilotsamenwerking mogelijk tussen Dr. Murray Blackmore van Marquette University en Dr. Steve Perlmutter van Washington University om een nieuwe gentherapiebehandeling voor chronische dwarslaesie te testen. De dierstudie, gefinancierd door de endParalysis foundation in 2020-2021, was gericht op het bevorderen van de veelbelovende nieuwe gentherapiebenadering voor het verbeteren van axongroei na CHRONISCHE ruggenmergletsel. Het is gebaseerd op een recente ontdekking van Dr. Blackmore's lab dat een combinatie van twee transcriptiefactoren, Klf6 en Nr5a2 (KN), robuuste en zeer betrouwbare groei van Corticospinal tract (CST) axonen stimuleert. Het doel hier was om een vertaalslag te maken door te bepalen of KN ook effectief is in een meer chronisch en klinisch relevant model van spinale kneuzing in het laboratorium van Steve Perlmutter aan de Universiteit van Washington. Lees deze blogpost voor meer informatie over het project en de selectie ervan.

Laatste update (mei 2022):

De behandeling is veelbelovend gebleken bij dierproeven toen deze acuut werd toegepast op een milde verwonding, wat de vraag oproept of de behandeling net zo effectief zou kunnen zijn bij ernstigere en chronische verwondingen. Met steun van endParalysis voerden Blackmore en Perlmutter een reeks experimenten uit om virale ontwerpen en chirurgische technieken vast te stellen voor het toedienen van de behandeling aan ratten in het chronische stadium van ruggenmergletsel. Met behulp van deze pilotgegevens konden de twee laboratoria aanvullende financiering verkrijgen van de Craig H. Nielsen foundation voor het uitgebreid testen van deze benadering voor het verbeteren van herstel en functioneel herstel na chronische ruggenmergletsels.

Deze figuur illustreert een succesvolle en wijdverspreide genafgifte aan beschadigde neuronen bij toediening in de chronische letselconditie. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de translationele ontwikkeling van deze benadering.

Patiëntenregistratie/ klinische proeven/ volgende translationele stappen:

Deze therapie bevindt zich nog in het preklinische stadium. Er moeten verschillende onderzoeken worden uitgevoerd voordat het wordt getest op menselijke proefpersonen met een dwarslaesie.

 

Matricelf neurale implantaten - DIERENPROEF (Pre-klinische studies - ISRAËL) -

 

Achtergrondinformatie (mei 2022) 

In 2022 werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd met de titel “3D dynamisch biomateriaal dat de embryonale ontwikkeling van het ruggenmerg nabootst”. Het weefsel dat werd getransplanteerd, een bio-scaffold, is een thermo-responsieve hydrogel bereid uit het omentum van de patiënt (matrix), gecombineerd met IPCS’s. Deze geïnduceerde pluripotente stamcellen zijn volwassen stamcellen die zijn geherprogrammeerd tot pluripotente cellen om vervolgens een hoog differentiatiepotentieel te hebben. In dit geval zijn deze cellen afkomstig van de patiënt zelf en worden ze geherprogrammeerd tot motorneuronen van het ruggenmerg. De regeneratieve implantaten zijn in staat om het beschadigde ruggenmergweefsel te overbruggen.
Mogelijke beperkingen van de dierproeven: de resultaten beschreven in het artikel zijn gebaseerd op:

– muizen met een hemi-sectie op T10 niveau, 6 weken na de dwarslaesie. Waarom een halve doorsnede in plaats van een volledige kneuzing? Sommige onderzoekers beschouwen een halve doorsnede als een suboptimaal en nauwelijks klinisch relevant letselmodel.

– littekenweefselresectie: de vaste steiger/implantaat wordt in de holte geplaatst na littekenweefselresectie. Dit is controversieel binnen de wetenschappelijke gemeenschap omdat potentieel nuttige zenuwcellen verwijderd kunnen worden op hetzelfde moment als het gliale litteken.

De eerste resultaten zijn echter bemoedigend, want het artikel benadrukt dat MRI na de behandeling “een hoger aantal neuronen met een verhoogde expressie van markers die geassocieerd worden met het uitlopen van axonen tijdens de ontwikkeling en regeneratie” liet zien. Deze resultaten werden vertaald in een significant hoger niveau van gedragsmatig functioneel herstel, zoals beoordeeld door de sensorimotorische functionele analyses”.

 

Laatste update (augustus 2023):

Nieuws (januari 2023) van de website van Matricelf. “We zijn blij te kunnen aankondigen dat we een zeer belangrijke mijlpaal hebben bereikt binnen het R&D-plan van het bedrijf.Het ontwikkelingsteam was in staat om een compleet menselijk neuraal weefselimplantaat te produceren. Dit proces zal worden gebruikt om de implantaten voor te bereiden die in de komende weken zullen worden getest in dierproeven en ik hoop dat ze in de toekomst in staat zullen zijn om beschadigd ruggenmergweefsel te herstellen bij verlamde patiënten.
Eerder had het bedrijf ook al gemeld dat ze met succes de haalbaarheid van de therapie hadden gecontroleerd op een varkensmodel, dat meer lijkt op het menselijke model. Er zijn meer dierproeven gepland voordat er wordt overgeschakeld op proeven op mensen.

Patiëntenregistratie/klinische proeven/volgende translationele stappen:

Het laboratorium wil deze therapie in 2024 testen op menselijke patiënten met een chronische SCI. Bron: Matricelf’s website. Matricelf benadrukt ook dat de neurale implantaten die ze van plan zijn te gebruiken patiëntspecifiek en autoloog (van de patiënt zelf) zullen zijn.

Er wordt verwacht dat er 5-10 mensen aan het onderzoek zullen deelnemen. De wetenschappelijke publicatie uit 2022 benadrukte duidelijk het belang van het testen van een therapie voor dwarslaesie in de chronische fase, wanneer spontaan gedragsherstel zijn plateau heeft bereikt. Daarom wordt gehoopt dat de proeven op mensen mensen met een chronische dwarslaesie zullen betreffen.

 

 

Mesenchymale stamcellen uit vetweefsel + EPO - Neurogel en Marche (China/Frankrijk)

Achtergrondinformatie:

In maart 2019 namen twaalf chronische dwarslaesiepatiënten (negen dwarslaesiepatiënten en drie quadriplegiepatiënten) deel aan een experimenteel onderzoek in het International Treatment Center for spinal cord injury in Kunming, China. Zes Franse patiënten en zes Chinese patiënten kregen een behandeling voor ruggenmergletsels met een autologe celgroeimatrix uit vetweefsel genaamd “fat enabled” en een bijbehorende medicatie met erytropoëtine, beter bekend onder de afkorting EPO. De patiënten hebben 14 maanden intensieve revalidatie gevolgd. Ook al was dit geen “officiële” klinische trial en is het niet gepubliceerd in klinische trialregisters, het is het vermelden waard omdat het is opgezet door een patiëntenvereniging, dus zonder winstoogmerk en met het eerlijke doel om baanbrekende therapieën in een versneld tempo uit te testen op patiënten, waar zoveel patiënten naar op zoek zijn.

Volgens de Neurogel-en-Marche Association “hadden alle patiënten een ASIA-A score met een volledige motorische en sensibele verlamming met laesies van soms meer dan 6 cm. Tot op de dag van vandaag herstellen de patiënten hun motorische en sensorische functies. Ze hebben hun progressiedrempel niet bereikt en gaan elke dag vooruit. De meerderheid van de patiënten had variabele genitale-sphincterische verbeteringen”. Er moet worden benadrukt dat de mate van herstel zeer variabel is en dat een deel ervan ook te wijten kan zijn aan de intensieve revalidatie van 14 maanden die ze kregen. Er is nog geen publicatie over de aanpak en de resultaten van dit menselijke onderzoek, maar de Franse vereniging geeft aan dat een wetenschappelijke publicatie in voorbereiding is. Meer informatie is te vinden op hun website: Accueil – NeurogelEnMarche

 

Laatste update (augustus 2023):

Naast het werven van fondsen voor nog een menselijk onderzoek met een autologe celgroeimatrix uit vetweefsel, in Frankrijk en/of China, financiert de stichting ook preklinische studies. De dierstudies (op ratten) worden uitgevoerd door Prof. Dererchi van de Universiteit van Aix. Er lopen twee onderzoeken, één in een acute omgeving (enkele uren na het letsel) en één in een chronische omgeving (maanden later). 

Patiëntenregistratie/klinische proeven/volgende translationele stappen:

De vereniging werkt momenteel aan een tweede experimentele proef, die misschien in Europa en/of China zal plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op hun website:  NeurogelEnMarche

Smart-cells - Intelligex - Dr M. Fehlings, Canada - dierenproef.

Achtergrondinformatie (augustus 2023):

Dr. M. Fehlings richtte een biotechbedrijf op, Intelligex, om een combinatietherapie voor ruggenmergletsel te ontwikkelen en naar de kliniek te brengen. De therapie is gebaseerd op ‘Smart Cells’ en pakt verschillende problemen aan die ruggenmergletsels met zich meebrengen. Fehlings zegt in een interview in 2022: “Ruggenmergregeneratie is bijzonder uitdagend omdat ten minste drie belangrijke celtypen beschadigd raken als gevolg van letsel. Om ruggenmergregeneratie succesvol te laten zijn, moeten we de volgende cellen kunnen vervangen: 1) neuronen die informatie doorgeven via elektrochemische signalering, 2) oligodendrocyten die de lange, door neuronen verlengde processen isoleren, bekend als axonen, en 3) astrocyten die helpen de homeostase in het zenuwstelsel te handhaven.”
Intelligex Smart-cells zijn pluripotente stamcellen. De behandeling, getest op een model van nekwervelkolomschade, moet de axonale regeneratie mogelijk maken, maar omvat ook strategieën om het gliale litteken op te lossen en slapende neurale verbindingen te stimuleren.

Laatste update (augustus 2023):

Het laatst beschikbare nieuws was Dr Fehlings interview, in 2021/2022, waarin hij de visie en de strategieën achter Intelligex beschreef.

 

Patiëntenregistratie/ klinische proeven/ volgende translationele stappen:

Het doel van de biotech is om de slimme celtherapie klaar te maken en naar menselijke patiënten te brengen. De behandeling bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium en het zal waarschijnlijk nog geruime tijd duren voordat het op menselijke patiënten wordt uitgeprobeerd. Het is op dit moment nog niet bekend of het onderzoek ook chronische ruggenmergletsels zal omvatten.

 

Andere stamcellen klinische onderzoeken - Niet-uitputtende lijst/ samenvatting (WERELDWIJD)

Achtergrondinformatie:

Er zijn momenteel veel klinische onderzoeken gaande waarbij stamcellen of andere cellen worden getransplanteerd in een poging om chronische ruggenmergletsels te behandelen. Wat we je hieronder laten zien is slechts een niet-exhaustieve samenvatting.

Laatste update (augustus 2023)/ Patiëntenregistratie/ klinische proeven:

 • China – Guangzhou–  Navelstreng MSC transplantatie –  Dit onderzoek wordt weergegeven als voltooid: NCT03505034. Helaas is er geen resultaat geplaatst in clinicaltrials.gov
 • Vietnam-  Danang– Transplantatie van autologe beenmerg-afgeleide mononucleaire cellen door lumbale injectie – Patiënten werven. Meer informatie: NCT02923817. Deze studie wordt weergegeven als “recruiting” maar er is al vele jaren geen update geplaatst door de initiatiefnemer van de trial. 
 • China – Beijing– – NeuroRegen met BMMC’s of MSC’s transplantatie – meer info: NCT02352077 . Inschrijven op uitnodiging
  – NeuroRegen Steiger met beenmerg mononucleaire cellen (BMMCs). Meer info op:  NCT02688062, Inschrijven op uitnodiging
  Er moet worden opgemerkt dat de resultaten van een grote menselijke studie/klinische studie onlangs zijn meegedeeld met betrekking tot de transplantatie van de NeuroRegen Scaffold in combinatie met stamcellen of neurotrofe factoren (om zenuwgroei te stimuleren). Volgens een artikel in Medical Express (september 2020), “bereikten 16 van de 51 chronische complete patiënten een uitbreiding van hun sensatieniveau en 30 patiënten ervoeren een verbeterd reflexief defecatiegevoel of meer zweten van de huid onder de plaats van het letsel. Bijna de helft van de patiënten met een chronische cervicale dwarslaesie ontwikkelde een verhoogde vingeractiviteit en sommige patiënten vertoonden een uitbreiding van de motor evoked potential ruggenmergsegmenten.” Op deze pagina richten we ons op het chronische stadium van de dwarslaesie, maar let op: het artikel bevat ook (iets bemoedigdere) resultaten voor de patiënten die de transplantatie in een vroeg stadium na hun dwarslaesie kregen..

 • China: Biologisch: Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells- Intrathecale toediening van UC-MSCs- Meer info: NCT02481440: Voltooid. Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op clinical trials.gov, hier

 

 • Brazilië– autologe beenmerg mesenchymale stamceltransplantatie – weft patiënten – meer info:  NCT02574572 – status: onbekend.

 

 • Jordan– Bone-marrow stem-cells – beenmergstamcellen – leukaferese-afgeleide, gezuiverde autologe CD34+ en CD133 – meer info: NCT02687672 .  – Wervend

ARCHIEF (OUDER ONDERZOEK OF AFGERONDE KLINISCHE PROEVEN)

 • ZIE ONDERSTAANDE SECTIES OM INFORMATIE TE CONTROLEREN OVER AFGERONDE OF GEANNULEERDE ONDERZOEKEN BIJ MENSEN WAARVOOR RESULTATEN ZIJN GEPUBLICEERD/GERAPPORTEERD.

Neuralstem Inc/ Seneca Biopharma. - Neurale Stamcellen - VS - GESTOPT?

Achtergrondinformatie:

n oktober 2014 startte in de VS een klinische studie, gesponsord door het biotechbedrijf Neuralstem, voornamelijk om de veiligheid van hun neurale stamcellen (NSI-566) te controleren bij patiënten met chronische dwarslaesies. Er zijn vier patiënten behandeld. In oktober 2015 werd gemeld dat de stamcelimplantatie veilig was en goed werd verdragen.

 

Laatste update (september 2021)

We hebben contact opgenomen met Ciacci voor een update, maar tot nu toe hebben we nog geen feedback ontvangen. Het lijkt er eigenlijk op dat Neuralstem al lang verdwenen is, als een bedrijf met als doel het genezen of behandelen van ruggenmergletsels en of het vinden van therapieën voor ALS. Ten eerste veranderde het zijn naam in Seneca Biopharma. Deze naamsverandering ging gepaard met een duidelijke verandering van focus. Na een fusie met een ander bedrijf werd het Palisade Bio, dat zich nu richt op maag-darmtherapieën. Er is dus niets meer over van de inspanningen uit het verleden om het dwarslaesie- en ALS-onderzoek naar een therapie of genezing vooruit te helpen. Het is weer een (triest) voorbeeld van hoe de markt niet in ons voordeel werkt en hoe de doelen van patiënten niet altijd samengaan met de prioriteiten van onderzoekers en investeerders.

 

Patient enrolment (clinical trials):

Inschrijving van patiënten (klinische proeven):
Tot op heden wordt de trial nog steeds weergegeven als het werven van patiënten op de website clinicaltrial.gov, maar de laatste input van Neuralstem over dit onderwerp dateert van juni 2017, dus het is onwaarschijnlijk dat de trial sowieso nog actief is. De trial werd uitgevoerd in het Sanford Stem Cell Clinical Center. van de universiteit. Neem voor meer informatie over de Fase I Chronische SCI-studie contact op met de onderzoeksgroep van Ciacci via (619) 471-3698, nksidhu@ucsd.edu. Meer over het onderzoek: op scitrials.org

BioArctic - SC0806 (biologisch afbreekbaar hulpmiddel+ FGF1) - GEANNULEERD (Zweden/Slovenië)

Achtergrondinformatie:

C0806 is een combinatie van een biologisch afbreekbaar medisch apparaat en een geneesmiddel/groeifactor (FGF1) en zenuwimplantaat ontworpen om zenuwregeneratie te ondersteunen in het beschadigde gebied in het ruggenmerg. De therapie is ontwikkeld door BioArctic AB, een Zweeds onderzoeksgebaseerd biofarmaceutisch bedrijf. BioArctic heeft wettelijke goedkeuring ontvangen in Estland voor een klinische studie bij patiënten met volledig ruggenmergletsel. BioArctic heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie om dit project uit te voeren. Het bedrijf ontwikkelt ook therapieën voor Alzheimer en Parkinson.

Laatste update (november 2021):

Het bedrijf had in februari 2019 aangekondigd dat de studie met het productkandidaat SC0806 voor volledige dwarslaesie was gevorderd tot Fase II. De veiligheid en verdraagbaarheid van SC0806 werd als acceptabel beoordeeld. De resultaten uit de preklinische studies konden echter niet worden gerepliceerd bij de mens. Bij geen van de patiënten werden behandelingseffecten aangetoond zoals gemeten door motor evoked potential (MEP), d.w.z. het primaire eindpunt werd niet gehaald. Er werden geen overtuigende effecten gezien op een van de secundaire eindpunten met betrekking tot motorische functie, andere functies of kwaliteit van leven. Op basis van de resultaten heeft BioArctic besloten om de werving voor de studie te stoppen.
Helaas heeft het bedrijf ook besloten om het volledige dwarslaesie-project niet verder te ontwikkelen nadat de laatste patiënt het trainingsprogramma heeft afgerond.

Patiëntenregistratie/ klinische proeven/ volgende translationele stappen:

De studie is geannuleerd.

 

Schwanncellen en combinaties - Miami Project - AFGESLOTEN (VS)

Achtergrondinformatie:

Het Miami Project is in februari 2015 gestart met hun klinische studie met Schwann cellen voor chronische dwarslaesiepatiënten. De getransplanteerde cellen zijn autoloog (afkomstig van zichzelf).

Laatste update (september 2021):

De klinische studie met Schwann cellen voltooide fase 1 (om de veiligheid te controleren) en toonde aan dat de cellen veilig waren. Het Miami Project voert nu verdere studies uit waarbij de transplantatie van Schwann cellen wordt gecombineerd met verschillende andere therapeutische strategieën zoals intensieve fysieke revalidatie. Verdere studies zijn ook in voorbereiding en omvatten mogelijk de combinatie van Schwann cellen met respectievelijk groeifactoren, antilichamen en celondersteunende matrices.

 

Inschrijving patiënten/ klinische studie:

Deze studie is inmiddels afgerond en werft geen patiënten meer. We zijn nog niet op de hoogte van andere open onderzoeken.

 

 

Thema 3
Update: september 2023

Elektrische / magnetische stimulatie / TMS en BMI / BCI / AI

Introductie: E-stimulatie (deze term kan verwijzen naar Elektrische stimulatie, neuromodulatie, neurostimulatie, epidurale stimulatie), Magnetische stimulatie, TMS (Transcraniële Magnetische Stimulatie) en BMI /BCI (Brain Machine of Computer Interface) of AI (Artificiële Intelligentie): al deze technieken maken gebruik van verschillende protocollen, zijn niet allemaal even ingrijpend en leveren verschillende resultaten op. Ze hebben meestal gemeen dat ze gebruik maken van neurotechnologieën en gericht zijn op het genereren van geautomatiseerde bewegingen of het verbeteren van autonome functies door middel van verhoogde activiteit of door modulatie van signalen (bv. darm en blaas, bloeddruk) en moeten daarom worden opgenomen in de arena van de kwaliteit van leven/zorgverbetering, eerder dan te worden beschouwd als een therapie die functioneel en sensorisch herstel of genezing na ruggenmergletsel biedt.  In het geval van e-stim, waarbij de automatismen van het ruggenmerg worden onderzocht en vervolgens getracht wordt deze aan te boren, zouden we echter ook, in zeer zeldzame gevallen, een lichte functionele verbetering kunnen zien (wat impliceert dat een spier die voorheen volledig verlamd en ongecontroleerd was, door de persoon kan worden geactiveerd, zelfs wanneer de neurostimulator is uitgeschakeld (maar deze “verbetering” is meestal anekdotisch, of betreft mensen die een onvolledige verwonding hadden, of en is nog niet het onderwerp geweest van veel wetenschappelijke publicaties). 

E-stim Industrie/market update (augustus 2023):  In september 2021 kondigde Onward Medical (voorheen bekend als GTX Medical en G-Therapeutics) hun plan aan om toe te treden tot de Amsterdamse en Brusselse beurs. In april 2021 haalde het bedrijf €26 miljoen op. Sinds de oprichting heeft het ongeveer €70 miljoen opgehaald. Onder de aandeelhouders bevindt zich ook de Christopher and Dana Reeve Foundation. Bron: hier. Onward Medical is het resultaat van een fusie tussen GTX Therapeutics en NRT (een start-up die eerder werd opgericht door dr. Reggie Edgerton), en biedt nu oplossingen voor epidurale stimulatie via een geïmplanteerd apparaat en voor transcutane / externe (niet-invasieve) zenuwstimulatie. Andere bedrijven concurreren ook op een vergelijkbare markt, bijvoorbeeld Spinex.co, een nieuw bedrijf dat wordt gefinancierd door Dr. Edgerton en zich richt op niet-invasieve (transcutane) neurostimulatie. Een andere nieuwkomer op het gebied van neurostimulatie verscheen ook in de VS, namelijk Aneuvo. Aneuvo voert momenteel op verschillende plaatsen in de VS klinische tests uit met het niet-invasieve apparaat ExaStim (Transcutaneous Spinal Stimulation).
Naast deze bedrijfsinitiatieven vinden er over de hele wereld een groot aantal proeven of experimenten plaats (meer info hieronder). Veel daarvan maken gebruik van een standaard geïmplanteerde Medtronic neurostimulator die al tientallen jaren wordt geïmplanteerd om het ruggenmerg van patiënten te stimuleren om neuropathische pijn te verminderen.

Epidurale stimulatie met een (geïmplanteerde) stimulator (Medtronic of ARC/ Onward) - Veel lopende/ wervende of geplande klinische onderzoeken

Achtergrondinformatie:

De patiënten die deze vorm van therapie krijgen, ondergaan een operatie waarbij het elektrostimulatieapparaat (ofwel een Medtronic elektrostimulator, dezelfde die wordt gebruikt voor het bestrijden van neuropathische pijn, of een apparaat dat onlangs is ontwikkeld door een van de nieuwe bedrijven op de markt) over een bepaald deel van het ruggenmerg wordt geplaatst. Het deel van het ruggenmerg dat met elektrische stroom wordt gestimuleerd, verschilt afhankelijk van wat het doel van de therapie is, bijvoorbeeld motorische functie of blaas- en darm-/ seksuele functie). Elektrostimulatie van het ruggenmerg is geen nieuw systeem en werd in 2000 al in enkele onderzoeken gebruikt. De allereerste resultaten van epidurale stimulatie met het Medtronic-apparaat werden echter in 2014 bekendgemaakt. Sindsdien zijn er veel grootschalige klinische onderzoeken of tests gestart en er zijn er nog meer gepland in verschillende delen van de wereld om de eerder gepubliceerde geïsoleerde resultaten te controleren. Op basis van de tot nu toe bekende resultaten moet E-stim niet worden gezien als een geneesmiddel, maar eerder als een manier om de kwaliteit van leven te verbeteren en/of het resultaat van fysieke revalidatie te verbeteren. Het repareert de zenuwen niet, maar lijkt eerder de resterende verbindingen te stimuleren en neuroplasticiteit te bevorderen.. The interesting part of e-stim is that, in some limited cases, the (however limited) motor functions obtained through the stimulation when the e-stim device is on are actually seen to continue (for a limited time) after the device is switched off. 

Indertussen hebben een aantal bedrijven nieuwe systemen ontwikkeld voor neurostimulatie van het ruggenmerg en testen ze deze in verschillende onderzoeken bij mensen.

Laatste update/ tot nu toe gepubliceerde of gerapporteerde resultaten (augustus 2023):

Mei 2023 – Experimenteel Spinal+Brain implantaat – publicatie door Dr Courtines en Dr Blosch (Zwitzerland) :

 • Maart 2019 – publicatie door Dr. Darrow (Minnesota). Eerste resultaten van het E-stand-onderzoek – voor twee vrouwen met een volledige verlamming): Wat opvalt in dit onderzoek is dat de therapie e-stim omvat, maar geen specifieke fysiotherapie. De resultaten op het gebied van motoriek lijken overeen te komen met de tot nu toe gerapporteerde resultaten (d.w.z. het vermogen om ledematen op commando te bewegen wanneer het apparaat impulsen uitzendt). In beide gevallen wordt een significante verbetering van de levenskwaliteit gerapporteerd door een verbetering van de autonome functie. Nog interessanter is dat een van de twee vrouwen meldde dat ze nu een orgasme kan ervaren wanneer het apparaat aan staat. Meer informatie: hier.

 

 • December 2018 (Dr. Krassioukov, Canada- alleenstaande patiënt (met motorisch-compleet maar sensorisch-incompleet letsel. Scope: blaas- en darmfunctie). De publicatie uit 2018 maakt melding van een positief effect van neuromodulatie toegepast op het lumbosacrale koord om autonome circuits betrokken bij de controle van de lagere urinewegen en darmen na SCI te moduleren. De studie rapporteert verbetering van zowel de urinewegen als de darmroutine voor deze ene patiënt, bijvoorbeeld in termen van urodynamica (wat ook zou kunnen resulteren in een lager risico op een blaasinfectie) en een veel kortere tijd nodig voor darmroutine. Hoewel deze verbetering van waarde kan zijn in termen van kwaliteit van leven en zorg, in plaats van in termen van daadwerkelijk herstel, toont de studie geen daadwerkelijk volledig herstel van de darm- en blaasfunctie.
 • Oktober 2018 (Dr. Courtine – EPLF Zwitserland en GTX Medical (nu ONWARD)- resultaten voor 3 incomplete SCI-patiënten): de studie toont aan dat gerichte elektrische epidurale stimulatie gekoppeld aan een intensief regime van locomotorische training mensen met een incomplete dwarslaesie kan helpen hun mobiliteit te verbeteren. Meer details in ons artikel hier.
 • Oktober 2018 (Mayo Clinic – EES-resultaten voor 1 patiënt): Nature Medicine meldde dat één patiënt met een dwarslaesie in de Mayo Clinic dankzij elektrische stimulatie en intensieve fysiotherapie ook stappen kon zetten en lopen met hulp van een trainer. Let op: in dit onderzoek moet de e-stim ingeschakeld blijven voordat de patiënt een stap kan zetten. De elektrische impuls die wordt gegeven door de chirurgisch geïmplanteerde stimulator is nodig om de stap te zetten. Meer details in ons artikel.

 • Oktober 2018 (Dr. Harkema – Universiteit van Louisville. Resultaten van Epidurale Elektrische Stimulatie + intensieve training voor 4 patiënten): Volgens de Louisville publicatie hebben alle vier de behandelde patiënten zelfstandig staan en rompstabiliteit bereikt (met de stimulator aan). Een van hen kan zelfs een korte afstand zelfstandig lopen, met de stimulator aan en met behulp van een rollator. Let op: de patiënt met het beste resultaat had een motorisch-complete, maar sensorisch-incomplete dwarslaesie (ze had gevoel onder het niveau van haar laesie, wat niet vaak het geval is en aangeeft dat een aantal zenuwvezels intact zijn). Let op: in dit onderzoek moet de e-stim aan blijven staan voordat de proefpersoon een stap kan zetten. De elektrische impuls die wordt gegeven door de chirurgisch geïmplanteerde stimulator is nodig om de stap te zetten. Alle details in ons artikel hier
 • November 2017 (Dr. Harkema – reikwijdte: Autonome functies, inclusief darm-blaas en seksuele functies): Een poster die werd gepresenteerd op de Neuroscience conferentie ging wat dieper in op het effect van e-stimulatie op autonome functies, waaronder verbeteringen op het gebied van darm-blaas en seksualiteit. De poster bleef echter nogal vaag over het bereik van de verbetering en de conclusie luidde als volgt: “Epidurale stimulatie van het ruggenmerg, samen met op activiteit gebaseerde training, kan helpen om een geschikt niveau van prikkeling aan het ruggenmerg te geven, gericht op de neurale circuits die betrokken zijn bij de urogenitale en darmfunctie”. Meer informatie:  hier.
 • Juli 2015 (Dr. Harkema-Louisville- 4 patienten- scope: motorische controle – resultaten voor de eerste vier patiënten werden gepubliceerd (voor meer info klik hier). Twee patiënten hadden een motorisch en sensorisch volledig letsel (ASIA A) terwijl twee patiënten een sensorisch onvolledig letsel hadden. Na enige fysieke training waren de patiënten in staat om op te staan en stappen te zetten wanneer de stimulator werd geactiveerd. Is dit een volledig herstel? Negatief, het is belangrijk om te begrijpen dat beweging van de ledematen alleen mogelijk is wanneer het stimulatieapparaat wordt geactiveerd en hoewel patiënten hun benen op commando kunnen bewegen, is dit niet substantieel genoeg om van “echt lopen” te kunnen spreken. Desalniettemin, en dit is het meest interessante aspect van het onderzoek, hebben deze patiënten allemaal gemeld dat ze enig significant autonoom herstel hebben bereikt. Dat omvat darm-, blaas-, seksuele functie en temperatuurregeling. Helaas zijn deze gegevens niet gepubliceerd of gedocumenteerd, waardoor het moeilijk is om te beoordelen of het resultaat kan worden gemeten als slechts een lichte verbetering of volledige controle.  

 

Inschrijving van patiënten (klinische onderzoeken):

 • Minnesota – 100 patiënten: Volgens de E-stand website en volgens scitrials.org rekruteert het onderzoek nog steeds patiënten met een chronisch (>1 jaar) letsel op C6-T10 niveau met Asia A (volledige verlamming) of Asia B rating (incomplete SCI). Bekijk andere details en belangrijke inclusiecriteria hier: NCT03026816

 

 • Kentucky (The Big Idea/ Dr. Harkema): Dit project (36 patiënten verwacht) waarvoor stichting Reeve sinds 2014 fondsen werft, is eigenlijk nog steeds bezig met het werven van patiënten. Het kenmerk van dit onderzoek is dat het “taakspecifieke” epidurale stimulatie toepast. De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de rol van lumbosacrale epidurale stimulatie van het ruggenmerg (scES) bij het herstel van de functie van het autonome zenuwstelsel, vrijwillige beweging en staan bij mensen met een ernstige dwarslaesie. Klik hier voor meer informatie.
 • UCLA (California, USA). UCLA (Californië, VS)Voor dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door Dr. Lu, worden geen mensen meer geworven. Het was gericht op herstel van de handfunctie na implantatie van een epidurale stimulator bij patiënten met chronisch cervicaal letsel, gecombineerd met een behandeling met medicijnen. Klik hier voor meer informatie: NCT02313194 – Resultaten lijken nog niet gepubliceerd te zijn 

.

Transcutane e-stimulatie (via de huid) PATIËNTEN Werving

Achtergrondinformation

Transcutane E-stimulatie is min of meer gebaseerd op dezelfde werkingsprincipes als epidurale stimulatie. Transcutane stimulatie vereist echter geen chirurgie omdat het apparaat door de huid heen werkt. De behandeling is dus niet-invasief, wat een groot voordeel is ten opzichte van epidurale stimulatie, en wordt daarom beschouwd als risicovrij* voor de patiënten.

(*) Risico’s: er moet worden benadrukt dat één patiënt echter een dramatische toename van zijn neuropathische pijn heeft gemeld na de behandeling in 2018/2019. Er is tot op heden geen ander dergelijk geval gemeld en dit kan waarschijnlijk worden beschouwd als een uitzondering, zij het een pijnlijke.

Zoals aangekondigd in ons vorige overzicht, is het NRT-bedrijf dat fondsen wierf om een klinische proef met transcutane stimulatie in de VS te ontwikkelen en uit te voeren, gefuseerd met een ander bedrijf, dat nu bekend staat als ONWARD. Ondertussen richtte Dr. R. Edgerton een ander startend bedrijf op met precies hetzelfde doel: SpineX. Volgens hun nieuwe website lijkt het er nu op dat het laatstgenoemde bedrijf zijn focus heeft verlegd en zich niet meer richt op elektrische stimulatie voor functioneel herstel na een dwarslaesie. In plaats daarvan bieden ze behandelingen voor urine-incontinentie als gevolg van neurogene blaas (NB, een aandoening die bekend is bij dwarslaesiepatiënten). Daarnaast ontwikkelen ze ook technologie om de onderliggende oorzaak van cerebrale parese (CP) te behandelen.

Ondertussen werd een ander bedrijf opgericht om niet-invasieve spinale elektrostimulatie op de markt te brengen, Aneuvo genaamd, dat ook hun Transcutane EES-platform test op patiënten met chronische verlamming na een dwarslaesie.

 

Tot nu toe bekende resultaten (update augustus 2023 – niet-limitatief):

  • September 2022: De ONWARD Studie die zowel de veiligheid als de werkzaamheid van hun Transcutane Electro-Stimulatiesysteem, ARC-EX genaamd, controleert, is afgerond. De gedetailleerde resultaten worden nog bekeken, maar het bedrijf stelt dat: “Up-LIFT studie behaalt primair eindpunt: Statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbetering in kracht en functie van de bovenste ledematen. ONWARD is van plan een aanvraag in te dienen voor marketinggoedkeuring in de VS en Europa met als doel de ARC-EX Therapy in de tweede helft van 2023 te lanceren”. Bron: Business Wire Sept22

  • Februari 2020: Dr. Edgerton en Dr. Parag Gad laten zien dat “We ontdekten dat TESCoN [de niet-invasieve transcutane e-stimulatietherapie die wordt aangeboden door het bedrijf SpineX, leidde tot verminderde detrusoroveractiviteit, verbeterde continentie en een verbeterd LUT-sensatie [Lower Urinary Tract] bij de verschillende pathologieën die ten grondslag liggen aan LUT-disfunctie. Dit onderzoek dient als pilot ter voorbereiding op een rigoureus gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek dat is ontworpen om het effect van TESCoN op de LUT-functie bij neurogene en niet-neurogene aandoeningen aan te tonen”. Opgemerkt moet worden dat het onderzoek werd uitgevoerd bij 14 patiënten met een disfunctie van de LUT, waarvan 5 met een dwarslaesie (andere patiënten hadden andere pathologieën, bijv. MS). We hebben het hier niet over herstel van de blaasfunctie, maar eerder over een verbetering van de symptomen. Lees meer in deze 2020 publicatie.
  • Mei 2019 – Op Recovery Research Program website (pagina is nu uitgeschakeld), stond er: “In een wereldprimeur hebben Professor Edgerton en zijn team het ruggenmerg opnieuw tot leven gewekt en met succes het gevoel en de functie hersteld bij meer dan 20 verlamde mensen met behulp van niet-invasieve neurostimulatie. Zes van zijn patiënten hebben hun handbewegingen, blaas- en darmcontrole, seksuele functie en het vermogen om te staan teruggekregen – ongekende resultaten in de geschiedenis van de medische wetenschap.” Opnieuw blijkt dat de aankondiging nogal onnauwkeurig en erg misleidend was. De enige publicatie die we hebben gevonden, richt zich op slechts zes patiënten. Het is opmerkelijk om toe te voegen dat deze patiënten allemaal een INCOMPLETE dwarslaesie hadden (ASIA B of ASIA C). De publicatie (sept. 2018) documenteert een solide verbetering van de handgreep bij alle zes patiënten en vermeldt enige verbetering in autonome functies.
  • Juli 2015: De groep van Dr. Reggie Edgerton en NRT rapporteerden dat vijf mannen met motorisch compleet ruggenmergletsel (twee tot zes jaar na het letsel) hun vrijwillige “locomotorische” functie verbeterden. Bij de experimenten werd een transcutane stimulator gebruikt in combinatie met een oraal geneesmiddel dat al is goedgekeurd voor angststoornissen. Zie het persbericht en de video hier  en de wetenschappelijke publicatie hier. Het is de moeite waard om op te merken dat de zogenaamde “locomotorische” bewegingen die met deze methode worden verkregen niet functioneel zijn, omdat ze worden uitgevoerd zonder enig gewicht te dragen. Het is echter een indrukwekkend resultaat, aangezien het zonder enige operatie is bereikt. Er wordt verwacht dat deze externe stimulatortechnologie een aanvulling zal zijn op de geïmplanteerde stimulatoren die momenteel door andere groepen worden uitgeprobeerd. 

   

  Inschrijving van patiënten (klinische onderzoeken)Enkele klinische onderzoeken met transcutane stimulatie zijn aan de gang of gepland in verschillende landen:

  • VS – ANEUVO – Aspire onderzoek: Ongoing– Eclipse studie gepland – 14 sites testen momenteel het Aneuvo Transcutane Spinale Stimulatie apparaat (Exa-Stim genaamd). Het apparaat wordt getest op mensen met een verlamming van de bovenste ledematen (tetraplegie/ quadriplegie).
   Het bedrijf hoopt het Aspire-onderzoek in het voorjaar van 2014 af te ronden. Een andere studie (The Eclipse Study) zal naar verwachting binnenkort van start gaan en zich richten op mensen met een verlamming van de onderste ledematen (paraplegie). Bron: Aneuvo website.
  • VS- SPINEX – SCONE CLINICAL TRIAL- Werving (VS en India). Het doel is om de effectiviteit en veiligheid van SCONE™ neuromodulatietherapie te onderzoeken voor personen met neurogene disfunctie van de lagere urinewegen als gevolg van een beroerte, ruggenmergletsel of multiple sclerose. Deze studie zal naar verwachting in april 2024 voltooid zijn..

  Transcutane magnetische stimulatie van de onderste wervelkolom (via de huid) voor verbeterde blaasfunctie (dr. Lu, UCLA- VS)

   

  Achtergrondinformatie:
  In augustus 2018 werd gemeld dat neurowetenschappers “significante blaascontrole” hadden hersteld bij vijf mannen met een dwarslaesie. “We waren enthousiast om een positief effect te zien bij alle vijf patiënten na slechts vier sessies van milde magnetische stimulatie,” zei Daniel Lu, hoofdonderzoeker van het onderzoek en universitair hoofddocent neurochirurgie aan de David Geffen School of Medicine at UCLA.. “Het voordeel hield twee tot vier weken aan, wat suggereert dat het neurale circuit van het ruggenmerg een ‘geheugen’ van de behandeling behoudt.” Hoewel magnetische stimulatie veel lijkt op e-stimulatie, gebruikte het team van Lu magnetische stimulatie omdat het niet-invasief, pijnloos en minder duur is dan een elektrisch implantaat. Bron: zie dit artikel.

   

  Laatste update/Resultaten tot nu toe (september 2023):
  “Alle vijf de mannen konden weer zelfstandig plassen tijdens stimulatie,” zei Lu. “Eén patiënt – 13 jaar na zijn verwonding – was in staat om volledig te stoppen met het gebruik van een katheter en zijn blaas meerdere keren per dag te legen, tot vier weken na zijn laatste behandeling.” Zie voor meer details de wetenschappelijke publicatie van augustus 2018 De conclusie van die publicatie is dat “neuromodulatie van spinale micturitiecircuits door TMSCS kan worden gebruikt om de blaasfunctie te verbeteren”. Het vermogen om naar believen te plassen verbeterde bij elke patiënt. Vier van de mannen moesten nog steeds minstens één keer per dag een katheter gebruiken – maar dat was nog steeds een aanzienlijke daling ten opzichte van hun gemiddelde van meer dan zes keer per dag vóór de behandeling.

   

  Inschrijving van patiënten (klinische onderzoeken) –Update september 2023):
  Voor zover wij weten, hebben veel meer patiënten de therapie ondergaan en vooruitgang geboekt. We zijn niet op de hoogte van het huidige wervingsschema, maar de website clinicaltrials.gov laat zien dat het onderzoek nog steeds actief is en mensen werft (VS). Zie NCT02331979.

  Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) of diepe craniale stimulatie - Patiënten werving

  Achtergrondinformatie:
  TMS maakt gebruik van elektromagnetische inductie om elektrische stroompjes op te wekken in de hersenen en in het ruggenmerg. Enkele recente onderzoeken van de Universiteit van Helsinki hebben aangetoond dat TMS patiënten kan helpen nieuwe vrijwillige bewegingen te leren en deze bewegingen een tijdje uit te voeren, zelfs als de stimulatie is uitgeschakeld.

   

  Laatste update (september 2023):
  Er lopen verschillende onderzoeken (zie hieronder) in Cleveland, Boston en elders in de wereld om TMS therapie ruggenmergletsel en andere aandoeningen van het zenuwstelsel te evalueren.

   

  Inschrijving van patiënten (update september 2023)
  Verschillende menselijke onderzoeken werven patiënten, bijvoorbeeld: 

  • University of Miami NINDS: NCT02446210 – werft nog steeds patiënten  
  • University of Zurich (rekrutering van patiënten met een incomplete SCI, T10 en hoger. Het onderzoek test het effect van diepe hersenstimulatie op de motoriek): NCT03053791 – werven (Zwitserland). Verwachte einddatum: december 2025
  • University of Sao Paulo(incomplete dwarslaesie alleen om sensorimotorische verbetering na TMS te controleren). Let op: intramurale revalidatie in Paraiba, Brazilië) NCT02899637 – De status van het onderzoek is onbekend. De resultaten zijn niet gepubliceerd, maar deze studie is waarschijnlijk afgerond of opgeschort. 

   

  SYNCHRON "COMMAND" Klinisch onderzoek - BMI - STENTRODE /BIONIC SPINAL CORD - OPROEPEN PATIËNTEN (VS)

  Achtergrondinformatie:
  Medische onderzoekers van de Universiteit van Melbourne, met financiële steun van onder andere DARPA (het Amerikaanse Ministerie van Defensie), hebben een nieuwe minimaal invasieve brein-machine-interface ontwikkeld die mensen met een dwarslaesie in staat moet stellen om ledematen te bewegen met de kracht van het denken en door het gebruik van een exoskelet, of bionische ledematen. Meer informatie is beschikbaar in dit artikel. De brein-machine interface bestaat uit een minimaal invasieve, op een stent gebaseerde elektrode (“stentrode”) die in een bloedvat naast de hersenen wordt geïmplanteerd. De “stentrode” registreert hersenactiviteit en zet de verkregen signalen om in elektrische commando’s, die op hun beurt leiden tot beweging van de ledematen door middel van een mobiliteitshulpmiddel zoals een exoskelet. Meer informatie over dit project in deze video. Er is een nieuw medisch apparaat en een chirurgische techniek ontwikkeld waarmee de elektrische sensoren geïmplanteerd kunnen worden zonder open hersenoperatie. Het apparaat, Stentrode™ genaamd, is een klein metalen buisje van gaas (stent) met elektrodecontacten (kleine metalen schijfjes) in de stentstructuur. Het kan in een bloedvat van de hersenen worden geplaatst in een gebied dat beweging controleert (motorische cortex). Hiervoor is geen open hersenoperatie nodig. 

   

  Laatste update (september 2023):  
  Er is een fase I klinisch onderzoek (SWITCH) uitgevoerd om het Stentrode™ apparaat te testen bij deelnemers met verlies van motorische functie door verlamming als gevolg van een dwarslaesie. Deze is nu afgerond en toonde aan dat het apparaat en de implantatietechniek veilig zijn. De resultaten zijn hier gepubliceerd (publicatie januari 2023). In de publicatie staat: “Ten minste 5 bewegingspogingen werden offline gedecodeerd en elke patiënt bestuurde met succes een computer met de BCI.[…] Deze definitieve veiligheids- en haalbaarheidsgegevens van de eerste bij mensen uitgevoerde SWITCH-studie geven aan dat het mogelijk is om neurale signalen op te nemen vanuit een bloedvat. Het gunstige veiligheidsprofiel zou een bredere en snellere vertaling van BCI naar mensen met verlammingen kunnen bevorderen”.

  Inschrijving van patiënten: Een tweede klinische studie werft momenteel patiënten (VS) om de veiligheid en haalbaarheid van het apparaat te testen. De COMMAND-studie is een vroege haalbaarheidsstudie (EFS) die voornamelijk de veiligheid zal beoordelen en tegelijkertijd een begin zal maken met het onderzoeken van gekwantificeerde effectiviteitsmetingen van Synchron Switch™, een brein-computerinterfaceapparaat dat via de bloedvaten wordt geïmplanteerd en waarmee mensen zonder of met beperkte mobiliteit technologie zoals mobiele apparaten en computers kunnen bedienen met hun gedachten. Meer informatie: NCT05035823.

   

  BMI voor quadriplegische patiënten - Dr. A-Louis Benabid- Clinatec - Frankrijk - AANWERVING PATIËNTEN

  Achtergrondinformatie:
  Het Universitair Medisch Centrum Grenoble-Alpes (Frankrijk) en regelgevende instanties hebben Dr. Alim-Louis Benabid goedkeuring verleend om te beginnen met het klinische onderzoeksprotocol “Brain-Computer Interface and Tetraplegia” in Clinatec. Het onderzoek heeft als doel aan te tonen dat het haalbaar is om een patiënt met tetraplegie als gevolg van een dwarslaesie de bewegingen van een exoskelet over meerdere graden te laten besturen via een implantaat dat de activiteit van de hersenschors meet. Het onderzoek richt zich op vijf patiënten en de werving is gaande. Leti, dat betrokken is bij dit onderzoek, heeft een permanent elektrocorticografie-implantaat ontworpen, Wimagine® genaamd, dat uniek is in de wereld. Wanneer het op het oppervlak van de hersenschors wordt geplaatst, kan het de signalen van de hersenen jarenlang betrouwbaar doorgeven. Bron: www.Minatec.org

   

  Laatste update (september 2023): 
  De eerste quadriplegische patiënt die binnen het onderzoek werd gerekruteerd, werd op 21 juni 2017 geopereerd. Een aankondiging van A.L Benabid, MD, Ph.D., tijdens het laatste WSSFN -congres in Berlijn. Het is ons niet bekend of er al meer patiënten zijn gerekruteerd en geopereerd. Op de website van Clinatec staat “Het afronden van het BCI-concept vereist nog eens €12,2 miljoen om het systeem reactief, gebruiksvriendelijk en klaar voor distributie te maken.” Meer info op de website van Clinatec: hier.  

   

  Inschrijving van patiënten (update september 2023): Volgens clinicaltrials.gov werft deze studie nog steeds patiënten. Kandidaten moeten onder andere quadriplegisch zijn, 18-40 jaar oud en vloeiend Frans spreken. De proef zal naar verwachting in april 2029 worden beëindigd. Meer informatie: NCT02550522

   

  Artificial Intelligence companies (AI) bedrijven bijv: NEURALINK

  Achtergrondinformatie:
  Hoe kunnen we berichten over BMI-onderzoek, hersenimplantaten en verschillende onderzoeken zonder Neuralink van Elon Musk te noemen? Het bedrijf investeert in AI (kunstmatige intelligentie) en menselijke augmentatie en wil onder andere mensen helpen die lijden aan neurologische aandoeningen/ziekten. Het idee is dat patiënten met een neurologische aandoening dit kunnen compenseren door een directe communicatie tussen hun hersenen en een computer of machine. Er wordt een elektrode in je schedel geïmplanteerd die de opdracht rechtstreeks doorgeeft aan de computer of het apparaat. Zo kunnen we beelden zien van een chimpansee die een computerspel betaalt zonder zijn handen te gebruiken, maar gewoon met zijn gedachten. Er is ook een mogelijkheid voor mensen die hun handen niet kunnen gebruiken om hun smartphone rechtstreeks met hun gedachten te bedienen. Is dit een onderdeel van “Cure Spinal Cord Injury nieuwste therapieën, onderzoek, behandelingen?”. Nou, hier valt zeker over te twisten. De mening van de EndParalysis Foundation over deze ontdekkingen is dat ze, hoe fascinerend ze ook zijn, eerder gezien moeten worden als compenserende maatregelen dan als toekomstige therapieën voor het herstellen en omkeren van verlamming. Lees ons artikel hierover: hier.

   

  Laatste update (september 2023):
  Neuralink deelde via een Tweet in mei 2023 dat ze de goedkeuring van de FDA hadden gekregen om hun eerste klinische studie op mensen te starten. De nieuwste versie van de “Link” is al getest op apen en varkens. Eerder werd gezegd dat het BMI-apparaat zou worden getest op een patiënt met een cervicale dwarslaesie.

   

  Inschrijving patiënten (update september 2023):
  De werving voor het klinische onderzoek van Neuralink is nog niet gestart.

  Brain-Machine Interface (BMI)- Walk Again Project (WAP) - Dr. Miguel Nicolelis - Brazilië

  Achtergrondinformatie
  We horen regelmatig over verlamde mensen die “gewoon” een ledemaat kunnen bewegen door hun gedachten te gebruiken, dus door gebruik te maken van een Brain-Machine Interface. Dit was ook het principe achter het experiment dat in augustus 2016 werd geleid en gepubliceerd door Dr. Miguel Nicolelis in Brazilië (zie publicatie Nature hier). Acht verlamde patiënten (van wie zeven een volledige dwarslaesie hadden) kregen een gedeeltelijke neurologische functie terug, zowel sensorisch als motorisch, na een volledig jaar training met behulp van een niet-invasieve BMI-schedelkap, samen met een virtual reality-trainingsmethode. In het artikel staat het volgende: “Na 12 maanden training met dit paradigma ervoeren alle acht patiënten neurologische verbeteringen in somatische gewaarwording (pijnlokalisatie, fijne/ruwe aanraking en proprioceptieve gewaarwording) in meerdere dermatomaire gebieden. De patiënten kregen ook weer vrijwillige motorische controle in belangrijke spieren onder het dwarslaesie-niveau […]. Als gevolg hiervan werd 50% van deze patiënten opgewaardeerd naar een incomplete paraplegie classificatie. […] – Volgens het artikel is de hypothese dat het neurologische herstel het resultaat is van zowel corticale als ruggenmergplasticiteit, veroorzaakt door langdurig gebruik van BMI. Naast het ontwaken van slapende ruggenmergzenuwnetwerken zou de virtuele training, die ook biofeedback omvat, de hersenen van de patiënt ook geholpen kunnen hebben om een eerder gewiste voorstelling van zijn onderste ledematen te herstellen. 

   

  Laatste update (september 2023)
  Bekijk de laatste update over dit project hier. Volgens dit artikel: “Twee patiënten met dwarslaesie hebben het vermogen teruggekregen om te lopen met minimale hulp, door het gebruik van een volledig niet-invasieve brein-machine-interface waarvoor geen invasieve ruggenmergchirurgische ingreep nodig is”. De website van het Walk Again project is niet meer online. Het is daarom onduidelijk of dit project en deze aanpak zullen worden gevolgd door verder onderzoek of proeven op mensen. Ook moet worden opgemerkt dat de studie, hoe opwindend deze ook is vanuit wetenschappelijk oogpunt, beperkt blijft tot een laboratoriumexperiment met een klein aantal patiënten. Verder onderzoek zal nodig zijn om de impact van de zware training te onderscheiden van de zuivere BMI-effecten op het gedeeltelijke herstel van de patiënt voordat het in het “echte” leven kan worden toegepast.

  Klinische trials vinden voor UW dwarslaesie?

  Er is momenteel geen genezing voor dwarslaesie en alle therapieën die op deze pagina worden genoemd zijn feitelijk experimenteel, d.w.z. zonder enige garantie voor resultaten en inclusief een bepaald niveau van risico nemen.
  De zogenaamde onbewezen / commerciële therapieën, vaak aangeduid als “medisch toerisme of stamceltoerisme” zijn echter nog experimenteler, aangezien zij geen regelgevende protocollen volgen en geen enkele vorm van transparantie of wetenschappelijke follow-up bieden.  Deze therapieën worden “commercieel” genoemd omdat patiënten ervoor moeten betalen, in tegenstelling tot een geregistreerde klinische proef waaraan gratis kan worden deelgenomen.

   

  Hoe vindt u klinische trials die geschikt zijn voor u?

  Klinische proeven zijn experimenteel en garanderen dus geen enkel resultaat. Ze dragen echter wel bij aan de wetenschappelijke vooruitgang en kunnen u persoonlijk vooruit helpen.
  Als u nu of in de toekomst klinische trials wilt vinden en u er eventueel voor wilt inschrijven, of als u gewoon op de hoogte wilt blijven van wat er gaande is, raden wij u aan www.scitrials.org te bezoeken en u erop te abonneren. 

  Clinical trials are:

  • wetenschappelijk gedreven
  • transparant in termen van protocol en resultaten 
  • gratis (u mag GEEN kosten worden aangerekend voor een experimentele therapie)
  • goedgekeurd door regelgevende organisaties en opgenomen in clinicaltrials.gov
  Hoe "onbewezen" therapieën te vermijden?

  Wij willen deze therapieën niet negeren omdat veel patiënten er gebruik van maken, vaak tegen hoge kosten, maar wij willen de lezers wel waarschuwen voor het ontbreken van bewezen functionele resultaten, de kosten, het gebrek aan transparantie en de mogelijke risico’s die aan deze experimentele behandelingen verbonden zijn.Zij worden op grote schaal op de markt gebracht en zijn daarom gemakkelijk te vinden op internet.

  Onbewezen/ ongereguleerde therapieën zijn::

  • niet altijd wetenschappelijk onderbouwd en mogelijk risicovol 
  • niet transparant wat betreft protocol en resultaten (geen publicatie)
  • kostbaar (de kosten worden u in rekening gebracht, zonder enige garantie) 
  • niet goedgekeurd door regelgevende organisaties en opgenomen in clinicaltrials.gov 

   Voor nadere informatie over het thema “Onbewezen / ongereguleerde / uit winstbejag experimentele therapieën versus klinische proeven” nodigen wij u uit de presentatie te bekijken in deze blog post en presentatie over onbewezen / experimentele behandelingen voor dwarslaesie.

  Laatste onderzoeksartikelen/ blog/nieuws

  Dit zijn slechts een paar blog artikelen en archieven geschreven over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ruggenmergletsel onderzoek. Om op de hoogte te blijven van belangrijke onderzoeksontwikkelingen op het gebied van curatief chronisch dwarslaesie-onderzoek, moet u zeker ons allerlaatste Onderzoeksoverzicht hierboven bekijken.  Om meer te weten te komen over de projecten die wij financieren en hun resultaten, lees dan ons laatste jaarverslag en raadpleeg “Onze onderzoeksfinanciering” pagina. Hartelijk dank! 

   

  Artikel dwarslaesie magazine
  Artikel dwarslaesie magazine

    Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) en endParalysis over dwarslaesie-onderzoek Geschreven door Annet  Verlouw voor Dwarslaesie Magazine Juni 2018.  Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) en endParalysis over dwarslaesie-onderzoek Revalidatiearts Janneke...

  read more

  Neem contact met ons op

  info@endParalysis.org
  Stichting endParalysis

  Cederlaan 135
  5616 SC EINDHOVEN
  THE NETHERLANDS

  (+31) 6 22 788 798
  Doneer
  @endParalysis
  @endParalysis
  @endParalysis
  YouTube kanaal
  Linked In