Endparalysis in DON nieuwsbrief

Artikel over Endparalysis in Dwarslaesie Organisatie Nederland  nieuwsbrief (Okt-Dec 2014)

EP artic DON okt2014

De Stichting Endparalysis, gelanceerd in juni 2014, wil onderzoek naar genezing van dwarslaesies versnellen. De stichting gaat fondsen werven voor onderzoeksprojecten en internationale samenwerking tussen wetenschappers stimuleren zodat planmatiger aan genezing kan worden gewerkt.

GENEZING VAN DWARSLAESIES?

Een dwarslaesie is nog niet te genezen, maar de wetenschap boekt de laatste tijd veel vooruitgang. Volgens de meeste onderzoekers zal genezing nog best veel tijd nemen, maar is het wel een realistisch vooruitzicht aan het worden. Combinatie van verschillende wetenschappelijke inzichten en therapieën is essentieel. Daarom is de Endparalysis stichting erg gericht op internationale samenwerking, zowel tussen wetenschap- pers als tussen verschillende patiëntenorganisaties en dwarslaesiefondsen.

STICHTING ENDPARALYSIS.

Corinne Jeanmaire, de oprichter, heeft al 13 jaar een dwars- laesie. Corinne is geboren in Frankrijk en heeft ruim 20 jaar bij Philips gewerkt, in verschillende landen. Ze heeft al jaren contact met de wereld van dwarslaesie onderzoek en is trouw bezoeker van verschillende conferenties op dit gebied. Zeis ervan overtuigd dat met name de jongere generaties met een dwarslaesie de kans moeten krijgen op functieherstel. Daarom heeft ze besloten om haar tijd, kennis en netwerk te gebruiken voor dit doel.De stichting heeft toonaangevende onderzoekers bereid gevonden zitting te nemen in de wetenschappelijke commissie, o.a. Prof. dr. Joost Verhaagen (Nederlands Herseninsti- tuut), Prof. dr. Elly Hol (UMC Utrecht), Prof. dr. Jerry Silver (VS) en Dr. Mark Bacon (VK). Endparalysis heeft voorts een partnership met verschillende organisaties, o.a. Dwarslaesie Organisatie Nederland en ESCIF. In het buitenland bundelt Endparalysis de krachten met Spinal Research (VK) en met U2FP (Unite to Fight Paralysis, VS).

HET EERSTE ONDERZOEKSPROJECT: CHONDROITINASE. 

Het eerste onderzoeksproject is door Spinal Research (VK) gelanceerd. Het is erop gericht om de veelbelovende thera- pie ‘’Chondroitinase’’ geschikt te maken voor toepassing bij mensen. Chondroitinase is een enzym dat het littekenweefsel helpt te verwijderen, dat bij ruggenmergletsel ontstaat en ze- nuwhergroei belemmert. Deze therapie heeft goede resultaten (gedeeltelijk functieherstel) op proefdieren getoond.

WAAROM EEN NIEUWE STICHTING EN HOEZO ANDERS?

Endparalysis richt zich op het ontwikkelen van netwerken waarin onderzoekers samenwerken aan projecten die ons stap voor stap verder in de richting van genezing brengen (met oog op MENSEN en mogelijk functie-herstel!). De stichting gaat 100% van de donaties aan onderzoek besteden. Hulp is welkom: d.m.v. donatie of medewerking (b.v. organiseren van evenementen of fondswerving in eigen kring).

Contact: info@endparalysis.org . Meer Info: www.endparalysis.org, www.facebook.com/endparalysis

Contact us

info@endParalysis.org
endParalysis foundation

Cederlaan 135
5616 SC EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

Call us: (+31) 6 22 788 798
Donate
@endParalysis
@endParalysis
@endParalysis
YouTube channel