Status onderzoek naar de genezing van dwarslaesie

Status onderzoek naar de genezing van dwarslaesie

Het doel van dit artikel is een samenvatting te geven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van dwarslaesieonderzoek op weg naar herstel.

Conform de scope en focus van de stichting EndParalysis, zullen we ons vooral richten op onderzoek dat van toepassing is op chronische dwarslaesie en op therapieën die zich in de klinische of preklinische fase bevinden en dus potentieel hebben om met succes te worden toegepast op menselijke patiënten.

We hebben in 2015 en begin 2016 echt belangrijke vooruitgang gezien en kunnen voor 2016 en de jaren daarna nog betere resultaten tegemoet zien. Onderstaande lijst is verre van volledig, maar is gewoon bedoeld om een idee te geven van het huidige momentum. Is het een remedie? Nee, geen van deze projecten zijn nog “de genezing”, maar een heel aantal hebben wel het potentieel om een kleine tot significante bijdrage te leveren aan het functioneel herstel van de patiënten, ofwel geïsoleerd toegepast of in combinatie met andere therapieën.

Verlamde man rijdt op een fiets

Verlamde man rijdt op een fiets

Vertaling door Desiree van Lieshout. Maart 2016 – Verlamde man rijdt op een fiets na cel transplantatie in Polen. Is dit de eerste stap richting ongedaan maken van dwarslaesie? De BBC bericht over de laatste ontwikkelingen van dwarslaesie patiënt Darek Fidyka. Goed,...