Bas Hoogendoorn: donatie voor dwarslaesie-onderzoek