Lopen en fondsen werven voor dwarslaesie-onderzoek